YAZARLARIMIZ
Muhammet Asa
SGK Müfettişi
asa.trt@gmail.comGenel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Borcu Olanlar Dikkat! Borcunuz Silinebilir!

Kamuoyunda uzun süredir konuşulan ve torba yasa ya da yapılandırma kanunu olarak bilinen “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Mecliste uzun süren görüşmeler sonucunda kabul edilip 17/11/2020 tarihli Resmî Gazetede yayınlanması ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu torba yasada; vergi ve SGK prim borçları ile belediye borçlarına kadar yapılandırma imkânı verilmekte ve ayrıca çalışanlar ile işverenleri ilgilendiren birçok düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemelerden biri de Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanları ilgilendirmekte ve borcu olan vatandaşlara, GSS prim borcunu tamamen ya da sadece faizlerin silinmesi imkânı verilmektedir.

GSS kapsamı ve gelir testi sonucunun etkisi

SGK mevzuatı uyarınca genel anlamda sigortalılığı olmayan, SGK’dan gelir/aylık almayan, bakmakla yükümlü statüsünde yer almayan (ana-babasından üzerinden yararlanamayan) kişiler, gelir testine girmesi gerekmekte ve eğer yapılan test sonucunda hane içinde kişi başına düşen aylık tutar, asgari ücretin 3’te 1’inden az ise prim borcu çıkmamaktadır. Kişi başına düşen gelir 3’te 1’inden fazla çıktığında ise aylık brüt asgari ücretin %3 oranında (2020 için aylık 88,29 TL) GSS primi ödemek suretiyle sağlık hizmeti alınabilmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki gelir testi işlemleri, kişilerin ikametlerinin bulunduğu yerdeki Kaymakamlık bünyesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Daha önce Gelir Testi yaptırmadıysanız GSS prim borcunuz tamamen silinebilir!

17/11/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yapılandırma kanunu (torba yasa) ile birlikte SGK tarafından GSS tescili yapılarak prim borcu çıkarılan ve daha önce hiç gelir testi müracaatı yapmayan vatandaşlar, 31/03/2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir. Örneğin 2020 Ocak ayından bu yana her ay 88 TL borç tahakkuk ettirilen ve hiç gelir testi müracaatı yapmayan Ahmet Bey’in, 31/03/2021’e kadar gelir testi müracaatı yaptığını düşünelim. Eğer yapılan test sonucunda gelir, hane içinde kişi başına düşen aylık asgari ücretin 3’te 1’inden az çıktığı takdirde 2020 Ocak ayından beri tahakkuk eden borçlar silinecek ve herhangi bir prim ödemesi yapmadan ücretsiz sağlık hizmeti almaya devam edecektir. Eğer 3’te 1’inden fazla çıktığı takdirde her ay tahakkuk eden asıl borç (88 TL) silinmeyecek ancak bu durumda da yapılandırmadan yararlanılması halinde borca işleyen faizler silinebilecektir.

 Peki daha önce Gelir Testi yaptırıp prim borcu çıkanların durumu ne olacak!

Yapılandırma kanununa göre; 2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup 17/11/2020 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan GSS prim borçları, 30/4/2021 tarihine kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Yine 17/11/2020 tarihinden önceki döneme ait GSS prim borcu olanlar, bu borçları dikkate alınmaksızın 30/04/2021 tarihine kadar ücretsiz sağlık hizmeti ve diğer haklardan yararlanabilecektir. Ancak daha önce yani 17/11/2020 tarihine kadar SGK’ya ödenmiş olan GSS primi ile gecikme cezası ve gecikme zammına ilişkin tutarlar, kişilere iade edilmeyecek ve borcundan da mahsup edilmeyecektir.

Son olarak yapılandırmadan yararlanmak amacıyla başvuruya ilişkin ayrıntılar, SGK tarafından çıkarılacak Genelge ile netleşecektir. Söz konusu Genelge’nin önümüzdeki günlerde yayınlanacağı tahmin edilmektedir.

18.11.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM