YAZARLARIMIZ
Muhammet Asa
SGK Müfettişi
asa.trt@gmail.comRamazan Kolisinden SGK Primi Kesilmez!

İşverenler tarafından çalışanlarına, zaman zaman çeşitli nitelikte yardımlar yapılmaktadır. Yapılan bu yardımlarla, çalışanların işyerine bağlılığı artırılmakta ve işe karşı motivasyonları güçlendirilmektedir. İşte bu yardımlardan bir tanesi de ramazan ayında yapılan ve erzak yardımı olarak bilinen ayni nitelikteki yardımlardır. Peki yapılan bu yardımın SGK açısından önemi nedir?

SGK açısından prime tabi olan ve olmayan ödemeler

Prime kesintisine tabi olacak ve olmayacak ödemeler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80’inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

  • Hak edilen ücretler,
  • Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarlar,
  • İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıda belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemeler,

brüt toplamı dikkate alınarak prime esas kazanca dahil edilmekte ve dolayısıyla SGK primi de kesilmektedir. Ancak;

  • Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları,
  • Görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları,
  • SGK tarafından tutarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları,
  • Sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları,

prime esas kazanca dahil edilmemekte ve dolayısıyla işverenler tarafından yapılan bu ödemelerden/yardımlardan SGK primi kesilmemektedir.

Ayni olarak yapılan Ramazan Kolisi yardımından prim kesilmez!

İşverenler bu yardımı genellikle marketlerle anlaşma suretiyle yerine getirmekte ve çalışanlar da kendilerine ayrılan erzak paketlerini alarak yardımlardan faydalanabilmektedir. Yukarıda ifade edildiği gibi 5510 sayılı kanunun 80’nci maddesi gereği ayni yardımlar prime esas kazanca dahil edilmemekte ve dolayısıyla prim kesintisine de tabi olmamaktadır. Burada önemli nokta yardımın mal olarak yani ayni nitelikte yapılmasıdır. Bu hususa dikkat edilmelidir.

İşveren yardımı nakdi olarak yaparsa durum değişir!

5510 sayılı kanunun 80’nci maddesinde prime tabi olan ve olmayan istisna ödeme kalemleri ayrı ayrı belirtilmiştir. Bununla birlikte aynı maddede, belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerin prime esas kazanca tabi tutulacağı, hüküm altına alınmıştır. Ayrıca İşveren Uygulama Tebliğinin “7.8.1-Ayni Yardımlar” başlıklı maddesinde, işverenlerce sigortalılara mal olarak yapılan yardımların, tutarları üzerinde durulmaksızın, prime esas kazançlara dahil edilmeyeceği, ancak, ayni yardımların sigortalılara nakden ödenmesi halinde (örneğin yağ parası, un parası, ayakkabı parası gibi) prime tabi tutulması gerektiği, belirtilmiştir. Bu bakımdan Ramazan kolisi/erzak paketi vermek yerine onun parasını vermek isteyen işveren, yaptığı nakdi yardım dolayısıyla SGK’ya prim ödemesi gerekmektedir.

22.05.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM