YAZARLARIMIZ
Muhammet Akdere
Yeminli Mali Müşavir
info@muhammetakdere.com.trİsteğe Bağlı Tam Tevkifatın KDV İadesine Etkileri

Mayıs 2022 itibari ile kısmi tevkifata tabi teslim ve hizmetlere (Kamusal kurumlara sunulan diğer hizmetler (I/C-2.1.3.2.13)  ile DMO Genel Müdürlüğüne yapılan teslimler (I/C-2.1.3.3.7) hariç) isteğe bağlı olarak tam tevkifat uygulanabilecektir.

Tevkifat, alıcı firmanın mal ve hizmet bedeline ait KDV’yi satıcı firmaya ödemeyip vergi dairesine beyan edip ödemesidir. Satıcı firmalar ise tahsil edemeyip sonraki safhaya yansıtamadığı bu vergi için iade talebinde bulunabilir.

Tam Tevkifatın KDV İadelerine Etkisi Var Mı?

Örneğin; A Ltd. Şti. yüklenici firma B Ltd. Şti. ile bedeli 7 Milyon TL olan bir yapım işi sözleşmesi akdetmiştir. Hakediş bedeli 100.000 TL + KDV ‘dir.

B Ltd. Şti. ’nin, A Ltd. Şti. ’ne düzenleyeceği faturada KDV tevkifatını göstermesi ve A Ltd. Şti. ‘nin tevkifat tutarını 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan etmesi gerekmektedir.

Kısmi Tevkifat Uygulanması

     100.000,00

Matrah

       18.000,00

%18 KDV

         7.200,00

Tevkif Edilen Tutar (4/10)

       10.800,00

Hesaplanan KDV

     110.800,00

Genel Toplam (Matrah + Hesaplanan KDV)

Alıcı A Ltd. Şti., satıcı B Ltd. Şti. firmasına ödemediği 7.200 TL KDV ‘yi 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edip ödeyecektir. Vergi dairesine ödediği 7.200 TL ’yi ve satıcıya ödediği 10.800 TL KDV ‘yi satışlarındaki hesaplanan KDV ‘den döneme ait 1 No.lu KDV beyannamesinde indirebilecektir. A Ltd. Şti., indirim hesaplarına aldığı toplam 18.000 TL KDV ‘den tevkif edip vergi dairesine ödediği 7.200 TL KDV ile sınırlı olmak üzere sorumlu tutulmayacaktır. Tevkifat uygulayan alıcı A Ltd. Şti., satıcı B Ltd. Şti. ‘ne ve daha önceki safhadaki satıcılara ait teslime konu KDV ‘nin Hazineye intikal etmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmaz. Satıcı B Ltd. Şti. ve önceki safhadaki satıcıları nezdinde; özel esaslara tabi olma, haklarında sahte belge düzenleme raporu/ tespiti bulunması gibi olumsuzlukların ortaya çıkması veya bulunması halinde de A Ltd. Şti. ‘nin KDV iade talepleri 7.200 TL tevkifat tutarı ile sınırlı olmak üzere yerine getirilebilir.

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanması

           100.000,00

Matrah

             18.000,00

%18 KDV

             18.000,00

Tevkif Edilen Tutar (10/10)

                             -  

Hesaplanan KDV

           100.000,00

Genel Toplam (Matrah + Hesaplanan KDV)

Bu defa A Ltd. Şti. ‘nin yukarıda bahsedilen müteselsil sorumluluk uygulaması ve KDV iade taleplerine yönelik muhatap olmayacağı tutar 7.200 TL yerine tam tevkifat uygulayıp vergi dairesine ödediği 18.000 TL olacaktır.

B Ltd. Şti. açısından KDV hesap durumu; önceki dönemden devreden KDV 5.000 TL, bu dönem 80.000 + 14.400 TL KDV mal ve hizmet alımı mevcut ise,

Kısmi tevkifatta;

                 10.800,00

 Hesaplanan KDV

                 19.400,00

 KDV İndirimler Toplamı

                   8.600,00

 İade Öncesi Devreden KDV

                   7.200,00

 İade Edilebilir KDV

                   1.400,00

 İade Sonrası Devreden KDV

Tam tevkifatta;

                                -  

 Hesaplanan KDV

                 19.400,00

 KDV İndirimler Toplamı

                 19.400,00

 İade Öncesi Devreden KDV

                 18.000,00

 İade Edilebilir KDV

                   1.400,00

 İade Sonrası Devreden KDV

Katma Değer Vergisi Kanunu 9 uncu ve Vergi Usul Kanunu 11 inci madde hükümleri uyarınca getirilen tevkifat uygulaması, alıcının sorumluluklarını ortadan kaldırmakta ve ayrıca alt kademe satıcılarda olumsuz tespitler bulunsa dahi KDV iade süreçlerinin etkilenmeden yerine getirilebilmesine imkan sağlamaktadır. Satıcılar için ise bu yönden bir imkan bulunmamaktadır. KDV indirim ve iadelerinden kaynaklanan vergisel sorumluluklar göz önüne alındığında alıcıların tam tevkifat uygulaması avantajlıdır.

Devreden KDV ‘nin KDV İadesine Etkisi Var Mı?

Genel olarak iade sınırı yüklenilen KDV ve döneme ait devreden KDV tutarı kadardır. Tevkifat iadelerinde ise döneme ait devreden KDV’yi geçmemek üzere ancak tevkifat tutarı kadar iade alınabilir.

Satıcı B Ltd. Şti’ nin devreden KDV ve döneme ait indirilecek KDV toplamı 19.400 TL yerine 15.000 TL olması halinde, tefkifat tutarı 18.000 TL olmasına karşın iade tutarı devreden KDV tutarı olan 15.000 TL kadar olacaktır.

                   -  

 Hesaplanan KDV

    15.000,00

 KDV İndirimler Toplamı

    15.000,00

 İade öncesi sonraki döneme devreden KDV

    15.000,00

 İade edilebilir KDV

                   -  

 Sonraki Döneme Devreden KDV

Vadeli İşlemlerde Tam Tevkifatı Seçmenin Avantajı Var Mı?

KDV nihai tüketiciye ulaşana kadar alt kademe teslimlerde alıcılara yansıtılan harcama üzerinden alınan yayılı bir işlem vergisi olduğu için işletmeler vadeli alım satımlarında KDV’nin finansman etkisini kullanmaktadır.

A Ltd. Şti. vergi dairesine borçlandığı 18.000 TL tam tevkifat tabi KDV’nin vadesi 26 ila 57 gün arasında değişmektedir. Ödemediği takdirde katlanacağı gecikme zammı maliyeti ise aylık %1,60 ‘dır. (6183/51 Sayılı Kanun / 1947 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Alıcı A Ltd. Şti. ‘nin, Satıcı B Ltd.Şti. firmasına ödeyeceği bedel için belirlenen faiz oranı, 26 ila 57 gün arasında sıfır, sonrasında ise alternatif maliyet olarak kabul edebileceğimiz %1,60‘dan daha düşük ise kısmi veya tam tevkifat uygulanması A Ltd. Şti. firması için avantajlı değildir.

Satıcı B Ltd. Şti. ise tahsil edemediği vergi tutarından, KDV iadesinin mahsuben / nakden gerçekleştiği tarihe kadar KDV ‘nin finansman etkisinden mahrum kalmış olacaktır.

Sonradan ortaya çıkan bedel farklarında KDV tevkifatı uygulanacak mı?

İşlem bedeli üzerinden vade farkı, kur farkı gibi sonradan bir artış olması halinde de ilk işlem bedeline tevkifat uygulanmış ise sonradan oluşan bedel için tutarı ne olursa olsun tevkifat uygulanacaktır. Artışın tahakkuk ettiği tarihte satıcı, alıcıya tekrar tam tevkifatlı fatura düzenler.

Bedelde azalma olması halinde ise azalan tutarın tahakkuk ettiği tarihte bu defa alıcı, satıcıya fatura düzenler. Tevkifat bulunan iade faturalarında KDV, tevkif edilmeyen kısım üzerinden gösterilir.  Ancak tam tevkifatta tevkif edilmeyen kısım olmadığı tamamı tevkif edildiği için işlem bedeli üzerinden KDV gösterilmeyecektir. Mal iadeleri için de aynı şekilde işlem yapılır. Hizmet iadesi ise sözleşme şartlarının değişikliği gibi durumlarda söz konusu olabilir.

Satıcı ile yapılan 1 yıllık isteğe bağlı tam tevkifat sözleşmesinin 1 yıllık süresinden sonra işlem bedelinde değişiklik olması veya iade olunması durumunda da faturanın KDV gösterilmeden düzenlenmesi gerekmektedir.

İsteğe Bağlı Tam Tevkifatta KDV İade Talep Şartları Nelerdir?

İsteğe bağlı tam tevkifatta KDV iadesi, kısmi tevkifat türleri için belirlenen şartlara göre gerçekleştirilir. Genel olarak, 10 Bin TL ‘ye kadar olan vergi borçlarına mahsup talepleri için KDV listelerinin ve dilekçenin sisteme girilmesi gerekmektedir. Bunlara ilave olarak Yeminli Mali Müşavir Raporu (YMM Raporu), vergi inceleme raporu (VİR) ve teminat aranmaz. Teslime dayalı tevkifat türlerine ait 10 Bin TL altındaki nakit ve 10 bin üstü mahsup talepleri için de aynı şartlar geçerlidir. Yapım işleri, spor kulüpleri gelirleri, diğer hizmet türü ve teslime dayalı (Külçe metal, bakır, çinko, ağaç ürünleri, demir - çelik ürünleri gibi teslimler) tevkifat türleri için KDV iadesi Yeminli Mali Müşavir Raporu (YMM Raporu) veya vergi inceleme raporu (VİR) ile alınabilir. Diğer tevkifat türleri için ise VİR ile alınabilir.

Tevkifata Tabi Olmayan İşlemlere İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanabilir Mi?

Tevkifat kapsamına alınan işlem türlerine alıcının tevkifat yapması zorunludur. Tevkifat kapsamına alınmamış işlemlere ise alıcıların tevkifat yapması mümkün değildir. Fazla ve yersiz tevkif edilen tutar satıcıya ödenir ve döneme ait beyannamelerde gerekli düzeltmeler karşılıklı olarak yapılır.

17.05.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM