YAZARLARIMIZ
Muhammed Orhan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
muhammedorhan61@gmail.comŞirket Birleşmelerindeki Vergisel Avantajlar

Şirketler kuruluş amaçlarından birisi de faaliyetini sürdürdüğü sektörde söz sahibi olmak ve büyümektir. Bazen de büyüme stratejisini sürdürmek için aynı sektördeki diğer şirketle birleşme yolunu da seçebilmektedirler. Şirket birleşmelerindeki bir diğer avantaj da vergisel avantajlardır.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 146. Maddesine göre, “ birleşme, iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiriyle birleşerek yeni bir ticaret şirketi kurmalarından veya bir yahut daha fazla ticaret şirketinin mevcut diğer bir ticaret şirketine iltihak etmesinden ibarettir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan hareketle birleşme neticesinde ya yeni bir şirket kurulur ya da şirketlerden biri diğer şirketin bünyesine girmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesinde şirket birleşmelerinin vergisel avantajlarından bahsedilmiştir. Buna göre birleşme neticesinde vergisel avantajdan yararlanmak için aşağıda yazılı şartların bulunması gerekir;

  • Birleşen şirketlerin Sanayi Sicil Belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmesi
  • Şirketlerin KOBİ niteliğinde olmaları gerekir.

Bu iki şartın bulunması halinde birleşen şirketler, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde sadece üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde sadece üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarının %75’i Kurumlar Vergisinden istisna edilmiştir. Buradaki en önemli husus istisnanın sadece üretilen mamüllerin satışından elde edilen kazançlara uygulanacağıdır. İmalat dışında elde edilen kazançlara istisna uygulanamaz.

Konuyu örnekle açıklamak gerekirsek; plastik eşya imalatında bulunan ABC LTD.ŞTİ. ile XYZ LTD.ŞTİ. 01.01.2018 tarihinde birleşmişlerdir. Birleşmeyle birlikte mamül imalatına ve ticari faaliyetlerine devam ederek 31.12.2018 tarihi itibariyle 100.000,00 TL kurum kazancı olduğunu varsayalım.. Bunun 75.000,00 TL’si imalatında bulunduğu mamüllerin faaliyetiyle alakalı olup, 25.000,00 TL’si imalat dışındaki faaliyetlerden elde edilmiştir. İmalat faaliyetinden elde edilen 75.000,00 TL’nin %75’i olan 56.250,00 TL kurum kazancından istisna tutardır. Bu durumda Kurumlar Vergisi matrahı 100.000,00 TL yerine 43.750,00 TL olmaktadır. Yani şirketlerin birleşmesiyle 22.000,00 TL yerine 9.625,00 TL Kurumlar Vergisi ödenmiş olmaktadır.

Sonuç olarak KOBİ niteliğindeki şirketlerin birleşmesiyle ödenecek verginin daha az ödenmesi nedeniyle Kurumlar Vergisi kanununa göre vergiden kaçınılabilmektedir.

Faydalı olması dileğiyle

Saygılarımla

Kaynaklar;

1. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

2. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

12.02.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM