YAZARLARIMIZ
Muhammed Orhan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
muhammedorhan61@gmail.comHaksız Rekabetin Unsurları ve Alınacak Önlemler

İşletmelerin kuruluş nedeni, insanların ihtiyaç duyduğu mal ve hizmeti üretmek, kar elde etmek ve ticari hayatta belli bir konum elde etmektir. Bununla beraber ayı iş kolundaki diğer işletmelerle rekabet halinde olurlar. Ancak rekabet halinde olan işletmelerin bazen isteyerek ya da istemeyerek haksız rekabete neden olan işlere girebilirler. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 56.maddesinde haksız rekabet, “aldatıcı hareket veya iyi niyet kurallarına aykırı sair suretlerle iktisadi rekabetin her türlü suistimalidir” şeklinde tanımlanmıştır.

1. İYİNİYET KURALLARINA AYKIRI HAREKETLER

 • Başkalarını veya onların mallarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici beyanlarla kötülemek
 • Başkasının ahlakı veya mali yapısı hakkında gerçeğe aykırı bilgi vermek
 • Kendi şahsi durumu, mallarını, ticari faaliyetini veya ticari işleri hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek, 3. şahıslar hakkında aynı şekilde hareket etmek suretiyle rakiplerine nazaran onları üstün duruma getirmek
 • Sahip olunmayan unvan veya belgelerin, varolduğu izlenimini uyandırmaya çalışmak veya yanlış unvan ve mesleki adlar kullanmak
 • Başkasının mallarını, faaliyeti veya ticaret işletmesiyle iltibaslar meydana getirmeye çalışmak, başkasının haklı olarak kullandığı ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtalariyle iltibasa meydan verebilecek surette, ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtaları kullanmak veyahut iltibasa meydan veren malları, durumu bilerek veya bilmeyerek, satışa arz etmek veya şahsi ihtiyaçtan başka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak;
 • 3.şahısların çalışanlarına, vekillerine veya diğer yardımcılarına, onları vazifelerini ihlale sevketmek suretiyle kendisine veya başkasına menfaatler sağlamak
 • Rakip işletmenin çalışanlarını, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri kandırmak suretiyle, imalat veya ticari sırlarını açıklattırmak veya ele geçirmek
 • İyiniyet kurallarına aykırı bir şekilde elde ettiği veya öğrendiği imalat veya ticaret sırlarından haksız yere faydalanmak veya onların başkalarına yaymak
 • İyiniyet sahibi kimseleri kandırmak suretiyle gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmalarını sağlamak
 • Kanunlara, iş sözleşmelerine veya mesleki kurallarla tayin edilmiş bulunan iş hayatı şartlarına riayet etmemek

2. HUKUKİ SORUMLULUK

Dava Açma ve Haksız Rakebetin Önlenmesi İçin Dava Hakkı : Haksız rekabet yüzünden müşterileri, kredisi, mesleki itibarı, ticari işletmesi veya diğer iktisadi menfaatleri bakımından zarar gören veya böyle bir tehlikeye maruz bulunan kimse, aşağıdaki önleyici tedbirlerin alınmasını veya zaranın karşılanmasını talep edebilir;

 1. Haksız fiilin olup olmadığının tespiti
 2. Haksız rekabetin önlenmesini
 3. Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılması, haksız rekabet yanlış ve yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini
 4. Kusur varsa zarar ve ziyanın tazmin edilmesin
 5. Borçlar Kanununun 49.maddesinde(1) belirtilen şartlar mevcutsa manevi tazminat verilmesini isteyebilir
 • İşverenlerin Sorumluluğu : Haksız rekabet fiili, hizmet veya işlerini gördükleri esnada istihdam edilenler veya işçiler tarafında işlenmişse, işverenlere karşı dava açılabilir.
 • Basının Sorumluluğu : Haksız rekabet basın yoluyla işlenmişse, yazı sahibi veya ilan veren kişiye karşı dava açılabilir. Ancak, yazı veya ilan sahibinin haberi olmadan yayınlanırsa, yazı sahibinin kim olduğunun bildirilmesinden kaçınılırsa veya başka sebepler yüzünden ilan sahibi belirlenemezse yayınlayanlara karşı dava açılabilir.
 • Haksız Rekabet Davasının Sonucunun İlanı : Mahkeme, davayı kazanan tarafın talebiyle, masrafı haksız çıkan taraftan alınmak üzere kararır kesinleşmesinden sonra ilan edilmesine de karar verebilir. İlanın şekil ve kapsamını hakim tayin eder.

3. Haksız Rekabette Zamanaşımı : Haksız rekabette zamanışımı süresi, davaya hakkı olan tarafın bu hakların doğumunu öğrendiği günden itibaren 1 yıl ve her halde haksız rekabetin doğumundan itibaren 3 yıl geçmesiyle zamanışımına uğrar.

Kaynak:

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

22.01.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM