YAZARLARIMIZ
Mevlüt Köküş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Antalya S.M.M.M ve Bağımsız Denetim A.Ş.
mevlut.kokus@antsmmm.com.trKreş Desteği Nasıl Uygulanacak?

Son yıllarda kadın çalışanların istihdam edilmesi ve istihdamın içinde kalması için farklı teşvikler uygulandı. Bunlar;

1-Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerinde, işverenin toplam 150’den fazla KADIN çalışanı olması halinde kreş açma zorunluluğu,

2-Çalışan kadınların çocuklarını kreşe, bakıcıya vermeleri  halinde yapılan nakdi destek,

3-Büyükanne projesi,

4-Çalışan kadınların çocuğunu kreşe ve gündüz bakımevine göndermesi halinde kreş gündüz bakım evi için ödenen ücretine ilişkin Gelir Vergisi istisnası.    

SON  UYGULAMA GELİR VERGİSİ TEŞVİKİ 

Yasanın gerekçesi, kadınların çalışma hayatına katılmasının teşviki amacıyla, işverenlerce OKUL ÖNCESİ  çağındaki çocuklar için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin vergi dışı bırakılmasıdır.  

YASAL DAYANAK

27 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı kanunun 4 maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23. maddesinin 1 fıkrasına eklenen 16 numaralı bent.

İlgili bent “ İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler” (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu bentte yer alan %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.).

BAKANLAR KURULU YETKİSİNİ KULANDI ORAN %50 OLDU

Henüz uygulama ile tebliğ çıkmadan, Bakanlar Kurulu 2018/11674 sayılı almış olduğu karar ile kreş ve gündüz bakım evi yardımının VERGİ İSTİSNA oranını %15’ten  %50 ye çıkardı.  B.K.K 05 Mayıs 2018 tarihinde RESMİ GAZETE ile yayınlandı. Yürürlük tarihi yayınlanma tarihi. 05 Mayıs öncesi yapılan kreş ve gündüz bakımevi  istisna oranı %15 uygulanacak.   

KİMLER FAYDALANACAK?

Çocuğunu kreşe gönderen çalışan KADIN’lar faydalanabilecek. Kadın çalışmıyor, eşi çalışıyor ve çocuğunu kreşe gönderiyorsa istisnadan faydalanma şansı yok.  Eşlerin boşanmış olması halinde velayet erkekte ise haktan faydalanmak mümkün olabilir. Tebliğ açıklık getirecektir.     

 Şartlar,

1-Kreş ve gündüz bakım evi özel sektör olacak,

2-Yapılacak olan ödeme işçiye verilmeyecek. İşveren tarafından direkt kreş ve gündüz bakımevi hesabına yapılacak,

3-Her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’ni (2018 yılı 1.014,75 TL) aşmamak üzere bu istisnadan yararlanabiliyor,

4- Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecek.

5-Çocuklarını kamuya ve kamu tüzel kişiliğe ait kreş ve gündüz bakımevine gönderenler uygulamadan faydalanamayacak.

 YARDIM EK BİR ÖDEME DEĞİL

Kreş desteği çalışana verilecek ek bir ödeme değildir. Konu, işveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi için işçinin normal ücretine ilave olarak yapılan ücret niteliğindeki ödemenin gelir vergisinden istisnası edilmesi ile ilgilidir. Yine bir destektir lakin kadın çalışanlara asgari ücretin yarısı kadar yapılacak ek bir ödeme değildir. Çalışanın destek alabilmesi için hali hazırda işvereninden kreş ve gündüz bakımevi ücreti alıyor olması, almıyorsa bundan sonraki süreçte bu nam altında ücret alması gerekiyor.

DEĞİŞEN NE?

Önceden çalışanlarına kreş ve gündüz bakımevi ücreti ödeyen işveren bu nitelikte ödediği ücret için gelir vergisi kesiyordu. Kanun değişikliğinden sonra bu nitelikteki ücret ödemelerinden gelir vergisi kesilmeyecek. (GVK 23/1-16)   

DESTEK RAKAMI NE KADAR?

İster asgari ücretli, ister asgari ücretten fazla maaş alan bir kadın çalışan için vergiden istisna edilen tutar, brüt asgari ücretin yarısı olan 1014,75.- TL.dır. Yani kadın çalışan aylık 5 bin TL ücret alsa bile vergiden istisna edilen tutar brüt asgari ücretin yarısı kadar olacak.   

BİR ÖRNEK:  Asgari ücret ile çalışan bir kadının net 750 TL kreş yardımı alması halinde alacak olduğu kreş desteği istisnası.

 

NET TL.

BRÜT TL.

ASGARİ ÜCRET

1.450,91

2.029,50

KREŞ ÜCRETİ

750,00

1.197,47

NET ÜCRET

2.200,91

3.226,97

     
     

BRÜT ÜCRET

3.226,97

 

SSK İŞV PAYI

484,05

 

GELİR VERGİSİ MATRAHI

2.742,92

 

KREŞ YARDIMI (İSTİSNA EDİLEN)

1.014,75

 

İSTİSNA SONRASI G.V.MATRAHI

1.728,17

 

GELİR VERGİSİ %15

259,23

 

 

 

 

FARK (2.742,92*0,15) 411,43

152,21

 

Kanun değişikliği sonrası çalışandan 152,21 TL vergi kesilmeyecek. Dolayısıyla çalışan kadının o ayki maaşı 152,21 TL artmış olacak. Bu örnek için yapılan destek tutarı budur. Yüksek ücretlilerde Gelir Vergisi dilimlerinin artması sebebiyle vergi istisnası sonucu destek rakamı artacaktır.

Sonuç itibariyle kreş ve gündüz bakım evi destek tutarı brüt asgari ücretin yarısı olan 1.014,75 TL çalışan kadın işçiye ödenecek ek bir ücret değildir.  Belirlenen tutar vergiden istisna edilen tutardır. Yapılan değişiklik neticesinde vergiden istisnası edilen tutara isabet eden gelir vergisi kadar destek sağlanabilir. Destek rakamı da çalışanın ücretine göre değişkenlik gösterir.

Şunu da belirtmek gerekir ki; uygulama hiç olmamasından daha iyidir.      

20.05.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM