YAZARLARIMIZ
Menderes Çetin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
menderescetin@hotmail.comÇalışanların Bir Kısmına İşyerinde Yemek Verilip Bir Kısmına Nakit Yemek Bedeli Ödemesi Yapılabilir Mi?

Bu makalenin konusunu işyerinde çalışanların bir kısmına nakit ödeme yapılması bir kısmına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmesi veyahut yemek hizmetinin yemek çeki/kuponu verilmek suretiyle karşılanmamış olması durumunda vergilendirme işleminde bir farklılık olup olmayacağının incelenmesi oluşturmaktadır.

1- Yasal Düzenleme

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun müteferrik istisnalarının yer aldığı Altıncı Bölümünde yer alan “Ücretlerde” başlıklı 23 numaralı maddesinde;

Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını (323 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2023 yılı için 110 TL. ) aşmayan kısmı istisna kapsamındadır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilir.

hükmü yer almaktadır.

Konuyla İlgili Açıklamalar 186 Ve 322 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılmıştır. Buna göre;

I. Hizmet erbabına nakit ödeme yapılmaksızın yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde;

a) İşverenlerce, hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın,

b) İşverenlerce, hazır yemek hizmeti veren mükelleflerden satın alınan yemeğin, işyerinde veya müştemilatında hizmet erbabına verilmesi durumunda sağlanan menfaatler herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın,

c) İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyip yemek hizmeti veren işletmelerde bu hizmetin sağlandığı durumlarda, bu işletmelere yapılan ödemelerin her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 110 Türk lirasını aşmayan kısmı,

ç) İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmediği ve yemek hizmetinin, yemek kartı ve/veya yemek çeki hizmeti veren işletmelerin yemek kartlarına yükleme yapılmak veya yemek çeki satın alınmak suretiyle verildiği durumlarda, her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 110 Türk lirasını aşmayan kısmı,

gelir vergisinden istisnadır.

II. İşverenler tarafından hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin nakit olarak (çalışılan gün karşılığı ve günlük 110 TL yi geçmemesi şartıyla) verilmesi suretiyle sağlanan menfaatler de gelir vergisinden istisnadır.

2- Sonuç

Yukarıda yer alan kanun düzenlemesi ve genel tebliğ açıklamalarında gelir vergisi istisnası uygulaması için; personele aynen sağlanan yemek yardımlarında nakit ödeme yapılmaması bir şart olarak bulunurken, nakden yapılan ödemelerde de aynen (işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi veyahut yemek yeme hizmeti verenlerden hizmet alınmak suretiyle ya da yemek çeki/kartı ile) yemek yardımında bulunulmaması bir şart olarak yer almıştır.

İdare tarafından verilen (İstanbul VDB - 21.11.2023 tarih E-62030549-120[23-2022]-1315945) güncel bir özelge de aynı yönde görüş bildirilmiştir.

İdare bu hususu “Buna göre, hizmet erbabına nakit olarak yapılan yemek bedeli ödemesinin Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için, işverenler tarafından gerek işyerinde veya müştemilatında gerekse işyeri veya müştemilatı dışında herhangi bir yerde yemek verilmemesi ya da yemek hizmetinin yemek çeki/kuponu verilmek suretiyle karşılanmamış olması gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz tarafından işyerinizde çalışanlarınıza yemek hizmeti verilmesine rağmen vejetaryen olma, yemek menüsünü tercihlerine uygun bulmama gibi çeşitli nedenlerle bu yemek hizmetinden yararlanmak istemeyen personele nakit olarak yapılan yemek bedeli ödemeleri Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca istisnaya konu edilemeyecek olup söz konusu nakdi ödemeler ücret olarak değerlendirilerek Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre vergilendirilecektir.” Şeklinde açıklamıştır.

Dolayısıyla personellerin bir kısmına nakit bir kısmına aynen yemek yardımında bulunulması durumunda, nakit olarak verilen yemek ödemelerinde gelir vergisi istisnası uygulanamayacak ve vergiye tabi tutulacaktır.

13.12.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM