YAZARLARIMIZ
Mehmet Uzun
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
mehmet@mehmetuzun.comGİB 6736 Sayılı Kanun İle İlgili Soru-Cevap Yayınladı, Kafalar Daha Da Fazla Karıştı

Gelir İdaresi Başkanlığı 6736 sayılı Kanun hakkında bazı detayları açıklığa kavuşturmak için, meslek mensupları ve şirketlerin kafasına takılan, acaba öylemi böylemi olacak diye düşündükleri bazı konulara açıklık getirmek istedi. Ancak birkaç soru var ki, verilen cevaplar GİB i memnun etmek amacımı taşıyor yoksa GİB le sorun olmasın, fazla ödeyelim kurtulalım mantığıyla mı cevaplanmış anlamak pek mümkün değil. Kanun ve Tebliğ aşağıda belirtilen konularda net ve örnek vererek açıklama yaptığı halde bizler bazen olağanı zorlayarak olağandışına çıkmayı seviyoruz galiba.

SORU 16: Kurumlar vergisi matrah artırımından yararlanılması durumunda ilgili yıl için transfer fiyatlandırması yönünden inceleme yapılması ve kar dağıtımına yönelik stopaj farkı çıkartılması mümkün müdür?

Kar dağıtımı stopajlarının 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında artırımı söz konusu değildir. Matrah artırımında bulunması mükellefin kar dağıtım stopajı yönünden incelenmesine engel teşkil etmeyecektir.

Öncelikle burada dikkat edilmesi gereken husus Kar Dağıtımı Stopajı na nasıl ulaşılacak. Bu srtopajı tespit edebilmek için mükellefi Kurumlar Vergisi yönünden incelemek gerekiyor. Bu da 6736 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 1 fıkrasına aykırı.

Ne diyor bu fıkra Mükellefler, bu fıkrada belirtilen şartlar dahilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için gelir ve kurumlar vergisi incelemesi yapılamaz. Kurumlar vergisi incelemesi yapmadan stopaj farkını nasıl bulacaksınız veya diyelim ki Kurumlar Vergisi incelemesi yapıldı, buradan Kar Dağıtım stopajına ulaşıldı. Kurumlar vergisinden tarhiyat yapılmadı, Stopajdan tarhiyat yapıldı.

Sizce bu 6736 sayılı Kanun’un ruhuna ve kendisine tezat olmayacakmı?

SORU 19: KDV artırımında yıl içinde tüm beyannameler verilmiş buna göre; -11 ayda hesaplanan KDV var 1 ayda yok, -8 ayda hesaplanan KDV var 4 ayda yok, -1 ayda hesaplanan KDV var 11 ayda yok. Bu durumlarda KDV artırımı nasıl yapılacaktır?

Artırımda bulunulan yıl içindeki dönemlere ilişkin verilen beyannamelerin bir kısmında hesaplanan vergisi bulunan, diğer kısmında ise istisna veya tecil-terkin kapsamındaki işlemleri dışındaki nedenlerle (işlemlerinin bulunmaması veya işlemlerinin tamamının verginin konusuna girmemesi gibi) hesaplanan KDV bulunmayan mükelleflerin, vergi artırımı için 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b.3) bendi uyarınca karşılaştırma yapmaları gerekmektedir. Bu mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından matrah artırımı yapmadan KDV artırımından faydalanmaları mümkün değildir.
Bu durumların hepsinde KDV artırım imkanından yararlanmak için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmak zorunludur. Her üç durumda da hesaplanan KDV’si bulunan dönemlerdeki hesaplanan KDV tutarları toplanır. Bu tutara ilgili yıl için belirlenen oran uygulanmak suretiyle bir hesaplama yapılır. Gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımı tutarlarının %18’i de hesaplanır. Hesaplanan bu tutarlardan hangisi büyükse KDV artırım tutarı olarak dikkate alınır. Tebliğ ekinde yer alan Ek:17’deki bildirim formu kullanılır.

Verilen Cevap yanlış diye düşünüyorum, Çünkü;

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 3 fıkrasının (b.3) bendinde “İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan KDV bulunmaması ile …. ) diyor.

Bu Cevabın dayanağı “diğer nedenlerle hesaplanan KDV bulunmaması” sanırım. Ancak ilgili bent “ İlgili takvim yılı içinde” diye başlıyor. Yani ay ayırımı yok. Yıl olarak değerlendirmiş. Bu durumda sadece 1 ay Hesaplanan KDV niz varsa kıyaslama yapmanıza gerek yoktur.

SORU 20: İşletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtianın kayda alınması işleminde fatura kesilmeli midir?

İşletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtianın kayda alınması ile ilgili işlemlerde fatura kesilmesi söz konusu değildir.
- Fon hesabı Ortaklar Cari Hesabına aktarılabilir mi?
Emtia veya makine, teçzihat, demirbaş için pasifte açılan karşılık hesabının, ortaklar cari hesabına aktarılması söz konusu değildir.

Bu soruda da Emtia için ayrılan karşılık için verilmiş cevap kanımca hatalıdır.

Emtia için ayrılan karşılık hesabı Ortaklar Cari Hesabına aktarılabilir ve vergilendirilemez. Kanun’un 6. Maddesinin b bendinde aynen “ Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez.” denmektedir.

Görüldüğü gibi GİB sorunların çözümüne yardımcı olmak için açıkladığı ve portalında yayınladığı Soru-Cevap çözüm olmak yerine kafaları karıştırmıştır.

03.11.2016

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM