YAZARLARIMIZ
Mehmet Uğur Yavuz
Sosyal Güvenlik Denetmeni
m.uguryavuz@gmail.comEczane Çalışanlarının Fiili Hizmet Belge Türü Değişikliğine Ceza Uygulanmaz

Geçtiğimiz yıllarda 5510 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık mensubu sayılan çalışanlar 03.08.2018 tarihinden geçerli olmak üzere fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmıştı. Son dönemde kapsama girenlerin SGK bildirimlerinin değişikliğe uygun olarak yapılmamış olduğunun fark edilmesi üzerine, meslek mensubu okurlarımdan eczacı mükelleflerinin belge tür değişikliğinden dolayı cezaya muhatap olup olmayacakları hususunda sıklıkla soru almaktaydım. Bu nedenle gelen sorulara toplu bir cevap mahiyetinde olması bakımından konuyu müstakil bir yazıda tüm okurlarımın bilgisine sunmayı faydalı buldum.

Fiili hizmet süresi kazandırmayan düzeltmelerde idarî para cezası uygulanmaz

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği uyarınca SGK’ya belge türü veya kanun numarası hatalı seçilerek verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, düzeltme ile fiili hizmet süresi zammı kazandırma hali hariç, belgede kayıtlı sigortalılar ve bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarının aynı olması kaydıyla, ayrıca incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınır. Bu nitelikte verilen aylık prim ve hizmet belgelerine idarî para cezası uygulanmaz.

Fiili hizmet süresi kazandıran düzeltmeler denetlenir

Sonradan düzeltme amaçlı verilen belge ile fiili hizmet süresi zammı kazandırılması halinde, söz konusu belgenin işleme alınmasına dair yönetmelikte belirtilen yöntem öncelikle değişikliğe konu belgenin denetime tabi tutulması şeklindedir. Pek çok meslek mensubu ve hatta Kurum çalışanı denetime tabi tutulmaksızın işleme alınan aylık prim ve hizmet belgelerine idarî para cezası uygulanmayacağını; denetime tabi tutulan belgelere ceza uygulanır şeklinde yorumlamaktadır.

Kanunda idarî para cezası uygulanacak haller bellidir

Aylık prim ve hizmet belgeleri ile ilgili olarak idari para cezaları 5510 sayılı Yasa’nın 102. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye bakıldığında fiili hizmet süresi zammı kazandırma ile ilgili olarak düzeltme amaçlı verilen prim belgeleri için idari para cezası uygulanacağına ilişkin bir husus yoktur. Kanunsuz suç ve ceza olamayacağından hareketle meselenin yorumlanması daha doğru olacaktır.

Yazımıza konu fiili hizmet zammı bildirimi için yapılan işlem işverenin önceden verdiği bir belgede yer alan belge türü kodunun düzeltilmesidir. Bu işlemde sigortalı sayısı ve prime esas kazançlarda herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır. SGK’ya düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında sonradan verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin fiili hizmet süresi zammı kazandırma halinde bu belgelerin inceleme yapılmadan işleme alınamayacaktır. Ancak değinilen konu idari para cezası uygulaması ile ilgili değil sonradan verilen prim belgelerinin işleme alınması usulü ile ilgilidir. Bu nedenle söz konusu belgelere ilişkin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103 üncü maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapılacak olmakla birlikte söz konusu aylık prim ve hizmet belgeleri nedeniyle de idari para cezası uygulanmayacaktır.

17.02.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM