YAZARLARIMIZ
Mehmet Uğur Yavuz
Sosyal Güvenlik Denetmeni
m.uguryavuz@gmail.comİhbar Tazminatı Giydirilmiş Ücretten Hesaplanır

İhbar Tazminatı iş sözleşmesini sonlandırmak isteyen tarafın uymakla yükümlü olduğu bildirim sürelerine uymadığında karşı tarafa ödediği bir tazminattır. İş sözleşmesi işçi veya işveren tarafından sonlandırılırken işçinin işyerindeki kıdemine göre, ya belli bir süre önceden bildirimde bulunulması ya da bu süreye ait ücretin diğer tarafa peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

Fasılalı Çalışmalarda İhbar Süresi Son Çalışılan Döneme Göre Belirlenir

4857/17 gereği iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. İş sözleşmesini bildirim sürelerine uymaksızın fesih eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır. Bildirim süreleri bölünemez, kısmen uygulanamaz. Böylesi bir uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir. İşyerinde aralıklarla çalışmış bir işçinin ihbar tazminatı son çalıştığı süreye göre hesaplanır.

Hizmet Süresi

Bildirim Süresi

İhbar Tazminatı Tutarı

6 aydan az

2 hafta

2 Haftalık Ücret

6 aydan 1,5 yıla kadar

4 hafta

4 Haftalık Ücret

1,5 yıldan 3 yıla kadar

 

6 hafta

6 Haftalık Ücret

3 yıldan fazla

 

8 hafta

8 haftalık Ücret

İhbar Tazminatı Ücretten Kesilemez

Bildirim süresine uymayan taraf işveren ise, işten çıkışta işçiye ihbar tazminatını öder. İş akdini bildirim süresini kullanmadan feshetmek isteyen taraf işçi olduğunda da ihbar tazminatını peşinen işçinin ödemesi gerekir. İşçinin çalışma ücretinden dolayı işverenden alacağı olsa bile işveren bu parayı ihbar tazminatından kesemez.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçi İhbar Tazminatı Alamaz

İş sözleşmelerinin feshinden önce bildirim süresine bağlı kalınarak diğer tarafa yazılı bildirimde bulunulması esastır. İşten ayrılmak isteyen işçi, işverenine bildirim süresini dikkate alarak yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür. İşçinin evlilik yahut emeklilik nedeniyle kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda, ayrılmanın nedeni önem taşımaksızın herhangi bir ihbar tazminatı hakkı oluşmamaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan fesih için bildirim şartına da uyulmaması nedeniyle bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanun’dan doğan menfaatler de göz önünde tutulmalıdır. Buna nedenle bildirim şartına uymayan taraf, bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında “giydirilmiş ücret”i esas almalıdır.

14.06.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM