YAZARLARIMIZ
Mehmet Uğur
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
mu@mehmetugur.com.tre-Muhasebe Kayıtlarının Güvenliği

Günümüzde teknolojinin her geçen gün gelişmesi sonucu, teknolojinin ve bu teknolojilere erişilebilirliğin giderek artması sonucunda güvenli muhasebe kayıtları alanında da bilişim sistemlerine yönelik işlenen fiiller nedeniyle siber suçlar çoğalmaktadır.

Örneğin, bir sisteme izinsiz girilerek, muhasebe kayıtlarında tahrifat yapılmış olması, müşteri bilgilerinin elde edilmiş olması, kayıtsal rakamlarda oynama yapmak, verileri silmek, gibi

 Siber suç, bilişim sisteminin güvenliğini ve buna bağlı rakamsal verileri veya kullanıcısını hedef alan suçlardır. Siber suç bilgisayar ve internete sistemleri, ağ sistemleri ne özgü suçlar olarak da isimlendirilmektedir

Vergi ödevi konusunda sorumlu tutulan mükelleflerin,

Fatura ile ilgili hükümler Vergi Usul Kanununun 229 ile 235 ncı maddeleri

Defter Tutma  ile ilgili hükümler Vergi Usul Kanununun 171 ile 226 ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Ancak;

05.03.2010 Tarih ve 27512 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan e-Fatura

13.12.2011 Tarih ve 28141 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan e-Defter

İsimlerini duyduğumuz 2013 yılın itibariyle uygulamaya konularak hayatımıza giren

e-defter e-fatura verilerinin güvenliğini sağlaya bilmekte vergi konusunda sorumlu tutulan mükellefler için yeni bir ödev konusunu ortaya çıkarmıştır. Bir çok firmanın bu konularla ilgili önem almadıkları görülmekle birlikte mağruz kaldıkları siber saldırılar karşısında veri kaybına uğradıkları görülmektedir.

Muhasebe alanında işlenen siber suçlarla ilgili fiile maruz kalan gerçek veya tüzel kişinin durumu bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmesi mümkündür. Muhasebe kayıtlarında vergi ziyaı veya 213 sayılı VUK md. 359 ‘da tanımlanan fiillerin bulunması halinde, bu fiillerin tespiti halinde ayrıca yargılanmayı gerektiren vergi suçları ve cezalı ile ilgili 213 sayılı VUK ilgili maddelerinin göz önünde bulundurulması ayrıca gerekecektir.

SONUÇ

Resmi muhasebe kayıtları, fatura sistemleri, muhasebe sistem ağları üzerinde üçüncü kişiler tarafından dışarıdan müdahaleye girilerek bütün verilerin başka bir ortama transfer edilmesi veya bütün bu mevcut kayıtların tamamıyla silinmesi sonucu oluşan fiili siber suçlara mağruz kalmamak için;

İnternet kanallı atılan mailler ve internet üzerinden download edilen verilerle bağlı bulunduğunuz lokal ağ sistemleriniz üzerinden sisteminiz üzerindeki bulunan güvenlik açıklarını kullanarak, sisteminizde bulunan e-defter, berat ve zip dosyalarınızı, yedeklerinizi tahrip edip veri kaybına yol açarak sistemin işlerliğini ve veri kaybına sebebiyet vermemek için, Ağ sistemimizi tekrardan gözden geçirilmemiz, personelimizin bilgi güvenliği konusunda ki eğitimin özen gösterilmemiz, anti virüs programlarımızın güncel olması faaliyetimizin sürdürülebilir kalması için önemlidir.

20.11.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM