YAZARLARIMIZ
Mehmet Öztürk
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
mozturkerti@hotmail.comVergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

1-GİRİŞ

Bazı dönemlerde çıkarılan af niteliğinde yasalardan, vergisini zamanında beyan edip ödeyen mükellefler nezdinde rahatsızlık meydana getirmiş kanun koyuculara gelen eleştiriler artmıştı. Bu tür uygulamaların uyumlu mükellefleri cezalandırdığı, düzenli olmayan mükellefleri ise ödüllendirdiği görüşü meydana gelmiştir. Tam bu esnada uyumlu olan mükellefleri kapsayacak biz düzenleme yapıldı. Söz konusu düzenleme;

08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 Sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi yeniden düzenlenerek getirilen vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi oldu. Düzenleme ilk defa 2017 Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi için, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya konuldu.

2-VERGİYE UYMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ

Vergi uyumu (tax compliance, taxpayer compliance); beyannamenin verildiği zamanda uygulanan vergi yasaları, yönetmelikler ve yargı kararlarına uygun olarak vergi yükümlülüğünün beyannamede tam olarak belirtilmesi ve beyannamenin zamanında ilgili yerlere verilmesidir” 1

2.1. Vergi İndiriminden Yararlanacak Olanlar

2.1.1. Ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle Gelir Vergisi,

2.1.2. Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, (sigorta ve reasürans şirketleri,    emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere) Kurumlar Vergisi mükellefleri, vergi indiriminden yararlanacaktır.

2.2 Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için          

2.2.1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri kanuni süresi içerisinde ödemiş olmaları,

2.2.2. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir vergi tarhiyatının bulunmaması,

2.2.3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) 1.000 Türk Lirası'nın üzerinde vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması,

2.2.4. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu'nun 359 uncu maddesinde düzenlenen ve kaçakçılık sayılan fiilleri işlememiş olmaları gerekmektedir.

Örnek 2017 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde hesaplanan kurumlar vergisi 22.000,00.- TL olan XYZ A.Ş.’nin bu hesap dönemine ilişkin 2.000,00.- TL geçici vergi ödemiştir.

Vergi indirimi tutarı   = Hesaplanan kurumlar vergisi x %5 İndirim oranı

                                   = 22.000,00.- TL x 0,05

                                   = 1.100.00.- TL

Buna göre, XYZ A.Ş. vergi indiriminden aşağıdaki şekilde yararlanacaktır.

 A. Hesaplanan Kurumlar Vergisi

22.000,00.- TL

B. Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı

1.100.00.- TL

C. Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı

2.000,00.- TL

Ç. Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi (A-C)

20.000,00-  TL

D. Mahsup Edilen Vergi İndirimi Tutarı

1.100,00.- TL

E. Ödenecek Kurumlar Vergisi (Ç-D)

18.900,00.- TL

 

3- TEŞVİKTEN YERSİZ YARALANMA

Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, belirtilen şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi  ziyaı  cezası uygulanmaksızın tarh edilecektir.

4- SONUÇ

Belirtilen şartları taşıyan mükellefler; yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'ini, ödenmesi gereken gelir ve kurumlar vergisinden indirerek vergi indiriminden yararlanabileceklerdir

Vergi indirim miktarı azami olarak 1 milyon TL ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu indirim geçici vergilerde uygulanmayacak olup sadece yıllık beyan üzerinden hesaplanacaktır.

Öte yandan vergi mükelleflerini uyumlu hale getirmek için; SGK aylık prim ve hizmet bildirgelerinde belli şartları taşıyan işyerlerine uygulanan 5 puanlık indirim mükellefler nezdinde beyan ve ödeme konusunda hassas olmalarını sağlamıştır. Yıllık gelir ve kurumlara vergisi beyannamesinde uygulanan %5’lik indirim bütün vergi beyannamelerinde farklı indirim oranlarında uygulanırsa vergiye uyumlu mükelleflerin artacağı kanaatindeyim.

Kaynaklar

1-    http://www.geliridaresi.net/vergi-uyumu/#_ftn2 ( ROTH, Jeffrey A./SCHOU:, John T./WITTE, A.D. (eds_) (1989), Taxpayer Compliance, VoU: An Agenda for Research (Phııadelphla:University of Pennsylvania Press)., s.21)

  1. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No 301)

30.04.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM