YAZARLARIMIZ
Mehmet Maç
Yeminli Mali Müşavir
BDO Türkiye
mehmet.mac@bdo.com.trKDV Oranı Açısından Konutun Net Alanının Nasıl Tespit Edileceği (10.06.2022)

Kıdem Tazminatının Gider Yazılabilmesi İçin Fiilen Ödenmiş Olması Şartının Aranması Mevzuata Aykırıdır (26.05.2022)

Gider Pusulasında Devam Eden Islak İmza Sorunu ve Çözüm Yolları (12.05.2022)

Ayın veya Hizmet Şeklinde Verilen Ücret Unsurlarında Uygulatılan Damga Vergisi Kesintisinin Yasaya Aykırı Olduğu Görüşündeyiz (05.05.2022)

Bozulan Gıda Maddelerinin İmha İşlemi ve Vergisel Boyutları İle 496 Nolu Vuk Genel Tebliği’nin Getirdiği İmkan (11.04.2022)

Hediye Çeki veya Kartı İle Yapılan Alımların Faturası Kim Adına Düzenlenmelidir? (06.04.2022)

KDV Oranlarında 1 NİSAN 2022 'de Yürürlüğe Girecek Önemli Değişiklikler (31.03.2022)

Daha Önce Kesilmiş Olan Faturadaki Bedel Fazlalığının Giderilme Usulleri (29.03.2022)

Kar Dağıtımının Vergi Yüklerinden Kaçınılarak, Şirketten Faizsiz Borç Para Alınmasının Ortaya Çıkaracağı Vergiler (24.03.2022)

KDV İadelerinde Alt Firmalardan Kaynaklanan Sorunlar (18.03.2022)

Grup Şirketlerde Personel Hizmetlerinin Tahsisi ve Müşterek Gider Payı Yansıtılması (04.03.2022)

Bedeli Döviz İle Belirlenmiş Olan Mal veya Hizmetlerde KDV Matrahının Hangi Kur Üzerinden Hesaplanacağı (23.02.2022)

Arsa Karşılığı İnşaatta Faturalaşma (16.02.2022)

Gider Pusulasının Kullanım Alanı Genişletilmiş ve Bazı Belgelerin Gider Pusulası Yerine Geçeceği Hükme Bağlanmıştır (15.01.2022)

Firmalar Tarafından Burs Verilmesi İle İlgili Vergisel Özellikler (14.01.2022)

İnceleme Sonucunda Devrolan KDV’nin Küçültülmesi (07.01.2022)

Kurumlar Vergisi Matrahını Etkileyebilen Bağışlar (27.12.2021)

Faturanın Kim Adına Düzenlenmesi Gerektiği (09.12.2021)

GÜNDEM