YAZARLARIMIZ
Mehmet Küçükşahin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
mkucuksahin@gmail.comKDV Oranı Değişimi Sebebiyle İade Edilen Mallara İlişkin Düzenlenecek Faturalarda KDV Oranı Ne Olacaktır?

13 Şubat 2022 tarih ve 31749 sayılı Resmi Gazete ile, mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar ile;

“(3)(I) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ bölümünde yer alan ürünlerden özel tüketim vergisine tabi olanların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının  ( C ) bendinde öngörülen vergi oranları uygulanır.”denilerek, gıda maddelerinin büyük çoğunluğu %8 KDV den %1 KDV oranına çekilmiştir. Yürürlük tarihi olarak da “bu karar yayımı tarihi izleyen gün yürürlüğe girer” denilerek uygulama tarihi olarak 14 Şubat 2022 Pazartesi günü uygulanmaya başlanmıştır.

Her KDV oranı değişikliğinde olduğu gibi, bu KDV oranı değişikliğinde de önceden satılmış olan malların iadesi durumunda hangi oranın (KDV’nin %8 olarak uygulandığı oranın mı uygulanacağı, yoksa yeni KDV oranı olan %1 oranının mı) uygulanacağı hususunda tereddütler yaşanmıştır. Satıldığı günün KDV si oranını uygulayan da yeni oran üzerinden (%8 ile aldığı malı %1 KDV ile iade edenlerin de) işlem yapanların da olduğu görülmüştür.

Maliye Bakanlığı da, mal iadele­rinde malın alımı sıra­sında yürürlükte olan KDV oranının uygulanması ge­rektiği görüşündedir.  Maliye Bakanlığı’nca verilen Özelgelerde,   “Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 35. maddesinde malların iade edil­mesi, “matrahta değişikliğin vuku bulduğu hal” olarak kabul edil­mektedir. Malların iadesi halinde ilk tes­limin tabi olduğu oran geçerli olacak ve karşılıklı “düzeltme”ler bu oran üzerin­den gerçekleştirilecektir.” (M.B.’nın 25.02.1988 tarih ve 12411 sayılı özelgesi)  “Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 35. maddesinde malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefin bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzelteceği hükme bağlanmıştır. 

Bu çerçevede, malların iade edilmesi “Matrahta değişikliğin vuku bulduğu hal” olarak kabul edildiğinden, malların iadesi halinde ilk teslimin tabi olduğu oran geçerli olacak ve karşılıklı düzeltmeler bu oran üzerinden gerçekleştirilecektir.” (M.B.’nın 16.08.2004 tarih ve 37556 sayılı özelgesi) 

şeklinde idari görüş bildirilmiştir. [2] 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 35. maddesinde; malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefin bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku- bulduğu dönem içinde düzelteceği hükme bağlanmıştır. Satılan malların kısmen veya tamamen satıcılarına iade edilmesi işlemi, bir düzeltme işlemi olup, yeni bir satış (teslim) olarak değerlendirilemez. Mal iadelerinin Kanun’un sözü edilen 35. maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve iade nedeniyle daha önce satış sırasında hesaplanan ve alıcısı tarafından indirilen KDV’nin düzeltilmesi gerekir. Düzeltme işlemi yapılırken, satıcılar daha önce hesapladıkları KDV’yi bu defa indirilecek KDV, alıcılar ise indirim konusu yaptıkları KDV’yi bu defa hesaplanan KDV olarak dikkate alacaklardır. Ancak, düzeltme yapılabilmesi için, malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyanname de gösterilmesi şarttır.[3] 

SONUÇ:

Buna göre, % 8 KDV hesaplanarak satılan ürünlerinin KDV oranı % 1’e indirildikten sonra iade edilmesi halinde, iade faturasının % 8 KDV oranı dikkate alınarak düzenlenmesi gerekir

01.03.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM