YAZARLARIMIZ
Mehmet Küçükşahin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
mkucuksahin@gmail.comE-Tebligat Başvurusunda, Başvuru Yapan Kişi İçin Vekalet Vermeye Gerek Yok

Bilindiği üzere, elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükellefleri, 01.01.2016 tarihine kadar örneği 456 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edeceklerdir; denilmektedir.

 Bu Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri  işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır.

Noterden onaylı vekaletnamesi olmayan, ilgili vekaletnamede “E-tebligat başvurusu yapmaya, bu hususda evrak vermeye-almaya yetkilidir” ifadesi geçmeyen kişilerce yapılan başvuruları maliye reddetmektedir.

Bu husus ile alakalı olarak Maliye Bakanlığı’na yazdığımız yazı neticesinde; yönetim kurulu kararı ile ve ilgili kararda, e-tebligat yapacak kişinin ismen belirtilerek, şirket adına e-tebligat başvurusu yapmaya, bu hususla alakalı şirket adına evrak vermeye-almaya yetkili olduğu belirtilerek, başvuru yapması durumunda, ilgili yazıda şart koşulan noterden verilmiş vekaletname aranmayacağı belirtilmektedir.

ÖZETLE:

1-     Yönetim kurulunca, e-tebligat yapacak kişi belirlenecektir (Ad-Soyad-TC Kimlik No)

2-     Yönetim kurulunun imzasını teyit eden imza sirküsü eklenecektir

3-     Yönetim kurulu karar yazısında, e-tebligat başvurusunu yapacak kişinin; “e-tebligat başvurusu yapmaya, bu hususla alakalı şirket adına evrak vermeye—almaya yetkili” olduğu belirtilecektir.

Bu şekilde başvuru yapılmadı durumunda noterden onaylı vekaletname aranmayacaktır.

 

Açıklama: C:\Users\Frd\Desktop\belge.jpg

08.12.2015

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM