YAZARLARIMIZ
Mehmet Küçükşahin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
mkucuksahin@gmail.comİmalatçı, İhraç Kayıtlı Olarak Yaptığı Satışa İlişkin, Kendisi Aleyhine Oluşan ve İhracatçı Tarafından Tanzim Edilmiş Olan Kur Farkı Faturasına Ait KDV’yi İndirim Konusu Yapacak Mıdır?

Genellikle ihraç kayıtlı satışlar döviz üzerinden tanzim edilmektedir. Bunun sonucu olarak da satış ile alacağın tahsili arasında geçen zamanda, kurdaki artış yada azalışlar neticesinde kur farkları doğal olarak oluşmaktadır.

Her ay sonu kurdaki değişiklik neticesinde taraflardan biri diğerine fatura mı tanzim edecektir?

Hayır. 95 Nolu KDV tebliğinin 4.2. maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği üzere, “tutarın kısmen yada tamamen ödenmesi” hususu vardır. Fatura tanzim edilmesi için, tutarın ödenmiş olması gerekmektedir.

 (Bu hükme göre, ihraç kaydıyla teslim bedelinin kısmen ya da tamamen sonradan ödenmesi ve ödeme sırasında döviz kurunda düşme olması halinde…)

İmalatçı aleyhine oluşan kur farkı nedeniyle, ihraççı firma tarafından tanzim edilmiş olan faturaya ilişkin KDV, imalatçı tarafından indirim konusu yapılacak mıdır?

İhraç kayıtlı satışta, imalatçı KDV’yi ödemeyip tecil ettiği için, (KDV’yi tahsil etmediği için), ihraç kayıtlı olarak yaptığı satışlara ilişkin, kendisi aleyhine tanzim edilmiş kur farkı faturalarının KDV’lerini indirim konusu yapılmasında tereddütler yaşanmaktadır. (Bazıları indirilecek KDV’ye yazmamaktadır). Sorunun cevabı Evet’tir. Çünkü 95 Nolu KDV tebliğinin 4.2. maddesinin üçüncü paragrafında, tutarın indirim konusu yapılacağı açık biçimde yer almaktadır.

(Öte yandan; imalatçıların aleyhlerine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek faturaya istinaden ihracatçıya KDV ödemeleri, bu tutarın ihracatçı tarafından beyan edilmesi, imalatçı tarafından da faturada gösterilen KDV'nin indirim konusu yapılması gerekmektedir…)

Sonuç olarak, imalatçı aleyhine oluşmuş kur farkları için, ihraççı firma tarafından kur farkı faturası tanzim edilip, KDV’sini ödeyecek, kendisine fatura kesilmiş olan imalatçı da bu kur farkı faturasına ilişkin KDV’yi indirim konusu yapacaktır.

Örnek Uygulama:

İmalatçı A firması ihraç kayıtlı olarak B firmasına 5,000.- Usd değerindeki malları  o günkü kur üzerinden (1 Usd=2,7 tl) 13,500.- TL’ye satmıştır.

 

İhraççı B firması daha sonra bu tutarı ödediğinde geçerli olan kur 1 Usd=2,6 TL’dir. (5,000.- usd x 2,6= 13,000.- TL)

 

İhraççı B firması 500.- TL tutarındaki kur farkı faturasını İmalatçı A firması adına tanzim edip gönderecektir.

(500 :1,18= 423,73 Matrah + 76,27 KDV)

 

İMALATÇI A’NIN YEVMİYE KAYITLARI

___________/___________

120 Müşteriler Hesabı                          13,500.-

192 Tec.Ed.Kdv                                          XX

        601 Yurtdışı Satışlar                             13,500.-

        391 Hes.Kdv.                                                         XX

Satış Kaydı

___________/___________

102 Bankalar Hesabı                            13,000.-

        120 Müşteriler Hesabı                                     13,000.-

Tahsilat Kaydı

___________/___________

612 İhr.Kay.Sat.Kam.Zararları             423,73

191 İnd.KDV                                             76,27

         120 Müşteriler Hesabı                                     500.-

Kur Farkı Faturası Kaydı

___________/___________

 

İHRAÇÇI B’NİN YEVMİYE KAYITLARI

___________/___________

153 Ticari Mallar                        13,500.-

        320 Satıcılar Hesabı                              13,500.-

Alış Kaydı

___________/___________

320 Satıcılar Hesabı                            13,000.-

        102 Bankalar Hesabı                             13,000.-

Ödeme Kaydı

___________/___________

320 Satıcılar Hesabı                                  500.-

       601 Kambiyo Karları                                          423,73

         391 Hesaplanan KDV                                          76,27

Kur Farkı Faturası Kaydı

___________/___________

29.07.2015

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM