YAZARLARIMIZ
Mehmet Kaya
Yeminli Mali Müşavir
E. Vergi Müfettişi
mehmetkayaymm@gmail.comİhracatçılara 1 Puanlık Kurumlar Vergisi İndiriminde Müşterek Genel Giderlere Göre Dağıtım

7351 sayılı Kanunun 15’inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 32’nci maddesine eklenen fıkralar ile 1.1.2022 tarihinden itibaren mükelleflerin ihracat faaliyetinden veya üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlara kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Konuya ilişkin olarak 14.05.2022 tarihinde yayınlanan 20 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğde indirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsamda olmayan işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır. Söz konusu indirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen kazancın, kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, hasılat, maliyet ve gider unsurlarının; ayrı ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir.

Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, indirim kapsamında olan faaliyetler ile indirim kapsamında olmayan faaliyetler arasında uygun bir dağıtım anahtarı tespit edilerek dağıtılabilecektir.

Aşağıdaki tabloda müşterek genel giderlerin dağıtımına ilişkin örnek uygulama yer almaktadır.

600 YURT İÇİ SATIŞLAR

400.000,00

601 YURT DIŞI SATIŞLAR

600.000,00

602 DİĞER GELİRLER

100.000,00

621 01 YURT İÇİ STMM

300.000,00

621 02 YURT DIŞI STMM

400.000,00

631 PAZARLAMA SAT. DAĞIT. GİDERİ

50.000,00

632 GENEL YÖNETİM GİDERİ

100.000,00

660 FİNANSMAN GİDERİ

40.000,00

TİCARİ BİLANÇO KARI

210.000,00

K.K.E.G

90.000,00

MATRAH

300.000,00

Yukarıdaki tabloda yer alan yurt içi satış ve yurt dışı satış tutarının toplamının yurt dışı satış tutarına oranlanmasıyla (600.000/600.000+400.000) = %60 oranı bulunacaktır.

Buna göre aşağıdaki tabloda müşterek genel giderlerin dağıtımı yapılarak yurt dışı satış kazancı/ihracat satış kazancı hesaplanacaktır.

601 YURT DIŞI SATIŞLAR

600.000,00

621 02 YURT DIŞI STMM

400.000,00

631 PAZARLAMA SAT. DAĞIT. GİDERİ (50.000 x 0,60)

30.000,00

632 GENEL YÖNETİM GİDERİ                (100.000 x 0,60)

60.000,00

660 FİNANSMAN GİDERİ                          (40.000 x 0,60)

24.000,00

YURT DIŞI SATIŞ KAZANCI/İHRACAT KAZANCI

86.000,00

Yukarıdaki hesaplamada 602 Diğer Gelirler hesabı pasif nitelikli (mali yardımlar, sübvansiyonlar gibi) hesap olduğundan oranlama yapılırken dikkate alınmamıştır. Zira söz konusu hesap gelir hesabı olup, elde edilmesi için doğrudan bir maliyet veya gider kalemine katlanmaksızın elde edilir. (kazanç değildir.)

Buna göre şirketin 86.000 TL tutarındaki ihracat kazancının indirimli oran olan (%22), geri kalan (300.000 – 86.000) =214.000 TL tutarının ise %23 oranında kurumlar vergisine tabi olması gerekmektedir.

07.06.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM