YAZARLARIMIZ
Mehmet Hulusi Kılıçaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
mehmetkilicaslan91@gmail.comE-İrsaliye Uygulamasında Mal Miktarı İlk Aşamada Bilinmiyorsa

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirli sektör ve mükellef gruplarına e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. E-İrsaliye uygulaması, kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” nin elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin düzenlemeleri kapsayan uygulamadır.

Yine ilgili düzenlemede yer alan mükellefler 01.07.2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçmek ve bu tarihten itibaren (bu tarih dâhil) düzenleyecekleri irsaliye belgelerini e-İrsaliye olarak düzenlemek zorundadır.

Özellikle atık yönetim faaliyetlerinde, açığa çıkan atık miktarlarının belirlenmesi amaçlı kantarlara taşındığı, taşınan hurda miktarının ilk aşamada bilinmemesi dolayısıyla belge düzeninin nasıl olacağı konusunda yaşanan tereddütlere ilişkin değerlendirmeler aşağıdaki gibidir.

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin IV.3.1 bölümünde "e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir" hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, e-İrsaliyenin, sevk irsaliyesinde bulunması gereken mezkur bilgileri içerecek şekilde düzenlenmesi ve mal sevkiyatında malın miktarının kg veya adet olarak ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. Ancak, malın ağırlığının kg cinsinden tespitinin mümkün olmaması halinde, yol denetimlerinde malı doğru olarak tespitini engellemeyecek şekilde "bir konteyner hurda metal/plastik" gibi ibarelerle e- irsaliye düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 06.09.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.42.17.02-VUK-2-71 sayılı özelgesinde uygulamanın bu şekilde yapılabileceği yönünde görüşü bulunduğu bilinmektedir.

Kaynak:

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

B.07.1.GİB.4.42.17.02-VUK-2-71 numaralı Özelge

26.06.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM