YAZARLARIMIZ
Mehmet Duman
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Duman & Global
mehmet@dumanglobal.comKısa Çalışma veya Ücretsiz İzin Ödeneği Uygulaması Kapsamında İşverenlerin Çalışanlarına İhtiyari Olarak Ödeyecekleri Ücret Tamamlama Yardımlarının SGK Primleri ve Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu (04.05.2020)

Yurtdışına Verilen Hizmetlerde Kazanç İstisnası (02.04.2020)

Belgelendirme Kuruluşlarının Vermiş Oldukları Hizmetlerin Vergisel Boyutu (19.03.2020)

Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Kurmuş Oldukları Şirketler Bağımsız Denetime Tabi Midir? (16.08.2019)

Belediye Şirketlerinin 5 Puanlık SGK Prim Desteğinden Yararlanma Hakkı (05.08.2019)

Belediyelerin Hibe Yoluyla Şirket Edinimi (11.07.2019)

Ramazan Bayram Tatili 9 Gün Mü? 3,5 Gün Mü? (31.05.2019)

Tüm Yönleriyle Tasarım Merkezleri (23.05.2019)

Alacaklılar Açısından Konkordato (07.12.2018)

Belediye Şirketleri Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamında Mı? (13.08.2018)

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı Sonrası Kur Farklarında KDV’nin Durumu (08.08.2018)

Finansal Kiralama Yolu İle Edinilen Makine ve Techizatların İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (26.07.2018)

Bazı Hallerde Haczin Kaldırılması (20.06.2018)

Vardiyalı Çalışmanın İş Kanunu ve İş Sağlığı Açısından Uygulaması (16.05.2018)

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Akdi Sona Erdirilen İşçi Feshinin Geçersizliği (02.05.2018)

İşçinin Devamsızlığı Nedeniyle İşverenin Haklı Nedenle Derhal Feshi (19.04.2018)

Belediye Şirketlerinde Çalışan İşçilerin İlave Tediye Sorunu (11.04.2018)

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili (10.04.2018)

Zincirleme Yapılan Belirli İş Sözleşmelerinin Sonuçları (05.04.2018)

GÜNDEM