YAZARLARIMIZ
Mehmet Can Kurt
Vergi Müfettişi
mehmetck1313@gmail.com5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 32. Maddesinde Yer Alan “Emre Aykırı Davranış” Kişilere Uygulanacak Maktu İdari Para Cezalarının Yıllar İtibariyle Tutarları

İş bu yazımızın konusu Kabahatler Kanunu 32. Maddesinde yer alan “Emre Aykırı Davranışın” 2005 yılında maktu tutar olan idari para cezasının yıllar itibariyle yeniden değerleme oranı uygulayarak maktu tutarlarının belirlenmesine ilişkindir.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu 31.03.2005 yılında 25772 (mükerrer) sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunda kabahatlere ilişkin 2005 yılında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32. Maddesi ve müteakip maddelerinde çeşitli Kabahatlere ilişkin maktu idari para cezaları düzenlenmiştir.

Mezkur kanunun 17. Maddenin 7. Fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” Hükmü yer almaktadır.

Mezkur kanunun  “Emre aykırı davranış” başlıklı 32. Maddesinde Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.

(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.

(3) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine diğer kanunlarda yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır.” Hükmü yer almaktadır.

Yeniden değerleme oranları aşağıdaki tablodaki gibidir.

Belli Olduğu Yıl

Uygulama Yılı

YDO Oranı

2022

2023

122,93%

2021

2022

36,20%

2020

2021

9,11%

2019

2020

22,58%

2018

2019

23,73%

2017

2018

14,47%

2016

2017

3,83%

2015

2016

5,58%

2014

2015

10,11%

2013

2014

3,93%

2012

2013

7,80%

2011

2012

10,26%

2010

2011

7,70%

2009

2010

2,20%

2008

2009

12,00%

2007

2008

7,20%

2006

2007

7,80%

2005

2006

9,80%

Kanun’un 32. Maddesinde 2005 yılında kanuni tutar olan “100-TL2006 ve müteakip dönemler 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılması gerektiği, yeniden değerleme oranında artırım oranları uygulanması sonucunda yıllar itibariyle maktu tutarlar aşağıdaki tablodaki gibidir.

Uygulama Yılı

YDO Oranı

YDO Sonrası Maktu Tutar

2023

122,93%

1.295

2022

36,20%

581

2021

9,11%

427

2020

22,58%

392

2019

23,73%

320

2018

14,47%

259

2017

3,83%

227

2016

5,58%

219

2015

10,11%

208

2014

3,93%

189

2013

7,80%

182

2012

10,26%

169

2011

7,70%

154

2010

2,20%

143

2009

12,00%

140

2008

7,20%

125

2007

7,80%

117

2006

9,80%

109

2005

11,20%

100

Kaynak;

5326 sayılı Kabahatler Kanunu

Vuk Genel Tebliği Sıra No:542

Vuk Genel Tebliği Sıra No:533

Vuk Genel Tebliği Sıra No:521

Vuk Genel Tebliği Sıra No:512

Vuk Genel Tebliği Sıra No:503

Vuk Genel Tebliği Sıra No:484

Vuk Genel Tebliği Sıra No: 474

Vuk  Genel Tebliği Sıra No:457

Vuk Genel Tebliği Sıra No: 441

Vuk Genel Tebliği Sıra No: 430

Vuk. Genel Tebliği Sıra No: 419

Vuk. Genel Tebliği Sıra No: 410

Vuk. Genel Tebliği Sıra No: 401

Vuk. Genel Tebliği Sıra No: 392

Vuk. Genel Tebliği Sıra No: 387

Vuk. Genel Tebliği Sıra No: 377

Vuk. Genel Tebliği Sıra No: 353

Vuk. Genel Tebliği Sıra No: 363

23.08.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM