YAZARLARIMIZ
Mehmet Benzer
Sosyal Güvenlik Denetmeni
mehmettbenzer@hotmail.com2022 Yılı Asgari Ücreti Nasıl Hesaplanacak?

Herkes 2022 yılı ücret hesaplamasının nasıl yapılacağını, nelerin istisna olduğu üzerine tartışıp duruyor. Kesin ve net bilgi olmadığı için firmalar yeni yıl için maliyet hesaplaması yapamıyor. Beyaz yakalılar ne kadar zam alacaklarını düşünüyor. Yani anlayacağımız herkesin kafası karışık. Net olan tek bir şey var, AGİ kalktı. Evet AGİ tüm çalışanlar için kalktı. Ancak bu durum işçileri için iyi mi oldu kötü mü oldu kısmını ise tebliğ yayınlandığı zaman anlayacağız.

Maliye bakanlığı tarafından asgari ücret ile ilgili tebliğ yayınlanmadığı için Kanun metninden anladığımız üzere yeni asgari ücretin hesabını yapmaya çalışacağız. Kanun ile 2022 yılı için asgari ücret tutarı brüt 5.004, 00 TL, net 4.253, 40 TL olarak belirlenmiş ve asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi alınmayacağı kararlaştırılmıştır.

1- Asgari Ücretin Netinin Hesabı;

 

ASGARİ ÜCRET

5.004,00 TL

SGK PRİMİ% 14

700,56 TL

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1

50,04 TL

KESİNTİLER TOPLAMI

750,60 TL

NET ASGARİ ÜCRET

4.253,40 TL

2) Asgari Ücretin İşverene Maliyeti;

a- 5 Puanlık İndirimden Yararlanılıyorsa;

Asgari ücret

5.004,00 TL

SGK primi % 15.5 (işveren payı)

775,62 TL

İşveren işsizlik sigorta primi % 2

100,08 TL

İşverene toplam maliyet

5.879,70 TL

b- 5 Puanlık İndirimden Yararlanılmıyorsa;

Asgari ücret

5.004,00 TL

SGK primi % 20.50 (işveren payı)

1025,82 TL

İşveren işsizlik sigorta primi % 2

100,08 TL

İşverene toplam maliyet

6.129,90 TL

3- Asgari Ücretin Üstündeki Ücretlerin Netinin Hesaplanması;

  1. Asgari ücreti aşan kısım hesaplanır. (Brüt ücret – 5.004,00)
  2. Brüt ücretin tamamı üzerinden % 14 oranında SGK Primi hesaplanır.
  3. Brüt ücretin tamamı üzerinden % 1 oranında İşsizlik Primi hesaplanır.
  4. Asgari ücreti aşan kısma 750, 60 TL ( 5.004,00 X % 15 oranında Primler Toplamı) ilave edilir ve bulanan tutardan brüt ücretten hesaplanan SGK ve İşsizlik Primi düşülerek Gelir Vergisi matrağı bulunur.
  5. Gelir Vergisi matrahı üzerinden % 15 oranında Gelir Vergisi hesaplanır.
  6. Fark brüt ücret üzerinden % 0,759 oranında Damga Vergisi hesaplanır.
  7. Kesintiler toplamı brüt ücretten düşülerek net ücrete ulaşılır.

4- Örnek;

 10.000 TL brüt ücret alan çalışanın net ücreti;

1) Fark Ücret: 10.000 – 5.004,00 = 4.996,00 TL

2) SGK Primi: 10.000 X % 14 = 1.400 TL

3) İşsizlik Primi: 10.000 X % 1 = 100 TL

4) Gelir Vergisi Matrahı: (4.996 + 750,60) – (1.400 + 100) = 4.246, 60 TL

5) Gelir Vergisi: 4.246,60 X % 15 = 636,99 TL

6) Damga Vergisi: 4.996,00 X % 0, 759 = 37, 92 TL

7) Kesintiler Toplamı: 1.400 + 100 + 636,99 + 37, 92 = 2.174,91 TL

8) Net Ücret: 10.000 - 2.174,91 = 7.825, 09 TL

Kaynak:

  1. 17.12. 20021 Tarih ve 2021/ 1 Sayılı  Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
  2. 25.12.2021 Tarih ve 7349 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28.12.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM