YAZARLARIMIZ
Mehmet Benzer
Sosyal Güvenlik Denetmeni
mehmettbenzer@hotmail.comÇalışılmadığına Dair Bildirim Girişi Uygulaması Kalktı Mı?

30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili tebliğde özetle aşağıda belirtilen husus yer almakta olup mevzuattaki karışıklığı gidermek adına yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ ve ilgili maddesi nedir?

İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

 Bildirimin yapılması ve kuruma gönderilmesi

             MADDE 5 – (1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

Yürülükte olan SSİY maddesine göre bildirim yapmamanın cezası var mı?

Halen yürürlükte olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 40. Maddesinin 9. Fıkrasında ise aynen; (9) (Değişik:RG-18/8/2021-31572) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirimin işverenleri tarafından istirahatin sona erdiği aya ait aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verileceği süre içinde Kurumca belirlenen usule göre elektronik ortamda yapılması zorunludur. Çalışılmadığına dair bildirimin yapılmaması veya süresi dışında yapılması halinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.” denilmektedir.

Yapılan değişiklikten de anlaşıldığı üzere tebliğin yürürlükten kaldırılması, çalışılmadığına dair bildirimin kaldırılmasını değil sadece bildirimin “Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş Sistemi” üzerinden yapılmayacağı anlamına gelmektedir. Bu itibarla 01 Ekim 2021 tarihinden sonraki çalışılmadığına dair bildirimlerde rapor alan sigortalılar için MPHB’ nin “istirahat süresinde çalışmamıştır” bölümünde “evet” veya “hayır” metinlerinin seçilmesi yeterli olacaktır.

İşverenler 30 Eylül 2021 tarihinden sonra ne yapacak?

Özetle sigortalıların raporlu olduğu sürelerde çalışıp çalışmadığı konusunda bildirim zorunluluğu devam etmekte olup, sadece bildirimin usul ve esaslarını belirleyen tebliğin güncellenmesi gerektiği için eski tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

İşverenlerin rapor alan sigortalıları için bildirim yapmaya devam etmeleri, aksi takdirde 5510 sayılı kanunun 102/i bendi gereğince idari para cezası (2021 yılı için 1788,75 TL) uygulanabileceğini bilmeleri faydalarına olacaktır.

01.10.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM