YAZARLARIMIZ
Mehmet Benzer
Sosyal Güvenlik Denetmeni
mehmettbenzer@hotmail.comSGK’ Da E-Tebligat Dönemi Başlıyor

24/09/2021 tarihli Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik yayınlandı. Yönetmelik ile SGK tarafından elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esaslar belirlendi. Böylece işverenlere tebligat konusunda bşr takım yeni yükümlülükler getirildi.

Hangi konularda e-tebligat yapılacak?

Yayımlanan yönetmelik sonrası SGK mevzuatı açısından işverene tebliğ edilmesi gereken tüm evraklar artık e-tebligat ile yapılacak. Ancak e-tebligat yöntemi ile tebligatın yapılamadığı durumlarda işverene eskiden olduğu üzere normal usullere göre tebligat yapılabilecektir.

 Uygulamaya başvuru 1 Ekim 2021 tarihinde başlıyor

yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi 01.10.2021 olarak belirlendi. İşverenler bu tarihten itibaren 3 ay içinde e-tebligat işlemleri için SGK’ ya başvurmak zorunda. İşverenler haricindeki kişiler ise isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilecekler. Ancak bu kişiler daha sonra e-tebligat uygulamasından çıkmak istediklerinde bu mümkün olmayacaktır.

Öteden beri sigortalı çalıştıran işverenler için 31.12.2021 tarihine kadar başvuru süresi var. Peki yeni işçi çalıştırmaya başlayan işverenler için nasıl bir uygulama olacak? Bu durumda olan yani 01.10.2021 tarihinden sonra işçi çalıştırmaya başlayan işverenler işçi çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden başvuru yapılması gerekiyor.

Tebliğ tarihi nasıl belirlenecek?

SGK tarafından gönderilen elektronik imzalı belgeler muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak. İşverenler dilerse e-tebligat ile kendisine gönderilen evrak içeriği hakkında SGK’ dan eskiden olduğu üzere kendisine kağıt ortamında sunulmasını isteyebilecektir. Ancak bu durum elektronik ortamda yapılan tebligatın durumunu değiştirmeyecektir.

E-tebligat uygulamasından çıkılabilir mi?

Yayınlanan yönetmelik gereğince ister zorunlu isterse isteğe bağlı olarak uygulamaya geçilmiş olması halinde sistemden çıkmak mümkün değil ancak aşağıda belirtilen durumların olması halinde SGK tarafından sistemden çıkarılabileceklerdir.

- Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılır.

- Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılır.

- Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılır.

29.09.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM