YAZARLARIMIZ
Mahmut Suçiçek
Yeminli Mali Müşavir
Eski Vergi Müfettişi
Vergi Denetim Kurulu Eski Grup Başkan Yrd.
mahmut.sucicek@andspica.com.trDiğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

Malumunuz olduğu üzere 2019 kurumlar vergisi beyannamesi 30 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gerekirken; Gelir İdaresi Başkanlığının yayımlamış olduğu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile beyannamelerin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 01 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 32/A maddesiyle hayatımıza giren indirimli kurumlar vergisi uygulamasına, bugünlerde vereceğimiz kurumlar vergisi beyannamelerinde sık sık karşılaşacağız.

Bu minvalde uygulamada indirimli kurumlar vergisi hesaplamaları yapılırken bazı hatalar yapılmaktadır. Bu hatalardan bir tanesi de yatırım tamamlandıktan sonra diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara da indirimli kurumlar vergisi oranının uygulanmasıdır.

Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasında esas olan teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi oranın uygulanmasıdır.

Ancak Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesinin 2’inci fıkrasının c bendi hükmü ile mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına, indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yatırıma katkı tutarının kısmen kullandırılması mümkün hale gelmiştir.

Burada dikkat edileceği husus yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilecek kazançlara indirimli kurumlar vergisi oranının uygulanacağıdır. Teşvik belgesine bağlanan yatırım tamamlandıktan sonra diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi oranının uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Yatırım tamamlandıktan sonra sadece o teşvik belgesine bağlı gerçekleştirilen yatırımdan elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanır. 

Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesinin 2’inci fıkrasının c bendiyle yapılan değişiklikten sonra yayımlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a istinaden alınan yatırım teşvik belgelerinde diğer faaliyetlerden elde edilecek kazançlara indirimli kurumlar vergisinin uygulanması için iki kriter getirilmiştir.

Bu kriterler şöyledir:

1- Toplam yatırıma katkı tutarının BKK/CK ile belirlenen oranını geçmeyecek

2- Gerçekleşen yatırım harcaması tutarını geçmeyecek

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz bu iki kriteri geçmeyecek şekilde yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilecek kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

Burada dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi de yatırım dönemi ifadesidir. Yatırım dönemi ifadesinden neyi anlamamız gerekiyor.

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması açısından “yatırım dönemi” ifadesinden, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi yapılması amacıyla Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan sürenin anlaşılması gerekmektedir.

Bir diğer husus “diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç” ifadesinden ne anlamamız gerektiğidir. İndirimli vergi oranı uygulamasında, mükelleflerin 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarının işletilmesinden elde edilen kazançları dışında kalan tüm kazançları diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak kabul edilecektir.

Dolayısıyla, söz konusu Kararlara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara, ilgili teşvik belgesinde yer alan vergi indirim oranı dikkate alınarak indirimli vergi uygulanması esas olup anılan Kararlar uyarınca düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlar, indirimli vergi uygulamasında diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak değerlendirilmeyecektir.

Yukarıda özetle anlattığımız üzere mükelleflerimizin herhangi bir vergi ve cezaya maruz kalmaması açısından yatırım döneminden sonra; diğer faaliyetlerden elde ettikleri kazançlara indirimli kurumlar vergisi oranı uygulamaması gerekmektedir.

27.05.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM