YAZARLARIMIZ
Lütfi İnciroğlu
E. Çalışma Genel Müdür Yrd.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
l.inciroglu@hotmail.com“Çalışmakta Olduğum İşimden Gördüğüm Lüzum Üzerine İstifa Ediyorum”, Şeklinde Dilekçe Veren İşçi, Dava Dilekçesinde Somut Fesih Sebepleri Bildirebilir Mi? (03.08.2022)

İşyerinde Yapılan Toplantıda Kendisine Hakaret Edilen İşçinin Cep Telefonu İle Gizlice Kayıt Yapması Hukuka Aykırı Mıdır? (28.07.2022)

Eşit Durumdaki İşçilere Farklı Ücret Zammı Uygulanması, Ayrımcılık Tazminatını Gerektirir Mi? (21.07.2022)

İşyerinde İşçinin Hırsızlık Yaptığını On Bir Ay Sonra Öğrenen İşveren, Feshi Hangi Sürede Gerçekleştirmelidir? (14.07.2022)

İşsiz Kalma Korkusu İle İbranameyi İmzalayan İşçinin Beyanına İtibar Edilebilir Mi? (06.07.2022)

Yazılı Belge ve İşveren Kayıtlarına Dayanan Fazla Çalışmalardan İndirim Yapılabilir Mi? (30.06.2022)

Avans Talebi Karşılanmayan İşçi Haklı Fesih Yapabilir Mi? (23.06.2022)

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Yenilenmeyeceği İşverence Bildirilirse, İşçi Kıdem Tazminata Hak Kazanabilir Mi? (16.06.2022)

Tali Kusuru İle İşvereni Otuz Günlük Ücretini Aşan Miktarda Zarar Uğratan İşçinin İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Feshedilebilir Mi? (08.06.2022)

İşyerinde, Sanal Kaytarma Haklı Fesih Sebebi Midir? (01.06.2022)

Belirli Bir Yaşa Ulaşma İş Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Erme Sebebi Olabilir Mi? (25.05.2022)

Mağaza Çalışanlarının Bazı Ürünleri Satın Almak İçin Kendilerine Ayırması Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Mıdır? (20.05.2022)

Hafta Tatilinde Çalışılacağı Yolunda “İş Sözleşmelerine Veya Toplu İş Sözleşmelerine” Konulacak Hükümler Geçerli Midir? (12.05.2022)

Kadın İşçiye Kreş Hizmeti Sunulması Yerine Kreş Yardımı Yapılması Hukuka Uygun Mudur? (05.05.2022)

Mobbinge Uğrayan İşçi, İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshederse İhbar Tazminatı Talep Edebilir Mi? (27.04.2022)

İşçiye, Yılda On Günden Daha Az İzin Kullandırılması Fesih Sebebi Midir? (20.04.2022)

Neden Belirtmeksizin İstifa Eden İşçi Ne Kadar Süre Sonra Feshin Haklı Nedene Dayandığını İleri Sürebilir? (14.04.2022)

İşçinin Bilgisi ve Rızası Dışında Bilgisayarına Yerleştirilen Klavye Yakalayıcısı İle Takip Edilmesi Hukuka Uygun Mudur? (06.04.2022)

İşçi Talep Etmese De İşveren İş Arama İznini Kullandırmak Zorunda Mıdır? (30.03.2022)

Ara Dinlenme Süresinin, İşe, Ara Dinlenme Süresi Kadar Geç Başlama veya Aynı Süreyle Erken Bırakma Şeklinde Kullandırılması Mümkün Müdür? (16.03.2022)

İş Kazası veya Meslek Hastalığı Nedeniyle Oluşan Zararda Hangi Hallerde İşverenin Tazminat Sorumluluğu Yoktur? (09.03.2022)

Çalışanların Kurumsal E-Posta Adresleri İşverence Hangi Hallerde Denetlenebilir? (02.03.2022)

İşçinin Otomatik Geçiş Kartına El Konulması İşveren Feshi Mi Sayılır? (23.02.2022)

İşçilerin Ara Dinlenmesinde Yemeklerini Makinenin Başında Yemeleri İş Süresinden Sayılır Mı? (16.02.2022)

İşe İade Edilen İşçinin İşe Başlatması Sırasında Eğitim Ve Sınav Şartına Bağlı Tutulması Hukuka Uygun Mudur? (11.02.2022)

GÜNDEM