YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comBoş Da Olsa Damga Vergisi Beyannamesi Vermek Zorunlu Mu?

​​​​​​Değerli okurlar, bu hafta özellikle damga vergisi defteri tutan anonim şirketler için boş da olsa damga vergisi beyannamesi verilmesinin zorunlu olup olmadığına değineceğiz.

Bazı anonim şirketlerin boş da damga vergisi beyannamesi verdiklerine sıkça şahit olmaktayız. Öncelikle konuyu damga vergisi kanunu açısından değerlendirelim.

ANONİM ŞİRKETLER ZORUNLU OLARAK DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ MÜKELLEFİYETİ TESİS ETTİRMELERİ GEREKİYOR

Konuyu tebliğ bazında ele alacak olursak, 16 ve 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek zorunda olan kurum ve kuruluşlar sayılmış, bu kapsamda anonim şirketlerin de zorunlu olarak sürekli mükellefiyet tesis ettirmesi gerektiği hususu belirlenmiştir.

43 NOLU DAMGA VERGİSİ TEBLİĞİNDE BOŞ BEYANANME VERİLECEKSE VERGİ DAİRESİNE YAZI İLE BİLDİRİM ŞARTI YER ALMAKTADIR

43 seri nolu Damga Vergisi Genel Tebliğinde, damga vergisi mükelleflerinin, ilgili ay damga vergisi beyan edecek vergisel bir yükümlülükleri bulunmadıkları takdirde, bu durumu bağlı oldukları vergi dairesine bir yazı ile bildirmeleri zorunlu kılınmıştı. Buna göre damga vergisi mükelleflerinin ilgili ay beyan edecek vergisel yükümlülükleri bulunmadıkları takdirde damga vergisi beyannamesi vermeyecek ancak bu durumu bir yazı ile vergi dairesine bildireceklerdi.

46 NOLU DAMGA VERGİSİ TEBLİĞİNDE BOŞ BEYANANME VERİLECEKSE VERGİ DAİRESİNE YAZI İLE BİLDİRİM ŞARTI KALDIRILDI

Söz konusu tebliğe gelen tepkiler neticesinde Maliye İdaresi 46 Seri Nolu Damga Vergisi Genel Tebliğini yayımladı. Buna göre, damga vergisi mükelleflerinin ilgili ay beyan edecek vergisel yükümlülükleri bulunmadıkları takdirde keyfiyetin yazı ile vergi dairesine bildirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

Sonuç olarak damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin ilgili ay damga vergisi beyannamesi vermelerini zorunlu kılacak vergisel bir yükümlülükleri bulunmadığı takdirde damga vergisi beyannamesinin boş olarak da verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

17.06.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM