YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comMalın Maliyetine Giren Unsurlar Sil Baştan Değişti

Değerli okurlar, satın alınan iktisadi bir malın maliyetine giren unsurlar 7338 sayılı kanunun 27 nci maddesiyle yapılan değişiklikle öncekine göre büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır. Yapılan değişiklikle birlikte emtia ve gayrimenkuller için ayrı ayrı maddeler değil tek bir madde ile değerleme hükümleri belirlenmiştir. Bu değişikliklerin neler olduğuna aşağıda değinilmiştir.

GÜMRÜK KOMİSYONU GİDERİ YÜKLEME BOŞALTMA GİBİ GİDERLER MALİYETE EKLENMEK ZORUNDA

213 sayılı VUK 262.maddesinin a bendi aşağıdaki gibidir.

İktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile doğrudan ilgili; gümrük vergileri, gümrük komisyonları, yükleme, boşaltma, nakliye ve montaj giderleri.

ÖNCEDEN İHTİYARİ OLAN BİRTAKIM GİDERLER DE ARTIK MALİYETE EKLENMEK ZORUNDA

213 sayılı VUK 262.maddesinin b bendi aşağıdaki gibidir.

İktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile doğrudan ilgili; resim ve harçlar, noter, tapu, mahkeme, değer tespiti, danışmanlık, komisyon ve ilan giderleri.

Örneğin satın alacağınız bir gayrimenkul için yapılacak değer tespiti harcaması söz konusu gayrimenkulün iktisap edilmesi halinde, doğrudan gider yazılamayıp, malın maliyetine ilave edilecektir.

EMTİA VE DİĞER İKTİSADİ KIYMETLERLE İLGİLİ KUR FARKLARI VE FAİZ GİDERLERİ DE KANUNDA YERİNİ ALDI

Buna göre, iktisadi kıymetin finansmanında kullanılan kredilere ait faiz giderleri ve bunlara ilişkin kur farklarının; emtiada emtianın stoklara girdiği tarihe kadar, diğer iktisadi kıymetlerde ise iktisadi kıymetin envantere alındığı hesap döneminin sonuna kadar olan kısmı ile söz konusu kredilere ilişkin giderler (Faiz giderleri ile kur farklarının diğer kısımlarını maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.)

DEPOLAMA GİDERLERİ DE MALİYETE İLAVE EDİLMEK ZORUNDA

213 sayılı VUK 262.maddesinin ç ve d bendi aşağıdaki gibidir.

İktisadi kıymetin stoklara veya envantere alındığı tarihe kadarki depolama ve sigorta giderleri,

Gayrimenkullerde mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler.

İKTİSADİ KITMETLER İÇİN ALINAN HİBELER MALİYET BEDELİNDEN İNDİRİLMEK ZORUNDA

Yeni uygulamayla birlikte, satın alınan gayrimenkullerle ilgili hibeler maliyet bedelinden indirilecektir. Madde hükmüne göre,

Gayrimenkullerle doğrudan ilgili olması şartıyla, bunların envantere alındığı hesap dönemi sonuna kadar alınan hibeler maliyet bedelinden indirilir.

MALİYET BEDELİNE İLAVE EDİLECEK VERGİ VE FONLAR DA NETLİK KAZANDI

213 sayılı VUK 262.maddesine eklenen fıkra ile iktisadi kıymetin (emtia hariç) iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile ilgili olan özel tüketim vergisi, indirilemeyecek katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile kaynak kullanımını destekleme fonunu maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.

Kanunun lafsından hareketle, binek araçlar için ödenen KDV ile ÖTV’nin maliyete atılması veya giderleştirilmesi ihtiyaridir. Böylece daha önce tebliğ bazında açıklanan bu uygulama Kanun maddesiyle de yerini almış oldu.

24.11.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM