YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comYeni Binek Araç Düzenlemesi ve Tüm Yönleriyle Muhasebe Kayıtları

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile binek araçlara ait gider ve amortismanlara yönelik değişikliğe gidilmiştir.

Kanun’un 13.maddesine göre;

“(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)”

“(Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.)”

Örnek: XYZ Ltd.Şti, kiralamış olduğu binek otomobili için aylık 10.000 TL kiralama bedeli ödemektedir.

 Gider Yazılacak Tutar:                                                    5.500 TL

 İndirim Konusu Yapılacak KDV (5.500x0,18=)                990 TL

KKEG Yazılacak Tutar: (10.000 – 5.500=)                    4.500 TL

İndirim Konusu Yapılamayacak Olan KDV (4.500x0,18=)  810 TL

------------------------------------------------------/-------------------------------------------------------------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                5.500

770.01 Binek Araç Kira Giderleri

191 İNDİRİLECEK KDV                                                    990

689 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİD.                     5.310

689.01 Binek araç kira giderleri    4.500

689.02 Binek araç kira faturası KDV  810

329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR                                                                           11.800

Binek araç kira ft.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  

Örnek 2: XYZ Ltd.Şti, kiralamış olduğu binek araç için 1.000 TL benzin ve 5.000 TL tabir bakım gideri yapmıştır.

Gider yazılacak benzin tutarı: (1.000x0,70=)                         700 TL

İndirim konusu yapılacak benzin KDV’si (700 x 0,18=)         126 TL

KKEG yapılacak benzin gideri (1.000 – 700=)                      300 TL

KKEG yapılacak benzine ait KDV (300 x 0,18=)                   54  TL

-------------------------------------------------------------/------------------------------------------------------------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                               700

770.02 Binek Araç Benzin Giderleri

191 İNDİRİLECEK KDV                                                 126

689 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİD.                   354

689.03 Binek araç benzin giderleri     300

689.04 Binek araç benzin faturası KDV  54

329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR                                                                               1.180

Binek araç benzin ft.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gider yazılacak bakım tutarı: (5.000x0,70=)                              3.500 TL

İndirim konusu yapılacak bakım KDV’si (3.500 x 0,18=)             630 TL

KKEG yapılacak bakım gideri (5.000 – 3.500=)                       1.500 TL

KKEG yapılacak bakıma ait KDV (              1.500 x 0,18=)       270  TL

-------------------------------------------------------------/--------------------------------------------------------------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                  3.500

770.03 Binek Araç Bakım Giderleri

191 İNDİRİLECEK KDV                                                      630

689 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİD.                     1.770

689.03 Binek araç bakım giderleri    1.500

689.04 Binek araç bakım faturası KDV  270

329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR                                                                                  5.900

Binek araç bakım ft.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Binek Araçlarla İlgili Amortisman ile ÖTV/KDV Gider Kısıtı

Kanuna göre “(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)”

Kanun metninden de görüldüğü üzere ÖTV ve KDV gidere atıldığı takdirde amortisman ayırma sınırı en fazla 135.000 TL olarak belirlenmiştir. Yine yukarıda da belirtildiği üzere gider yazılacak ÖTV/KDV tutarı ise en fazla 115.000 TL olarak belirlenmiştir.

Örnek 3: XYZ Ltd.Şti. 500 bin TL’ye binek araç almış olup ÖTV ve KDV’yi giderleştirme yöntemini seçmiştir.

Aracın Bedeli:                        162.973  TL

ÖTV:      (%160)                     260.756  TL

KDV:                                       76.271   TL

Vergiler Toplamı:                   337.027  TL

Toplam Tutar:                        500.000  TL

Amortismanı gider yazılacak tutar:                                                                             135.000 TL

Amortismanı KKEG yazılacak tutar (162.973 – 135.000=)                                         27.973 TL

Gider Yazılacak ÖTV/KDV Toplamı:                                                                        115.000 TL

Gider yazılamayıp KKEG yazılacak ÖTV KDV tutarı (337.027-115.000)                 222.027 TL

----------------------------------------------------------/-----------------------------------------------------------------

254 TAŞITLAR                                                      162.973

254.01. Amortismanı gider yazılacak tutar               135.000

254.02. Amortismanı KKEG yazılacak tutar             27.973
 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                    115.000
Binek araç ÖTV Gideri:1                                          15.000
 

689 KANUNEN KAB.EDİL.GİD.                          222.027

689. 25 Binek araç ÖTV Gideri  145.756

689.26. Binek araç KDV Gideri   76.271


                    329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR                                                          500.000

…….plakalı binek araç alımı

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Örnek 4: XYZ Ltd.Şti. 500 bin TL’ye binek araç almış olup ÖTV ve KDV’yi maliyete ekleme yöntemini seçmiştir.

Aracın Bedeli:                      162.973  TL

ÖTV:      (%160)                 260.756  TL

KDV:                                   76.271   TL

Vergiler Toplamı:                  337.027  TL

Toplam Tutar:                      500.000  TL

 

Amortismanı gider yazılacak tutar:                                                      250.000 TL

Amortismanı KKEG yazılacak tutar (500.000 – 250.000=)                 250.000 TL

------------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------

254 TAŞITLAR                                              500.000

254.01. Amortismanı gider yazılacak tutar        250.000

254.02. Amortismanı KKEG yazılacak tutar    250.000

                                   329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR                       500.000

…….plakalı binek araç alımı

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.12.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM