YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİhraç Kayıtlı Satışların Muhasebeleştirilmesi (Muhasebe Kayıtları)

Değerli okurlar, bu haftaki yazımızın konusu, KDV Kanunun 11 nci maddesindeki İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ olacaktır.

KDV Kanununun 11/1 maddesine 3297 sayılı Kanunla eklen (c) bendi hükmüyle, “İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.

İhracatın yukarıdaki şartlara uygun gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48'inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihracatçılar bakımından bu Kanunun 32'inci maddesi hükmü uygulanmaz.

İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek Katma Değer Vergisi ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamaz.

İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken Katma Değer Vergisi ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. İade veya tecil olunacak vergi miktarı mükellefin ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.

Konuyu uygulamalı bir örnek yardımıyla açıklamakta fayda var;

-------------------------------------02.07.2023-------------------------------------

150 İlk Mad. Malz. 1.000.000

191 İnd. KDV           180.000 (200.000)

                                                              320 Satıcılar    1.200.000

Hammadde alımı

------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------06.07.2023--------------------------------------

120 Alıcılar           400.000

192 Diğer KDV       72.000 (80.000)

                                                         600 Yurt İçi Sat. 400.000

                                                         391 Hes. KDV     72.000 (80.000)

İhraç kaydıyla mal teslimi

-----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------27.07.2023-------------------------------------

120 Alıcılar        1.650.000

                                               600 Yurt İçi Sat. 1.500.000

                                               391 Hes. KDV     150.000

Yurt içi mal teslimi

-----------------------------------------------------------------------------------------

KDV Beyannamesi verildiğinde yapılacak yevmiye kaydı ise aşağıdaki gibidir;

 -------------------------------------20.08.2023-------------------------------------

136 Diğ. Çeş. Alac.     50.000

391 Hes. KDV            230.000

                                               191 İnd. KDV    200.000

                                               192 Diğ. KDV     50.000

                                               392 Diğer KDV   30.000

Tecil Terkin İşlemi

----------------------------------------------------------------------------------------

22 Eylül günü KDV İadesi alındığında yapılacak kayıtlar ise aşağıdaki gibidir;

-------------------------------------22.09.2023-------------------------------------

392 Diğer KDV       30.000

                                               192 Diğer KDV     30.000

-----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------22.09.2023-------------------------------------

102 Bankalar        50.000

                                               136 Diğer Çeş. Alac. 50.000

---------------------------------------------------------------------------------------

21.11.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM