YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comSanayi Sicil Belgesi Olan Firmalara Önemli Hatırlatmalar

Değerli okurlar, içinde bulunduğumuz Nisan ayı dolayısıyla 6948 sayılı Kanunda yer verilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde işletmeler için ne gibi yaptırımların olacağını hatırlatmak istiyorum.

NİSAN AYINDA YILLIK İŞLETME CETVELİNİ VERMEYİ UNUTMAYINIZ

Sanayi işletmeleri bir yıllık faaliyetlerini, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yıllık işletme cetveliyle bildirmek zorundadır. Cetveller hesap döneminin kapandığı dönemin sonunu takip eden (en geç) 4 ay içinde yazılı olarak gönderilmek zorundadır. Yıllık işletme cetveli; E-Devlet veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfası “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Örneğin Sanayi Siciline kayıtlı işletmelerin, 2016 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvellerinin https://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet sitesindeki Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden kullanıcı adı ve şifre tanımlayarak ben geç 30.04.2018 tarihine kadar elektronik ortamda göndermesi gerekmektedir.

İşletme tarafından elektronik ortamda verilen yıllık işletme cetveli bilgileri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından incelenmekte ve onaylanmaktadır.

Mücbir sebeplerden (Sanayi sicil sisteminden kaynaklanan zorunlu hallerden) dolayı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne taahhütlü posta, kargo ve kurye marifetiyle ya da yazılı olarak gönderilen yıllık işletme cetveller, bu müracaatlara istinaden Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girişi Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Mücbir sebep olmadan kâğıt ortamında verilen yıllık işletme cetvelleri kabul edilmeyecektir.

YILLIK İŞLETME CETVELİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİNİN MÜEYYİDESİ

Yıllık işletme cetvelinin elektronik ortamda ve takvim senesi sonundan itibaren (özel hesap yılı belirlenen işletmelerde bu hesap yılını takip eden) en geç dört ay içinde (Nisan ayı sonuna kadar) verilmesi gerekmektedir.

Bu yükümlülüğe uymayanlar hakkında 6948 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine istinaden 2018 yılı için 1.046 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Sanayi Sicil Belgesinin geçerliliğinin devam edebilmesi için, sanayi işletmelerinin yıllık faaliyetlerini içeren yıllık işletme cetvellerini en geç izleyen yılın 30 Nisan gününe kadar Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden girmeleri gerekmektedir.


İŞLETMESİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

6948 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sanayi siciline kaydedilen sanayi işletmeleri;

-Sanayi Sicil Beyannamesindeki yazılı bilgilerdeki değişiklikleri,

-İşletmenin daimi veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi hallerini,

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 1 ay içinde bildirmek mecburiyetindedirler.

İŞLETMESİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMEMESİNİN MÜEYYİDESİ

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 9 uncu maddesinde 2 nci maddeye göre verilen beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri, kapanma ve faaliyete geçme hâllerini müddetinde ilgili mercilere bildirmeyenlere 2018 yılı için 1.046 TL idarî para cezası verileceği belirtilmiştir.

7033 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN SANAYİ SİCİL AFFI UYGULAMASI

7033 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesiyle 6948 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü maddede yer alan düzenlemeyle;

-Sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan, 01.07.2017 tarihinden itibaren 1 yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlara,

-01.07.2017 tarihinden önce işletmesinde meydana gelen değişiklikleri bildirmeyenlere,

-Verilmesi gereken beyannameleri ve yıllık işletme cetvellerini 01.07.2017 tarihinden önce vermeyenlere,

idari para cezası uygulanmayacaktır.

Yapılan bu düzenleme ile sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlara 1 yıllık süre süre tanınmıştır. Buna göre faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlar 01.07.2018 tarihine kadar sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alması durumunda haklarında idari para cezası kesilmeyecektir.

Aynı paralelde, 01.07.2017 tarihinden önce işletmesinde meydana gelen değişiklikleri bildirmeyenlere, Sanayi Sicil Beyannamelerini beyannameleri ve yıllık işletme cetvellerini 01.07.2017 tarihinden önce vermeyenlere idari para cezası uygulanmayacaktır.

17.04.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM