YAZARLARIMIZ
Kenan Uğurlugelen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
E. Öğretim Görevlisi
kenanugurlugelen@hotmail.comUyarıyoruz: Bağımsız Denetçilik Sınavına Hazırlananların Dikkatine! (1)

Bağımsız denetçi olabilmek için Bağımsız Denetim Yönetmeliği kapsamında düzenlenen şartlara haiz olunması gerekmektedir. Sadece bu şartlara haiz olmak elbette tek başına yeterli değildir. Ayrıca, KGK tarafından yapılan sınavda da başarılı olmak gerekmektedir. Burada uzun uzadıya bahse konu şartların neler olduğu ya da bağımsız denetçilik sınavına yönelik usul ve esasların neler olduğunu elbette yazmayacağım. İlgilenenlerin Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ni okumalarını tavsiye ederim. Bu yazımda bağımsız denetçilik sınavına hazırlık yapan denetçi adaylarının sınavda sorumlu oldukları Muhasebe Standartları dersine yönelik önemli bir bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum.    

KÜMİ FRS Sınavda Sorulabilir Mi?

Malumunuz üzere, Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) 2022 Sürümü, KGK Kurul Kararı ile 16.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kapsamda KÜMİ FRS’nin amacı, Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmayıp ihtiyari olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) veya Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardını (BOBİ FRS) uygulamayan, TTK’nın 64. ve 88. madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişilerin finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını temin etmektir.

Bağımsız denetçilik sınavına hazırlık yapan ve bu yazımı okuyan kimi denetçi adaylarının “bize ne KÜMİ FRS düzenlemesinden” dediğini duyar gibi oluyorum. Yıllardır bağımsız denetçilik sınavlarına yönelik eğitimler veren ve sınavlara hazırlık sürecinde onlarca kitap çalışmaları yapan bir eğitimci olarak KGK tarafından 2023 yılı içerisinde yapılacak olan Haziran/Temmuz ve Kasım sınavlarında 40 adet soru çıkan Muhasebe Standartlar dersinde KÜMİ FRS kapsamında soruların çıkma olasılığının çok yüksek olduğunu ifade etmek isterim.

Bu İddianızı Neye Dayandırmaktasınız?

Muhasebe ve denetim alanlarında 23 yıllık mesleki eğitim tecrübemle bu tespitimi aşağıdaki şekilde izah ederek sınava hazırlık sürecinde olan arkadaşlarımla doğru rehberlik yapmak isterim. Şöyle ki, KGK tarafından 25 Ağustos 2013 yılından itibaren her yıl iki kez yapılmakta olan sınav dönemleri ile bahse konu sınavda Muhasebe Standartları ders içeriğine yönelik olarak çıkan soruların standartlar düzeyinde dağılımı şu şekilde olmuştur.

Sınav Dönemi

Kavramsal Çerçeve

TMS/TFRS

BOBİ FRS

2013/2

2

38

-

2014/1

1

39

-

2014/2

4

36

-

2015/1

3

37

-

2015/2

3

37

-

2016/1

2

38

-

2016/2

4

36

-

2017/1

-

40

-

2017/2

3

37

-

2018/1

3

34

3

2018/2

2

32

6

2019/1

2

32

6

2019/2

2

35

3

2020/1

1

33

6

2020/2

2

34

5

2021/1

1

28

11

2021/2

1

33

6

2022/1

3

31

6

2022/2

1

34

5

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) 29 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. BOBİ FRS, bağımsız denetime tâbi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama çerçevesi olup 1.1.2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere BOBİ FRS düzenlemeleri kapsamında sınavda soru sorulmasına 2018/1 döneminden itibaren başlanmış olup her sınav döneminde mutlaka sorular çıkmıştır.

Sonuç

Bu bağlamda Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) 16.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı için 2023 dönemi içerisinde yapılacak olan sınavlardan itibaren bundan sonra yapılacak olan sınavlar da dâhil kuvvetle muhtemel soruların gelme ihtimali vardır. Bağımsız denetçilik sınavlarına hazırlık yapan arkadaşlarımızın kaynak temini yaparken bu hususu nazarı dikkate almaları gerekmektedir. Bu yazımda Muhasebe Standartları dersi hakkında uyarıcı ve önemli bilgiler verdim. Bundan sonraki yazılarımda da bağımsız denetçilik sınavı kapsamında sorumlu olunan diğer dersler hakkında bilgiler vermeye devam edeceğim. Nitekim Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’da (Bağımsızlık Standartları Dâhil) 13 Mart 2023 tarihinde yeni değişikler oldu. Kuşkusuz bu değişiklikler Denetim dersi altında yapılacak sınav müfredatını da etkileyecektir. Sınav sürecine hazırlık yapan meslek mensubu arkadaşlarıma başarılar diliyorum

21.03.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM