YAZARLARIMIZ
Kenan Uğurlugelen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
E. Öğretim Görevlisi
kenanugurlugelen@hotmail.comKüçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS)

Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) 16.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. KÜMİ FRS’nin amacı, Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na göre bağımsız denetime tabi olmayıp ihtiyari olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını veya Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardını uygulamayan, TTK’nın 64. ve 88. madde hükümlerine tabi olan gerçek ve tüzel kişilerin finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını temin etmektir.

Türkiye’deki Finansal Raporlama Çerçevesi

Bağımsız Denetime Tabi Olan İşletmeler

- TMS/TFRS

- BOBİ FRS

Bağımsız Denetime Tabi Olmayan İşletmeler

- KÜMİ FRS

KÜMİ FRS’nin Genel Özellikleri

 • 22 Bölüm ve 104 sayfadan oluşmaktadır.
 • AB direktifinde yer alan “önce küçükleri düşün” yaklaşımı muhafaza edilmiş ve KÜMİ FRS uygulaması, TFRS ve BOBİ FRS ile karşılaştırıldığında uygulayıcılar açısından daha az maliyetli olacak şekilde tasarlanmıştır.
 • Genel itibarıyla maliyet esaslı bir yaklaşım benimsenmiştir.
 • Finansal tablo formatlarına ve terimler sözlüğüne yer verilmiştir.
 • Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla tutarlıdır.

Küçük ve Mikro İşletme

KÜMİ FRS’nin uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini aşan gerçek ve tüzel kişi tacirler müteakip raporlama döneminde küçük işletme olarak değerlendirilir:

 1. Aktif toplamı 3,5 milyon ve üstü Türk Lirası
 2. Yıllık net satış hasılatı 7 milyon ve üstü Türk Lirası
 3. Ortalama çalışan sayısı 10 ve üstü
 • Yukarıda belirtilen ölçütleri sağlamayan gerçek ve tüzel kişi tacirler ise mikro işletme olarak değerlendirilir.
 • Gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı hesaplanırken vergi mevzuatı çerçevesinde vergi dairelerine sunulan finansal tablolar esas alınır.
 • Bağımsız denetim kapsamından çıkan gerçek ve tüzel kişi tacirler, küçük ve mikro işletme kapsamında olup olmadıklarını değerlendirirken bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarını dikkate alır.

Yürürlük Tarihi ve Geçiş

KÜMİ FRS, 01.01.2023 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 16.01.2023 tarihinde itibaren yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının erken uygulanması da mümkündür. KÜMİ FRS, bağımsız denetime tabi olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından aşağıdaki finansal tablolarda uygulanması zorunludur.

 1. Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamı dışında diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetime tabi olarak hazırlanan finansal tablolarda,
 2. Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum, kurul veya kuruluşlarca talep edilen denetimden geçmiş veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan standartlara atıf yapılarak hazırlanması istenen finansal tablolarda,

KÜMİ FRS’nin MSUGT/VUK ve BOBİ FRS İle Belirli Hususlarda Karşılaştırılması

KÜMİ FRS ile VUK kapsamında 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ve BOBİ FRS 2021 sürümü kapsamında 30.03.2021 tarih ve 31439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı arasındaki bize göre öne çıkan en önemli farklılıklar aşağıdaki şekilde tasnif edilmiştir.

 

VUK (MSUGT)

BOBİ FRS

KÜMİ FRS

Sınır

 

 • Alış Tutarı: 890.000 TL
 • Satış Tutarı: 1.270.000 TL
 • Yıllık Gayrisafi İş Hasılatı: 400.000 TL

(Bilanço Esaslı Defter Tutma)

 

 • Aktif: 200 milyon TL ve üstü
 • Yıllık Net Satış Hasılatı: 200 milyon TL ve üstü
 • Çalışan Sayısı: 250 ve üstü

(Büyük İşletme)

 

 • Aktif: 3,5 milyon TL ve üstü
 • Yıllık Net Satış Hasılatı: 7 milyon TL ve üstü
 • Çalışan Sayısı: 10 ve üstü

(Küçük İşletme)

Finansal Tablolar

 

 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Satışların Maliyeti Tablosu
 • Fon Akım Tabloları
 • Nakit Akım Tablosu
 • Kâr Dağıtım Tablosu
 • Öz Kaynak Değişim Tablosu

 

 • Finansal Durum Tablosu
 • Kâr veya Zarar Tablosu
 • Nakit Akış Tablosu
 • Öz Kaynak Değişim Tablosu
 • Dipnotlar

 

 • Finansal Durum Tablosu
 • Kâr veya Zarar Tablosu
 • Dipnotlar

Finansal Tablolara Alma Ölçütleri

 

Mal teslim ya da hizmet ifası

 

Ekonomik faydanın işletmeye girişi/çıkışı muhtemel olması,

 

Maliyeti/değerinin güvenilir bir şekilde ölçülmesi,

 

Ekonomik faydanın işletmeye girişi/çıkışı muhtemel olması,

 

Maliyeti/değerinin güvenilir bir şekilde ölçülmesi,

Hasılatın Ölçümü

 

Vade farkı ayrımı yoktur.

Vade farkının tamamı ilgili malın maliyetine eklenir.

 

1 yıldan kısa vadeli satışlarda vade farkı ayrıştırılmaz.

 

1 yıldan uzun vadeli satışlarda vade farkı ayrıştırılır.

 

Küçük işletmelerde 1 yıldan kısa vadeli satışlarda vade farkı ayrıştırılmaz. Ancak 1 yıldan uzun vadeli satışlarda vade farkı ayrıştırılır.

 

Mikro işletmelerde vade farkı ayrıştırması yapılmaksızın doğrudan tahsil edilen/edilmesi beklenen bedelden ölçülür.

Stok İlk Ölçümü

 

Maliyet Bedeli

 

Maliyet Bedeli ile

Net Gerçekleşebilir Değerden düşük olanı ile ölçülür.

 

Maliyet Bedeli

Stok Değer Düşüklüğü

 

%10 ve daha fazla değer kaybederse, değer düşüklüğü varlığı kabul edilir.

 

Net gerçekleşebilir değer, maliyet değerinin altına düşmesi halinde değer düşüklüğü varlığı kabul edilir.

 

%10 ve daha fazla değer kaybederse, değer düşüklüğü varlığı kabul edilir.

Amortisman

 

İhtiyari

 

Zorunlu

 

Zorunlu

17.03.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM