YAZARLARIMIZ
Kenan Gümüş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
kenangumus@yahoo.comGoogle Adsense Gelirlerinin KDV Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi (18.06.2020)

Toplu Kesilen Beyanname Vermeme Cezaları Hukuka Aykırıdır (11.10.2018)

6736 Sayılı Vergi Barışı Kanununa Başvuranlara Vergi Dairelerinin Sonradan Kıyaslama Yoluyla İlave Vergi Yükü Çıkarması Hukuka Uygun Değildir (28.07.2017)

Meslek Mensupları Vergi İncelemesinden Alacaklı Çıkabilir !!! (27.02.2015)

Arge Firmalarının Vergi Beyannamelerine Damga Vergisi Tahakkuk Ettirilmeli Mi? (13.05.2014)

Geçmişe Dönük Re’sen Vergi Mükellefiyeti’ne ait Özel Usulsüzlük Cezalarını (Beyanname Vermeme Cezalarını) Mahkemeler İptal Ediyor (13.12.2013)

Boş Olduğu İçin Verilmeyen BA-BS’lere Özel Usulsüzlük Cezası Uygulanması Hukuka Aykırıdır (03.05.2012)

Vergi Dairelerince RE’Sen Geçmişe Dönük Mükellefiyet Tesisi Neticesinde Salınan Vergi Ve Cezaların Hukuki Durumu (Özellikle Taşıt Ve Emlak Ticareti Yapanlar) (03.04.2012)

İşkur'a Verilmesi Zorunlu Bazı Evraklar ve Cezai Yaptırımları (07.07.2008)

Başkası Adına Düzenlenmiş, Elektrik - Su - Doğalgaz - Telefon Faturaları'yla İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları (Yeni Bir Tartışma; Acaba Hangi Görüş Daha Doğru ?) (10.08.2006)

100 Kasa Hesabının, Re'sen Vergi Tarhiyatına Sebep Olabileceği Durumlar (15.05.2006)

Personele Harcıhan (Yolluk) Ödemeleri (10.04.2006)

Ödenmeyen SSK Primlerinin Gider Olarak Yazılabileceği (04.04.2006)


 GÜNDEM