YAZARLARIMIZ
Kadir Gülerce
Sosyal Güvenlik Denetmeni
kgulercee@gmail.comCenaze Ödeneği Nedir?

Aşağıda belirtilen şartları sağlayan kişilerin ölümleri halinde hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Bakan tarafından onaylanan tutarda Cenaze Ödeneği verilir.

  • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat etmişse,
  • Sürekli iş göremezlik geliri almaktayken vefat etmişse,
  • Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken vefat etmişse,
  • Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmişse,

Hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Cenaze Ödeneği verilecektir.

Adına 360 gün sayılan sigorta kolları kapsamında prim ödenen kişinin ölüm anında sigortalı olması şartı aranmayacaktır.

CENAZE ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİR

Cenaze ödeneği sırasıyla sigortalının;

  • Eşine,
  • Eşi yoksa çocuklarına,
  • Çocukları yoksa ana babasına,
  • Ana babası yoksa kardeşlerine verilir.

Cenaze ödeneğinin üçüncü fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze ödeneği için, hak sahiplerince Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile Kuruma başvurulması şartı aranacak olup, ayrıca dilekçe istenmeyecektir. Hak sahiplerine aylık bağlama koşullarının oluşmaması veya cenazenin eş, çocuk, ana/baba veya kardeşler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması halinde dilekçe ile yapılan müracaatlar kabul edilecektir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne kaydedilmemişse, Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca usulüne göre düzenlenen bir belgenin (defin ruhsatı, ölüm tutanağı…vs.) Kuruma verilmesi gerekmektedir.

Hak sahiplerine ölüme bağlı toptan ödeme yapılmış olması, cenaze ödeneği ödenmesine engel teşkil etmeyecektir. Ancak, yaşlılık toptan ödemesi yapılmış olan sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine cenaze ödeneği ödenmeyecektir.

CENAZE ÖDENEĞİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer.

Kanun maddesinden anlaşılacağı üzere Cenaze Ödeneği hak sahipliğinin başladığı tarihten itibaren 5 yıl içinde talep edilmezse zamanaşımına uğrar. Ancak bu tarihe kadar Kuruma müracaat ederek talepte bulunan hak sahibine ölüm tarihinde geçerli olan tutar ödenir.

YILLARA GÖRE CENAZE ÖDENEĞİ TUTARLARI

YILLAR

TUTAR (TL)

2008

257,24

2009

289

2010

308

2011

328

2012

363

2013

386

2014

415

2015

449

2016

489

2017

531

2018

595

2019

716

2020

801

2021

918

ÖZETLE

Bahse konu ödenek Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmektedir.

Kurumdan Aylık veya Gelir alan kişilerle, 360 gün MÖY primi ödemiş olan kişilerin ölümleri halinde hak sahiplerine Cenaze Ödeneği verilecektir. Başvuruda bulunacak kişinin hak sahipliği için belirlenen sıralamayı dikkate alarak hareket etmesi gerekmektedir. 

Hak sahibi kişilerin 5 yıllık zamanaşımı süresini dikkate alarak Kuruma müracaat etmesi ve talepte bulunması ödeneği alabilmesi için yeterli olacaktır.

Saygılarımla.

06.12.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM