YAZARLARIMIZ
Kadir Erkeçoğlu
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
kadirerkecoglu@deneyimymm.comİhracatçıya Yeni Müjde!

Sevgili Okurlar,

İhracatçılarımıza devletimizin destekleri hız kesmeden devam ediyor. İhracatçılarımıza yönelik olumlu bir gelişme fakat Yeşil Pasaport Kapsamına acilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirleri’nde girmesi gerektiği artık çok açık görülebilmektedir.

İhracatçılarımıza Yeşil Pasaport Verilmesine İlişkin Kronoloji

  • 23/03/2017 Tarih ve 30016 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9962 Sayılı  “ Bakanlar Kurulu Kararı”
  • 24/10/2018 Tarih ve 30575 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 214 Sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı”
  • 11/11/2019 Tarih ve 30945 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1770 Sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı”

Yapılan Son Düzenlemeler Işığında Yeşil Pasaport Verilecek Kişiler ve İhracat Tutarları Ne kadardır?

Yeşil Pasaport, son üç takvim yılı itibariyle, ( içinde bulunulan yıl ortalama hesabında dikkate alınmayacaktır) yıllık ortalama aşağıda belirtilen tutarlarda ihracat yapan firmaların yetkililerine aynı tabloda belirtilen sayıda yeşil pasaport iki yıl süreyle verilebilir. Yeşil Pasaport alabilecek durumda bulunan ihracat firmalarının yetkililerinin eş ve çocuklarına yeşil pasaport verilmez. Ayrıca Yeşil Pasaport alabilecek durumda bulunanların 26/09/2004 tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen suçlardan süreleri geçmiş olsa dahi mahkum olmamaları gerekmektedir.

Son üç takvim yılı itibariyle, yıllık ortalama (ABD Doları)

Yeşil Pasaport Verilecek

Kişi Sayısı

Yeşil Pasaport Kimlere Verilir?

İhracatçıya Verilecek Yeşil Pasaportun Süresi (YIL)

500.000 $ – 10.000.000 $

1 (Bir)

İhracat yapan firma yetkilisine (Sahip, Ortak, Çalışan)

2

10.000.000 $ – 25.000.000 $

2 (İki)

İhracat yapan firma yetkilisine (Sahip, Ortak, Çalışan)

2

25.000.000 $ – 50.000.000 $

3 (Üç)

İhracat yapan firma yetkilisine (Sahip, Ortak, Çalışan)

2

50.000.000 $ – 100.000.000 $

4 (Dört)

İhracat yapan firma yetkilisine (Sahip, Ortak, Çalışan)

2

100.000.000 $ ve üzeri

5 (Beş)

İhracat yapan firma yetkilisine (Sahip, Ortak, Çalışan)

2

Yeşil Pasaport Verilecek Firmaların Belirlenmesi Nasıl Yapılır?

Yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenir ve her yılın 15 Şubat tarihine kadar bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilir.

Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışına satışları yukarıda tabloda maddede belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınır. Ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim veya işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar, yukarıdaki tabloda belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Hizmet ihracatı ile serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışı kapsamındaki satışların tevsikine ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca belirlenir.

İhracatçı Nasıl Müracaat Edebilir?

Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanarak ve yetki belgesi talep formu ekine konularak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine talep formu doldurularak sunulur.

İhracatçı birliği, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceler. Talep formundaki tüm bilgilerin tam ve doğru olarak doldurulduğuna ilişkin kontroller yapıldıktan sonra form, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği başkan yardımcısı tarafından imzalanır.

Eksiksiz olarak doldurularak imzalanan talep formu, onaylanmak üzere bölge müdürlüğüne sunulur. Talep formundaki tüm bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurtularak firmada pasaport alabilecek yetkili kişi sayısı açısından da gerekli kontroller yapıldıktan sonra form, bölge müdürü veya yetkilendireceği bölge müdür yardımcısı tarafından onaylanır.

 Müracaat, bölge müdürlüklerince onaylanan talep formu ve gerekli diğer belgelerle birlikte şahsen yapılır.

İhracatçı Firmaların Sorumluluğu Nedir?

Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşıldığı veya pasaportun geçerlilik süresi içerisinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından derhal formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce derhal pasaportu veren İl Nüfus Müdürlüğüne bildirilir ve pasaport İl Nufüs Müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine on yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

SONUÇ

Devletimiz gelişmelere o kadar hızlı ayak uyduruyor ki takdir etmemiz gerekiyor.

İhracatçılarımızda bu süreçte ülkemize katkı sunmak amacıyla ellerinden geleni yapıyor ve mevcut pazarların yanı sıra yeni pazarlara açılıyorlar.

Devletimizde ihracatçılarımıza katkılarını çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Adeta ihracatçılarımızı motive ediyor.

Makalemin konusunu oluşturan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Kararı ile ihracatçılarımıza çok önemli bir katkı yapılarak ihracat tutarı üç yıllık ortalama bir milyon dolar iken beş yüz bin dolara indirilerek ihracatçımıza teşviklerini devam ettirmektedirler kendilerine ihracatçılarımıza verdikleri desteklerden ötürü teşekkürü bir borç bilirim.

Yeşil Pasaportun ülkemize kaynak yaratan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin kendileri ve aileleri içinde bir an önce verilmesi hususunu Devlet Büyüklerimize buradan iletmek isterim.

12.11.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM