YAZARLARIMIZ
Kadir Can Güneş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
guneskcg@gmail.comEvde İmal Edilen Ürünlerin İnternet Üzerinden Satışının GVK Madde 6 -10 Kapsamında Karşılaştırılması ve Uygulamada Sorunlar

Değişen dünya koşulları , internete erişimin daha kolay sağlanması , pandemi sebebiyle evde geçirilen süreler ve sosyal medya kullanımının yayınlaşmasıyla beraber internet üzerinden yapılan alışverişlerde önemli derecede bir artış yaşanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 9.maddesinde vergiden muaf esnaftan bahsedilmiş olup , evde imal edilen ürünlerin satışı 6.madde ve yeni yürürlüğe giren 10.madde kapsamında değerlendirilecektir.

İki maddenin karşılaştırılmış hali aşağıdaki gibi olup , uygulamada sorun yaratabilecek noktalara da değinilmiş , bu noktalarda yeni bir düzenleme gerekliliği açıktır.

Uygulamada sorun yaratabilecek noktalar

*10.madde kapsamında internet üzerinden vergi mükellefiyeti olan firmaya satış yapıldığı varsayıldığında , normal şartlarda alımı yapan firmanın gider pusulası düzenleyip %2 stopaj hesaplaması gerekmektedir. Aynı zamanda da , tutarın bankaya yatmasıyla beraber bankanın da kesinti yapması hususu…

*6.maddede ne tür ürünler satılabileceği açıklanmışken , 10.maddede ürün detayı belirtilmemiştir.

* (6) ve (10) numaralı maddelerde düzenlenen muafiyetlerden aynı takvim yılında aynı anda faydalanılması mümkün olmadığından , her ne kadar 6.maddede ESNAF MUAFLIĞI BELGESİ alınması ile ilgili bir durumdan bahsetmese de , kimin ne şartlarda satış yaptığını bilmek açısından bu belge zorunlu olmalıdır.

* 10.maddede yapılan satışların bankaya yatma zorunluluğu var iken , 6.madde de böyle bir durumdan bahsedilmemiştir. Muafiyet sınırının tespiti açısından sorunlu…

Sonuç olarak , Gerek üretimi arttırmak - cazip hale getirmek gerekse kayıt dışı sistemi biraz daha kontrol altına almak bakımından yapılan düzenleme yararlı olmakla beraber , evde üretilen ürünlerin satımı ile ilgili tek bir maddede ,daha net ifadelerle düzenleme yapılması birçok soru ve ihtilafın önüne geçmek açısından gereklidir.

10.02.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM