YAZARLARIMIZ
İsmail Arslan
Avukat
ismailarslan@kayseri.av.trÇiftçi Malları Koruma Başkanlığı Sisteminden Ayrılmak İsteyen Çiftçilerimizin Takip Etmesi Gereken Yol

4081 Sayılı Koruma Kanunu’na göre kurulan Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları, arazilerin denetimini yapmakta olup, arazileri ekenlerden yüksek koruma bedelleri talep etmektedirler. Amacı çiftçilerin ürünlerini korumak olan sistemde Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı, korucusuz görevini yerine getirmekte güçlük çekmekte ve çiftçiler mağdur olmaktadır.

4081 sayılı Kanun’un eski 34/1 maddesine istinaden tarlalarında ekilen ürünlerini korumak isteyen ve gerekli  tedbirlerini kendi alacak çiftçilerin bu sistemden çıkmalarına izin verilmemekte, İlçelerde kurulan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından çiftçiler sistemden çıkartılmamaktadır.

Lakin 19/04/2018 tarihli değişiklik ile, Kanun kapsamındaki koruma hizmetlerininin isteğe bağlı olması düzenlemesi getirilmiş olup, yeni metinde Sisteme üye olup, çıkmak isteyen üyelerin ayrılma talebini engelleyen herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Madde 34 – (Değişik birinci fıkra: 19/4/2018-7139/1 md.) Bu kanun kapsamındaki koruma hizmetleri, hizmet alanların isteğine bağlı olarak alınır. Kamu kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin kendi koruma tedbirlerini almaları durumunda, bu işletmelerden koruma ücreti alınmaz ve bu işletmelere koruma sandığından herhangi bir tazminat ödenmez.

Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’ndan çıkmak için müracaat eden bir çok çiftçiye sistemden çıkmalarına red yanıtı verilmektedir ki red yanıtı alan çiftçilerimizin bağlı bulundukları kaymakamlıklara başvurmaları ve işlemin iptali ve ayrılma taleplerinin kabulünü talep etme, bu talep reddedilir ise, dava açma hakları bulunmakta olup, profesyonel bir hukuk desteği alarak dava açan çiftçiler lehine yargı, sistemden çıkmak isteyenlerin taleplerinin reddi işlemlerini iptal eden kararlar vermektedir.

Konunun başka bir boyutunda ise, kaymakamlık çiftçinin ayrılma talebini kabul etse de, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı bu işlemin iptali için dava açabilmekte olup, bu gibi durumlarda da açılan davaya çiftçinin müdahil olması isabetli olmaktadır. Zira yargı bu gibi durumlarda da çiftçi lehine kararlar vermektedir.

05.03.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM