YAZARLARIMIZ
İsmail Hakkı Dura
Vergi Başmüfettişi
E. Gelirler Başkontrolörü
durahakki@hotmail.comVirüs Odaklı Maliyet Unsurlarının Vergi Matrahlarına Etkisi Ölçülebilir Mi? (28.05.2020)

Hesap Dönemi, Takvim Yılı, Beyan Dönemi, Süreler… Herşeyin Yeniden Tanımlanması Gerek miyor Mu? (30.03.2020)

Coğrafi Bölge Farklılıklarının Gelişime Etkisi ve Vergi Politikası (10.02.2020)

Yeni Bir Dönemin Arifesinde Geçici Verginin Kalıcı Değeri Üzerine (31.12.2019)

Naylon Faturadan Sahte Belgeye : Ucu Bulunamayan Yumağı Açmak Mümkün Mü? (07.11.2019)

İnsanlık Suçlarının Vergisi Olmamalı (14.10.2019)

Depremin Anımsattıkları ve Depreme Mali Yaklaşım (02.10.2019)

Herhangi Bir Vergi Türü İçin Matrah veya Vergi Artırmak Yasal Defterlere ve Belgelere Dokunulmazlık Mı Kazandırıyor? (17.09.2019)

Vergi İncelemesi ve Vergi Davası İlişkisi (16.08.2019)

Vergi İncelemesi: Tanımı, Vergi İncelemesinin Maksadı İle Vergiyi Doğuran Olayın Gerçek Mahiyeti İlişkisi (08.08.2019)

Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat (05.08.2019)

Varlık Barışı: Peki Küs Müyüz? (29.02.2013)

Vergi Usul Kanunu’na Göre Elektronik Tebliğ (27.02.2013)

Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayımlandı (29.01.2013)

GÜNDEM