YAZARLARIMIZ
İ.Burak Oğuz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
burak@noktax.comKOBİ Tekno Yatırımlara 5 Milyon Lira Destek

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 19 Ekim 2017 tarifi itibari ile yayınlandı. Yayınlanan bu program kapsamında, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımları desteklenecektir.

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu nda belirlenen alanlarda yer alan;

1.      1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

2.      2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

3.      3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

4.      4. Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,

5.      5. Patent belgesi ile koruma altına alınan, (Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürünler için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent devri yapılmış olması şartı aranır.)

6.      6. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

7.      7. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

Yatırım projesi süresi içinde kurul kararı ile aşağıda yer alan destekler verilir:

·         • Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği,

·         • Personel gideri desteği,

·         • Eğitim ve danışmanlık desteği,

·         • Kira desteği.

Yatırım projesi sonrasında kurul kararı ile aşağıda yer alan İşletme giderleri desteği verilir:

·         • Personel giderleri,

·         • Enerji giderleri,

İşletme giderleri desteği, yatırım projesinin başarıyla tamamlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile geri ödemesiz destek olarak verilir.

Program kapsamında sağlanacak desteklerin üst limit ve oranları;

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olmak üzere toplam 5.000.000 (beşmilyon) TL’dir.

Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri için;

·         • Mikro işletmelere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli,

·         • Küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60 (altmış) geri ödemesiz, %40 (kırk) geri ödemeli destek sağlanır.

Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri haricindeki giderler için;

·         • Mikro işletmelere geri ödemesiz olarak %70 (yetmiş),

·         • Küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise geri ödemesiz olarak %60 (altmış)

destek sağlanır.

Yatırım proje konusu Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması halinde geri ödemesiz destek oranlarına % 5 (beş) ilave edilir.

Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın; yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

Geri ödemesiz destek oranlarına, Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması nedeniyle % 5 (beş) veya yerli malı belgesi ile tefrik edilme nedeniyle %15 (onbeş) ilave edilmesi durumunda; geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılır.

Desteğin başlangıç tarihi sunulan yatırım projesi kabul edilen İşletmeden KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Taahhütnamesi vermesi istenir. İstenen taahhütnamenin Uygulama Birimi tarafından evrak kaydına alındığı tarih, desteğin başlangıç tarihidir.

31.10.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM