YAZARLARIMIZ
İbrahim Karaduman
Vergi Müfettişi
E. Gelirler Kontrolörü
karaduman1983@yahoo.comGelir İdaresinin, Düzenlendiği Anda Belli Parayı İhtiva Etmeyen Sözleşmelerde Damga Vergisine İlişkin Görüşü ve Oluşabilecek Tereddütler (09.03.2020)

OECD Model Vergi Anlaşması ve Yorumlarına Göre Ayrımcılık Yapılmaması (Non-Discrimination) İlkesi (22.01.2020)

Kaçak CEO Carlos Ghosn Türkiye’de Çalışsaydı Ne Olurdu? (06.01.2020)

Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Oecd Model Vergi Anlaşmasına Göre Uluslararası Taşımacılığın Vergilendirilmesi (17.12.2019)

Kredi Derecelendirme Kuruluşunun Yerli ve Milli Olanı Mı, Yoksa Olmayanı Mı Makbul? (06.12.2019)

Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Şirketlerde Gerçeğe Aykırı Hesap Açılması veya Muhasebe Hilesi Yapılması Durumunda Uygulama (26.11.2019)

Vergi Piramitleşmesi (Tax Pyramiding) Kavramı, Mevzuatımızdaki Örnekleri ve Konaklama Vergisinin Durumu (18.11.2019)

Vergilendirme Yetkimizin Sınırları (05.11.2019)

Karşılıklı Anlaşma Usulü (Mutual Agreement Procedure/Map) Başarılı Mı? (21.10.2019)

Vergi Cennetlerinin (Tax Havens) Küresel Maliyeti (27.09.2019)

Irs Skandalı Çerçevesinde Gelir İdarelerinin Bağımsızlığı Konusu ve Ülkemizdeki Son Durum (13.09.2019)

Anayasanın "Vergi Ödevi" Maddesine Tarihsel Bakış ve Bir Öneri (03.09.2019)

Son G20 Zirvesine Vergisel Bakış (05.08.2019)

Servet Vergileri (Tax On Property) Üzerine Bir Değerlendirme (12.07.2019)

Vergi Anlaşmasının Kötüye Kullanımı (Abuse of Tax Treaty) ve Bir Kötüye Kullanım Örneği Olarak Anlaşma Alışverişi (Treaty Shopping) (14.06.2019)

GÜNDEM