YAZARLARIMIZ
İbrahim Çakır
Vergi Müfettişi
ibrahim.cakir2@outlook.com2020 Yılına İlişkin Ülke Bazlı Raporda Son Tarih: 31 Aralık

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) Vergi Matrahı Aşındırması ve Kar Aktarımı’nı (BEPS) önlemeye ilişkin 13 numaralı eylem planı kapsamında yer alan ülke bazlı raporlama  (Country by Country reporting)  Türkiye’de ilk olarak 2019 hesap dönemi için ve 31.12.2020 tarihine kadar hazırlanıp Vergi İdaresine sunulmuştu.

2020 hesap dönemi ilişkin ülke bazlı raporlamalar ise  31.12.2021 tarihine kadar hazırlanıp, Vergi İdaresine sunulması gerekmektedir.

Konuya ilişkin olarak 4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de geniş açıklamalara yer verilmiş olup, ülke bazlı raporlama hakkında merak edilen konular soru cevap şeklinde bu yazıda genel hatlarıyla özetlenmiştir.

Ülke Bazlı Raporlama nedir?

Ülke bazlı raporlama, vergi idarelerinin üst düzey transfer fiyatlandırması risk değerlendirmeleri yapmasına veya uluslararası boyutta matrah aşındırma ve kâr aktarımı ile ilgili diğer riskleri değerlendirmesine olanak tanıyan bir araçtır. ÜBR için oluşturulan şablon, çok uluslu işletmelerin yıllık olarak ve faaliyette bulundukları her ülkede çok uluslu işletmelerin gelirinin ve ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü yerlerin belirli göstergeleri ile birlikte ödenen vergilerin dünya çapında dağılımına ilişkin toplu bilgiler sağlamaktadır.

Kimler Ülke Bazlı Raporlama Yapmak Zorundadır?

Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlar ve elektronik ortamda vergi İdareye sunar.

Bununla birlikte, nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin Türkiye’de bulunmadığı durumlarda yukarıdaki haddin aşılması ve aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi halinde Türkiye’de mukim işletme (çok uluslu işletme grubunun Türkiye’de birden fazla işletmesi bulunması durumunda diğerleri adına biri), ülke bazlı raporu elektronik ortamda İdareye sunar:

a) Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede, ülke bazlı raporlamaya ilişkin zorunluluğun bulunmaması,

b) Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede ülke bazlı raporlamaya ilişkin zorunluluk bulunması ve İdare ile nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülke idaresi arasında uluslararası bir anlaşmanın olması ancak ülke bazlı rapor bilgilerinin paylaşımına ilişkin yürürlükte olan bir yetkili makam anlaşmasının bulunmaması,

c) Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede ülke bazlı raporlamaya ilişkin zorunluluk bulunması, İdare ile nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülke idaresi arasında uluslararası bir anlaşmanın ve ayrıca ülke bazlı raporların değişimine ilişkin yetkili makam anlaşmasının olması, ancak bilgi paylaşımında sistemik bir hata olması.

Ayrıca, nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin Türkiye’de bulunmadığı ve nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin bulunduğu ülkede ülke bazlı raporlamaya ilişkin eşiğin yerel para birimi cinsinden belirlendiği durumlarda, yukarıdaki haddin hesaplanmasında, 750 milyon Avro karşılığı yerel para birimi eşiği dikkate alınır.

Nihai İşletme ve Vekil İşletme Nedir?

Nihai ana işletme, çok uluslu işletmeler grubunun, işletmenin mukim olduğu ülkede uygulanan muhasebe ve finansal raporlama standartları uyarınca, konsolide finansal tablolar hazırlaması gereken ya da hisseleri, mukim olduğu ülkede borsada işlem görse idi, konsolide finansal tablolar hazırlaması gerekecek olan hakim işletmesini ifade eder.

Vekil işletme ise, çok uluslu işletmeler grubu tarafından nihai ana işletmeye yegâne vekil olarak tayin edilmiş ve ülke bazlı raporu çok uluslu işletmeler grubu adına sunacak olan işletmeyi ifade eder.

Bu anlamda, çok uluslu işletmeler grubunun nihai ana işletmesinin Türkiye’de bulunduğu durumda, ülke bazlı raporlama başka bir ülkede “vekil işletme” sıfatıyla veya yerel raporlama hükümlerine göre yapılmış olsa da Türkiye’deki nihai ana işletme tarafından hazırlanarak İdareye sunulur.

Ülke Bazlı Raporun İdareye Sunulma Takvimi Nedir?

Ülke bazlı rapor, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar hazırlanır ve elektronik ortamda İdareye sunulur.

Özel hesap dönemine tabi olunması durumunda, ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda İdareye sunulması gerekmektedir.

Buna göre, 2020 hesap dönemi ilişkin ülke bazlı raporlamalar ise 31.12.2021 tarihine kadar hazırlanıp, Vergi İdaresine sunulması gerekmektedir.

Konuya İlişkin Örnekler

Örnek 1: Nihai ana işletme olarak Türkiye’de mukim (ABC) A.Ş.’nin 2020 hesap dönemi konsolide grup geliri 800 milyon Avro’dur. (Türkiye’de ülke bazlı raporlama için belirlenen had 750 milyon Avro’dur.) Buna göre, (ABC) A.Ş.’nin 2021 hesap dönemine ilişkin ülke bazlı raporlama yapması gerekmektedir. Bu durumda, (ABC) A.Ş. 2020 hesap dönemi konsolide grup gelirini dikkate alarak söz konusu bildirim formunu elektronik ortamda İdareye gönderecektir.

Örnek 2: Nihai ana işletmesi Almanya’da mukim (DEF) A.Ş. 2012 yılı itibarıyla Türkiye’de faaliyet göstermektedir. 2020 hesap döneminde (DEF) A.Ş.’nin bağlı bulunduğu çok uluslu işletme grubunun konsolide grup geliri 740 milyon Avro’dur. (Almanya’da ülke bazlı raporlama için belirlenen had 750 milyon Avro’dur.) Bu durumda, (DEF) A.Ş.’nin 2021 yılı içinde İdareye bildirimde bulunmasına gerek bulunmamaktadır.

Örnek 3: Nihai ana işletmesi Amerika Birleşik Devletleri’nde (Amerika) mukim (XYZ) A.Ş. 2010 yılı itibarıyla Türkiye’de faaliyet göstermektedir. 2020 hesap döneminde (XYZ) A.Ş.’nin bağlı bulunduğu çok uluslu işletme grubunun konsolide grup geliri 848 milyon Dolar’dır. (Amerika’da ülke bazlı raporlama için 750 milyon Avro karşılığı belirlenen had 850 milyon Dolar’dır.) Bu durumda, (XYZ) A.Ş.’nin 2021 yılı içinde İdareye bildirimde bulunmasına gerek bulunmamaktadır.

Faydalı Olması Dileğiyle.

Kaynakça

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

- 4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ

- Vergi Matrahı Aşındırması Ve Kar Aktarımı’nı (BEPS) Önlemeye İlişkin 13 Numaralı Eylem Planı

-https://www.verginet.net/dtt/1/ulke-bazli-raporlama-transfer fiyatlandirmasi.aspx, Erişim tarihi 05.12.2021

20.12.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM