YAZARLARIMIZ
İbrahim Aksoy
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ibrahim_aksy33@hotmail.comÖzel Eğitim Kurumlarınca Verilen Eğitim-Öğretim Hizmetlerine İlişkin KDV Oranında Yapılan Geçici Süreli İndirimin Uygulaması

Bilindiği üzere, 30.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile;

  • Üniversite ve yüksekokullar ile 
  • Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Sosyal Hizmetler Kanunuve Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında

01.09.2020 - 30.06.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde uygulanacak olan katma değer vergisi (KDV) oranı %8’den %1’e indirilmişti.

Diğer yandan, 31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, pek çok mal ve hizmetin yanı sıra çeşitli yerlerde sunulan yeme-içme hizmetlerinin tabi olduğu KDV oranları da 31.07.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) %8’den %1’e düşürülmüştü.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığınca Türkiye Özel Okullar Derneğine hitaben hazırlanan “10.09.2020 tarihli Yazı” ile, 01.09.2020 ila 30.06.2021 tarihleri arasında (2020 - 2021 eğitim / öğretim yılında) geçerli olacak %1 oranındaki KDV uygulamasının kapsama giren okullar tarafından fazladan tahsil edilmiş olan KDV’nin ilgililere iadesi ile bu okullarda verilen diğer hizmetlerde geçerli KDV uygulamasına ilişkin açıklama yapılmıştır.

Sözü edilen yazıda yer alan açıklamalar, özetle aşağıdaki gibidir.

01.09.2020 Tarihinden Önce Faturası Düzenlenmiş Eğitim Hizmetleri

01.09.2020 - 30.06.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri için 01.09.2020 tarihinden önce düzenlenmiş faturalarda %8 oranında KDV hesaplanarak beyan edilmiş olması durumunda, aradaki %7’lik KDV farkının alıcılara iadesinin gider pusulası düzenlenmek suretiyle yapılması mümkün olacaktır.

Eğitim ve öğretim hizmeti veren mükellefler tarafından söz konusu gider pusulalarındaki KDV tutarları, belgenin düzenlenerek alıcıya iadenin yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabilecektir. KDV tutarlarının mükelleflerce indirim yoluyla giderilememesi halinde, KDV Kanunu’nun 29/2 maddesi kapsamında indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde yüklenim KDV olarak dikkate alınması mümkündür.

Eğitim Hizmetlerinin Yanında Sunulan Yemek ve Servis Hizmetleri

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca velilerin talebi üzerine eğitim ve öğretim hizmetlerinin yanında bedeli mukabili verilen yemek hizmetleri 2017/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin B/24 sırası kapsamında %8 oranında KDV’ye tabidir. Bununla birlikte, anılan BKK’nın geçici 6. maddesi uyarınca söz konusu hizmetlere 31.07.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %1 KDV oranı uygulanacaktır.

Diğer yandan;

  • Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında verilen taşıma servis hizmetleri ile
  • Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler

2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin B/15 sırası kapsamında %8 oranında KDV’ye tabi olup, 2812 ve 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile sözü edilen oranlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Yukarıda belirtilen ilave hizmetler için ayrı bir fatura düzenlenebileceği gibi, eğitim-öğretim hizmetlerine ilişkin düzenlenen faturalarda ilgili hizmetlerin ayrıca gösterilmesi de mümkün bulunmaktadır.

SONUÇ :

Sonuç olarak 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri için 1 Eylül 2020 tarihinden önce düzenlenmiş faturalarda %8 oranında KDV hesaplanarak beyan edilmiş olması halinde aradaki %7’lik KDV farkının alıcılara iadesinin gider pusulası düzenlenmek suretiyle yapılmasının mümkün olduğu ve gider pusulalarındaki KDV’nin eğitim öğretim hizmeti veren mükellefler tarafından alıcıya iadenin yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabileceği açıklandı.

Ancak Yemek hizmetlerine ilişkin %7’lik KDV farkının alıcılara iadesinin ne şekilde yapılacağı belirtilmemekle birlikte gider pusulası düzenlenmek suretiyle iadesinin yapılabileceği ve yemek hizmeti veren mükellefler tarafından alıcıya iadenin yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabileceği değerlendirilmektedir.

17.09.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM