YAZARLARIMIZ
Hüseyin Yılmaz
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Pareto YMM Ltd. Şti.
huseyin.yilmaz@paretoymm.com2024 Yılında Uygulanacak Bazı Had Ve Oranlar Hk.

Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı’nca her yıl bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranı ile artırılmak suretiyle uygulanmakta, hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır.

2023 yılına ait yeniden değerleme oranı, 554 sıra numaralı V.U.K. Genel Tebliği ile % 58,46 olarak açıklanmıştı.

Buna göre, 2024’te uygulanacak parasal limitler, ilgili kanun bazında aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Gelir Vergisi Kanunu

(324 seri nolu Genel Tebliğ ile artırılan tutarlar.)

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesinde yer alan internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatına ilişkin muafiyet sınırı 2024 yılı için 1.100.000 TL olarak tespit edilmiştir.

(2023’te 700.000,00 TL idi.)

Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2024 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 33.000 TL olarak tespit edilmiştir.

(2023’te 21.000,00 TL idi.)

Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde (yemek fişi, ticket veya yemek çeki gibi) hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere 170,00 TL (KDV hariç) olarak tespit edilmiştir. (2023’te 110,00 TL idi.)

Hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 10 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere 88,00 TL (KDV hariç) olarak tespit edilmiştir. (2023’te 56,00 TL idi.)

Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere aylık;

 • Birinci derece engelliler için 6.900 TL,
 • İkinci derece engelliler için 4.000 TL,
 • Üçüncü derece engelliler için 1.700 TL olarak tespit edilmiştir.

(2023’te uygulanan tutarlar sırasıyla; 4.400, 2.600 ve 1.100 TL idi.)

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerde gider yazılabilecek aylık kira bedeli

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1 ve 68/5 numaralı bentlerinde yer alan, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin gider olarak dikkate alınabilecek aylık kira bedeli 2024 takvim yılında uygulanmak üzere 26.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2023’te 17.000 TL idi.)

Binek otomobillere ait ÖTV ve KDV’nin gider kaydedilme sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1 ve 68/5 numaralı bentlerinde yer alan, binek otomobillere ait olup, gider olarak dikkate alınabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 2024 takvim yılında uygulanmak üzere 690.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2023’te 440.000 TL idi.)

Binek otomobillerde amortisman sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/7 ve 68/4 numaralı bentlerinde yer alan, binek otomobiller için amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere;

 • ÖTV ve KDV hariç 790.000 TL,
 • Vergilerin maliyet bedeline eklendiği durumlarda 1.500.000 TL,
 • Binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 1.500.000 TL olarak tespit edilmiştir.

(Daha önce sırasıyla; 230.000 TL, 950.000 TL ve 950.000 TL idi.)

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2024 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 87.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2023’te 55.000 TL idi.)

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82’nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2024 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 200.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2023’te 129.000 TL idi.)

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2024 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 13.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2023’te 8.400 TL idi.)

Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi, 2024 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Esas Tarife

110.000 TL'ye kadar                                                                                 % 15

230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası                                % 20

580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası                                % 27

3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, fazlası                           % 35

3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, fazlası       % 40

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Tarife

110.000 TL'ye kadar                                                                                 % 15

230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası                                % 20

870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası                                % 27

3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL, fazlası                           % 35

3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL, fazlası     % 40

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 121’nci maddesinde yer alan, vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak vergi indirimi sınırı, 1/1/2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 6.900.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2023’te 4.400.000 TL idi.)

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi

(56 seri nolu MTV Genel Tebliği ile artırılan tutarlar.)

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(1/1/2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilenler)

Motor Silindir Hacmi (cm3) Taşıt Değeri (TL) Satır Numarası Taşıtların Yaşlan ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı 180.600’ü aşmayanlar 1 3.359 2.343 1.308 987 347
180.600’ü aşıp 316.400’ü aşmayanlar 2 3.692 2.576 1.437 1.088 383
316.400’ü aşanlar 3 4.032 2.809 1.573 1.188 413
1301-1600 cm3 e kadar 180.600’ü aşmayanlar 4 5.851 4.387 2.544 1.798 690
180.600’ü aşıp 316.400’ü aşmayanlar 5 6.439 4.828 2.801 1.972 754
316.400’ü aşanlar 6 7.026 5.265 3.050 2.153 823
1601-1800 cm3 e kadar 452.800’ü aşmayanlar 7 11.374 8.894 5.227 3.189 1.235
452.800’ü aşanlar 8 12.413 9.697 5.710 3.484 1.348
1801-2000 cm3 e kadar 452.800’ü aşmayanlar 9 17.920 13.800 8.111 4.828 1.898
452.800’ü aşanlar 10 19.553 15.061 8.848 5.265 2.072
2001-2500 cm3 e kadar 565.500’ü aşmayanlar 11 26.885 19.517 12.193 7.282 2.880
565.500’ü aşanlar 12 29.332 21.290 13.299 7.948 3.142
2501-3000 cm3 e kadar 1.131.800 ‘ü aşmayanlar 13 37.485 32.615 20.373 10.957 4.016
1.131.800’ü aşanlar 14 40.898 35.575 22.227 11.955 4.383
3001-3500 cm3 e kadar 1.131.800’ü aşmayanlar 15 57.093 51.374 30.944 15.446 5.657
1.131.800’ü aşanlar 16 62.289 56.039 33.756 16.845 6.179
3501-4000 cm3 e kadar 1.811.800’ü aşmayanlar 17 89.767 77.517 45.649 20.373 8.111
1.811.800’ü aşanlar 18 97.937 84.560 49.807 22.227 8.848
4001 cm3 ve yukarısı 2.151.400’ü aşmayanlar 19 146.932 110.177 65.252 29.326 11.374
2.151.400’üaşanlar 20 160.285 120.196 71.186 31.991 12.413
  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
2- Motosikletler
100 – 250 cm3‘e kadar 625 467 345 212 80
251 -650 cm3‘ekadar 1.294 979 625 345 212
651-1200 cm3‘ekadar 3.341 1.985 979 625 345
1201 cm3 ve yukarısı 8.106 5.355 3.341 2.652 1.294

(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. (31/12/2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilenler)

Motor Silindir Hacmi (cm3) Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri    
1300 cm3 ve aşağısı 3.359 2.343 1.308 987 347
1301-1600 cm3 e kadar 5.851 4.387 2.544 1.798 690
1601-1800 cm3 e kadar 10.342 8.078 4.758 2.896 1.120
1801-2000 cm3 e kadar 16.296 12.546 7.374 4.387 1.728
2001-2500 cm3 e kadar 24.439 17.741 11.085 6.620 2.617
2501-3000 cm3 e kadar 34.081 29.646 18.519 9.956 3.654
3001-3500 cm3 e kadar 51.903 46.702 28.129 14.037 5.148
3501-4000 cm3 e kadar 81.611 70.470 41.500 18.519 7.374
4001 cm3 ve yukarısı 133.572 100.164 59.319 26.654 10.342

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarife dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7-15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 4.016 2.652 1.294
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)  
1900 cm3 ve aşağısı 5.355 3.341 1.985
1901 cm3 ve yukarısı 8.106 5.355 3.341
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)  
25 kişiye kadar 10.146 6.059 2.652
26-35 kişiye kadar 12.168 10.146 4.016
36-45 kişiye kadar 13.541 11.485 5.355
46 kişi ve yukarısı 16.245 13.541 8.106
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)  
1.500 kg.’a kadar 3.601 2.392 1.171
1.501-3.500 kg’a kadar 7.295 4.226 2.392
3.501-5.000 kg’a kadar 10.960 9.122 3.601
5.001-10.000 kg’a kadar 12.168 10.333 4.844
10.001-20.000 kg’a kadar 14.624 12.168 7.295
20.001 kg ve yukarısı 18.292 14.624 8.498

(IV) SAYILI TARİFE

Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6- 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler    
1.150 kg’a kadar 67.931 54.316 40.730 32.576
1.151-1.800 kg.’a kadar 101.916 81.510 61.129 48.899
1.801-3.000 kg.’a kadar 135.909 108.719 81.510 65.211
3.001-5.000 kg.’a kadar 169.902 135.909 101.916 81.510
5.001-10.000 kg.’a kadar 203.898 163.107 122.312 97.834
10.001-20.000 kg.’a kadar 237.888 190.296 142.701 114.129
20.001 kg. ve yukarısı 271.871 217.473 163.107 130.479

                                                                                                                        

Veraset Ve İntikal Vergisi

(55 seri nolu Genel Tebliğ ile artırılan tutarlar.)

İstisna Tutarları (Md. 4/b,d,e)

(4. maddenin 2. fıkrasına göre, artırım sırasında 1 liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmamıştır.)

 • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1.609.552 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 3.221.082 TL),
 • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 37.059 TL,
 • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 37.059 TL

(2023’te uygulanan rakamlar, sırasıyla 1.015.747 TL, 2.0232.742 TL, 23.387 TL ve 23.387 TL idi.)

Vergi Tarifesi

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk                           1.700.000 TL için

1

10

Sonra gelen          4.000.000 TL için

3

15

Sonra gelen          8.700.000 TL için

5

20

Sonra gelen        17.000.000 TL için

7

25

Matrahın            31.400.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

(2023’te uygulanan rakamlar, sırasıyla 1.100.000, 2.600.000, 5.500.000, 10.900.000 ve 20.100.000 TL idi.)

 

Çevre Temizlik Vergisi

(57 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğ ile artırılan tutarlar.)

 

Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 2,30 TL, diğer belediyelerde 1,70 TL olarak hesaplanacaktır.

İş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

20.000

17.000

13.000

11.800

9.500

2. Grup

13.000

9.500

7.900

6.600

5.800

3. Grup

9.500

6.600

5.800

4.000

3.300

4. Grup

4.000

3.300

2.300

2.000

1.700

5. Grup

2.300

2.000

1.400

1.400

1.180

6. Grup

1.400

1.180

700

660

500

7. Grup

500

400

260

230

170

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

25.000

21.250

16.250

14.750

11.875

2. Grup

16.250

11.875

9.875

8.250

7.250

3. Grup

11.875

8.250

7.250

               5.000

4.125

4. Grup

                     5.000

4.125

               2.875

2.500

2.125

5. Grup

                     2.875

2.500

1.750

1.750

1.475

6. Grup

1.750

1.475

875

825

625

7. Grup

625

500

325

287

212

Yukarıda konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, (2005/9817 sayılı BKK uyarınca) büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

 

Özel İletişim Vergisi

(22 seri nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile artırılan tutarlar.)

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan ve 2023 yılı için 260 TL olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi maktu tutarı, yukarıda belirtilen genel tebliğ ile 2023 yılı için belirlenmiş olan % 58,46 yeniden değerleme oranında artırılarak 01.01.2024 tarihinden itibaren 400 TL olarak uygulanacaktır.

 

Damga Vergisi

68 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile; Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2023 yılında uygulanan maktu vergi tutarlarını (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında (% 58,46) oranında arttırılmıştır.

Diğer taraftan, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır da 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 17.006.516,30 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.

2024 yılında uygulanacak damga vergisi tarifesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Harçlar

94 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2023’te uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında (% 58,46) oranında arttırılmıştır.

2024 yılında uygulanacak harç tarifesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Vergi Usul Kanunu

(556 seri nolu Genel Tebliğ ile artırılan tutarlar.)

MADDE NO – KONUSU

PARASAL TUTAR

MADDE 104-İlanın şekli

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması                    

17.000

3- İlanın;

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

17.000-1.700.000

 1.700.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115-Tahakkuktan vazgeçme

200

MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

 

1.400.000

2.000.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

690.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

1.400.000

MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti

6.900

MADDE 252-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

20,00

MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

6.900

MADDE 343-En az ceza haddi

 

  - Damga vergisinde

  - Diğer vergilerde

            87,00

170,00

MADDE 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

 

1.100

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest  meslek erbabı

660

3 - İkinci sınıf tüccarlar

330

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

150

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

87

6- Gelir vergisinden muaf esnaf  

40

II nci derece usulsüzlükler                                   

1- Sermaye şirketleri

 

580

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest  meslek erbabı

330

3 - İkinci sınıf tüccarlar

150

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

87

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

40

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 

23

MADDE 353 - Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu vermeme, almama

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

        3.400

     1.700.000

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

  - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

  - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

 

 

 3.400

 170.000

 1.700.000

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

 

1.700

6- Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

 

40.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

 

2.000

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

6.600

1.300.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri yerine getirmeyenlere

 

8.700

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

                       

6.600

11-Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına;

 • Alt sınır
 • Üst sınır

                       

230.000

2.300.000

MADDE 355-Damga Vergisinde

 

 • Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

14,00

MÜKERRER MADDE 355

 

 • Bilgi vermekten çekinenler ile bu Kanunun 86 (Zirai kazançlar il ve merkez komisyonlarının bilgi isteme yetkisi) , 148 (bilgi verme), 149 (devamlı bilgi verme), 150 (Ölüm Vakalarını ve İntikalleri Bildirme), 256 (defter ve belge ibrazı), 257 (vergi incelemesiyle ilgili ödevler) ve mükerrer 257 nci madde (MB yetkisiyle getirilen diğer ödevler) ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmesi) uymayanlar için ceza

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

11.800

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

    tespit edilenler hakkında

5.800

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

3.000

 • Bu Kanunun 107/A (elektronik tebligat) maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

6.900

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

    tespit edilenler hakkında

3.400

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

1.800

 • Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 

 

8.700.000

 

Katma Değer Vergisi

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır; 2024 yılı için 90.800 TL olarak belirlenmiştir.

(2023’te 57.300 TL idi.)

 

02.01.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM