YAZARLARIMIZ
Hüseyin Yılmaz
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Pareto YMM Ltd. Şti.
huseyin.yilmaz@paretoymm.com2023 Yılında Uygulanacak Bazı Had ve Oranlar

Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı’nca her yıl bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranı ile artırılmak suretiyle uygulanmakta, hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır.

2022 yılına ait yeniden değerleme oranı, 542 sıra numaralı V.U.K. Genel Tebliği ile % 122,93 olarak açıklanmıştı.

Buna göre, 2023’de uygulanacak parasal limitler, ilgili kanun bazında aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Gelir Vergisi Kanunu

(323 seri nolu Genel Tebliğ ile artırılan tutarlar.)

a) Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesinde yer alan internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatına ilişkin muafiyet sınırı 2023 yılı için 700.000 TL olarak tespit edilmiştir.

(2022’de 320.000,00 TL idi.)

 

b) Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2023 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 21.000 TL olarak tespit edilmiştir.

(2022’de 9.500,00 TL idi.)

 

c) Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde (yemek fişi, ticket veya yemek çeki gibi) hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2023 takvim yılında uygulanmak üzere 110,00 TL (KDV hariç) olarak tespit edilmiştir. (2022’de Ocak-Haziran için 34,00 TL ve Temmuz-Aralık için 51,00 TL idi.)

 

d) Hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 10 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2023 takvim yılında uygulanmak üzere 56,00 TL (KDV hariç) olarak tespit edilmiştir. (2022’de Ocak-Haziran için 17,00 TL ve Temmuz-Aralık için 25,50 TL idi.)

 

e) Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2023 takvim yılında uygulanmak üzere aylık;

  • Birinci derece engelliler için 4.400 TL,
  • İkinci derece engelliler için 2.600 TL,
  • Üçüncü derece engelliler için 1.100 TL olarak tespit edilmiştir.

(2022’de uygulanan tutarlar sırasıyla; 2.000, 1.170 ve 500 TL idi.)

 

f) Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerde gider yazılabilecek aylık kira bedeli

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1 ve 68/5 numaralı bentlerinde yer alan, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin gider olarak dikkate alınabilecek aylık kira bedeli 2023 takvim yılında uygulanmak üzere 17.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2022’de 8.000 TL idi.)

 

???????g) Binek otomobillere ait ÖTV ve KDV’nin gider kaydedilme sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1 ve 68/5 numaralı bentlerinde yer alan, binek otomobillere ait olup, gider olarak dikkate alınabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 2023 takvim yılında uygulanmak üzere 440.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2022’de 200.000 TL idi.)

 

???????h) Binek otomobillerde amortisman sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/7 ve 68/4 numaralı bentlerinde yer alan, binek otomobiller için amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar, 2023 takvim yılında uygulanmak üzere;

  • ÖTV ve KDV hariç 500.000 TL,
  • Vergilerin maliyet bedeline eklendiği durumlarda 950.000 TL,
  • Binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 950.000 TL olarak tespit edilmiştir.

(Daha önce sırasıyla; 230.000 TL, 430.000 TL ve 430.000 TL idi.)

 

???????i) Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2023 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 55.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2022’de 25.000 TL idi.)

 

???????j) Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82’nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2023 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 129.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2022’de 58.000 TL idi.)

 

???????k) Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2023 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 8.400 TL olarak tespit edilmiştir. (2022’de 3.800 TL idi.)

 

???????l) Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi, 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Esas Tarife

70.000 TL'ye kadar                                                                                                                                        % 15

150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası                                                                               % 20

370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası                                                                             % 27

1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL, fazlası                                                                         % 35

1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 621.400 TL, fazlası                                              % 40

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Tarife

70.000 TL'ye kadar                                                                                                                                        % 15

150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası                                                                               % 20

550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası                                                                             % 27

1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL, fazlası                                                                       % 35

1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL, fazlası                                              % 40

 

???????m) Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 121’nci maddesinde yer alan, vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak vergi indirimi sınırı, 1/1/2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 4.400.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2022’de 2.000.000 TL idi.)

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi

(6582 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, 55 seri nolu Genel Tebliğ ile % 61,5 oranında artırılan tutarlar.)

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(1/1/2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilenler)

Motor Silindir Hacmi 
(cm³)

Taşıt Değeri (TL)

Satır Numarası

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve  yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm³ ve aşağısı

114.000’i aşmayanlar

1

2.120

1.479

826

623

219

114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar

2

2.330

1.626

907

687

242

199.700’ü aşanlar

3

2.545

1.773

993

750

261

1301 - 1600 cm³ e kadar

114.000’i aşmayanlar

4

3.693

2.769

1.606

1.135

436

114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar

5

4.064

3.047

1.768

1.245

476

199.700’ü aşanlar

6

4.434

3.323

1.925

1.359

520

1601 - 1800 cm³ e kadar

285.800’ü aşmayanlar

7

7.178

5.613

3.299

2.013

780

285.800'ü aşanlar

8

7.834

6.120

3.604

2.199

851

                   

 

1801 - 2000 cm³ e kadar

285.800’ü aşmayanlar

9

11.309

8.709

5.119

3.047

1.198

285.800’ü aşanlar

10

12.340

9.505

5.584

3.323

1.308

2001 - 2500 cm³ e kadar

356.900’ü aşmayanlar

11

16.967

12.317

7.695

4.596

1.818

356.900’ü aşanlar

12

18.511

13.436

8.393

5.016

1.983

2501 - 3000 cm³ e kadar

714.300’ü aşmayanlar

13

23.656

20.583

12.857

6.915

2.535

714.300’ü aşanlar

14

25.810

22.451

14.027

7.545

2.766

3001 - 3500 cm³ e kadar

714.300’ü aşmayanlar

15

36.030

32.421

19.528

9.748

3.570

714.300’ü aşanlar

16

39.309

35.365

21.303

10.631

3.900

3501 - 4000 cm³ e kadar

1.143.400’ü aşmayanlar

17

56.650

48.919

28.808

12.857

5.119

1.143.400’ü aşanlar

18

61.806

53.364

31.432

14.027

5.584

4001 cm³ ve yukarısı

1.357.700’ü aşmayanlar

19

92.725

69.530

41.179

18.507

7.178

1.357.700’ü aşanlar

20

101.152

75.853

44.924

20.189

7.834

 2-Motosikletler 

100 - 250 cm3’e kadar

395

295

218

134

51

251 - 650 cm3’e kadar

817

618

395

218

134

651 - 1200  cm3’e kadar

2.109

1.253

618

395

218

1201 cm3 ve yukarısı

5.116

3.380

2.109

1.674

817

Sadece elektrik motoru olan taşıtlar için vergileme

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı

(Taşıt değeri ve yaşına göre, 1 sayılı tablonun 1’inci bölümünün)

70 kW’ı geçmeyenler

1, 2, 3 numaralı satırlarda yazılı verginin % 25’i

70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler

4, 5, 6 numaralı satırlarda yazılı verginin % 25’i

85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler

7, 8 numaralı satırlarda yazılı verginin % 25’i

105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler

9, 10 numaralı satırlarda yazılı verginin % 25’i

120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler

11, 12 numaralı satırlarda yazılı verginin % 25’i

150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler

13, 14 numaralı satırlarda yazılı verginin % 25’i

180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler

15, 16 numaralı satırlarda yazılı verginin % 25’i

210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler

17, 18 numaralı satırlarda yazılı verginin % 25’i

240 kW’ı geçenler

19, 20 numaralı satırlarda yazılı verginin % 25’i

2- Motosikletler

Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı

(Yaşına göre 1 sayılı tablonun 2’nci bölümünün)

6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler

Birinci satırında yazılı verginin % 25’i

15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler

İkinci satırında yazılı verginin % 25’i

40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler

Üçüncü satırında yazılı verginin % 25’i

60 kW’ı geçenler

Dördüncü satırında yazılı verginin % 25’i

 

(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. (31/12/2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilenler)

Motor Silindir Hacmi 
(cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş 

 

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

2.120

1.479

826

623

219

 

1301-1600 cm³ e kadar

3.693

2.769

1.606

1.135

436

 

1601-1800 cm³ e kadar

6.527

5.098

3.003

1.828

707

 

1801-2000 cm³ e kadar

10.284

7.918

4.654

2.769

1.091

 

2001-2500 cm³ e kadar

15.423

11.196

6.996

4.178

1.652

 

2501-3000 cm³ e kadar

21.508

18.709

11.687

6.283

2.306

 

3001-3500 cm³ e kadar

32.755

29.473

17.752

8.859

3.249

 

3501-4000 cm³ e kadar

51.503

44.472

26.190

11.687

4.654

 

4001 cm³ ve yukarısı

84.294

63.211

37.435

16.821

6.527

 

Sadece elektrik motoru olan taşıtlar için vergileme

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı
(Taşıt değeri ve yaşına göre, 1 sayılı tablonun 1’inci bölümünün)

70 kW’ı geçmeyenler

1. satırda yazılı verginin % 25’i

70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler

2. satırda yazılı verginin % 25’i

85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler

3. satırda yazılı verginin % 25’i

105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler

4. satırda yazılı verginin % 25’i

120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler

5. satırda yazılı verginin % 25’i

150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler

6. satırda yazılı verginin % 25’i

180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler

7. satırda yazılı verginin % 25’i

210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler

8. satırda yazılı verginin % 25’i

240 kW’ı geçenler

9. satırda yazılı verginin % 25’i

 

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarife dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

Azami Toplam Ağırlık

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

2.535

1.674

817

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

3.380

2.109

1.253

1901 cm3 ve yukarısı

5.116

3.380

2.109

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

6.403

3.824

1.674

26-35 kişiye kadar

7.679

6.403

2.535

36-45 kişiye kadar

8.546

7.248

3.380

46 kişi ve yukarısı

10.252

8.546

5.116

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.’a kadar

2.273

1.510

739

1.501-3.500 kg’a kadar

4.604

2.667

1.510

3.501-5.000 kg’a kadar

6.917

5.757

2.273

5.001-10.000 kg’a kadar

7.679

6.521

3.057

10.001-20.000 kg’a kadar

9.229

7.679

4.604

20.001 kg ve yukarısı

11.544

9.229

5.363

- Sadece elektrik motoru olan panel van ve motorlu karavanlardan, motor gücü;

a) 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,

b) 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında, yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında,

- Sadece elektrik motoru olan minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar, yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

             

 

(IV) SAYILI TARİFE

Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg’a kadar

42.870

34.278

25.704

20.558

1.151 – 1.800 kg.’a kadar

64.317

51.439

38.577

30.859

1.801 – 3.000 kg.’a kadar

85.769

68.610

51.439

41.153

3.001 – 5.000 kg.’a kadar

107.221

85.769

64.317

51.439

5.001 – 10.000 kg.’a kadar

128.675

102.933

77.188

61.741

10.001 – 20.000 kg.’a kadar

150.125

120.091

90.055

72.024

20.001 kg. ve yukarısı

171.571

137.242

102.933

82.342

Sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

 

Veraset Ve İntikal Vergisi

(54 seri nolu Genel Tebliğ ile artırılan tutarlar.)

???????a. İstisna Tutarları (Md. 4/b,d,e)

(4. maddenin 2. fıkrasına göre, artırım sırasında 1 liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmamıştır.)

  • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1.015.747 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 2.032.742 TL),
  • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 23.387 TL,
  • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 23.387 TL

(2022’de uygulanan rakamlar, sırasıyla 455.635 TL, 911.830 TL, 10.491 TL ve 10.491 TL idi.)

 

???????b. Vergi Tarifesi

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk                           1.100.000 TL için

1

10

Sonra gelen          2.600.000 TL için

3

15

Sonra gelen          5.500.000 TL için

5

20

Sonra gelen        10.900.000 TL için

7

25

Matrahın            20.100.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

(2022’de uygulanan rakamlar, sırasıyla 500.000, 1.200.000, 2.500.000, 4.900.000 ve 9.100.000 TL idi.)

 

Çevre Temizlik Vergisi

(56 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğ ile artırılan tutarlar.)

Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 1,50 TL, diğer belediyelerde 1,10 TL olarak hesaplanacaktır.

 

İş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

13.000

10.900

8.400

7.500

6.000

2. Grup

8.400

6.000

5.000

4.200

3.700

3. Grup

6.000

4.200

3.700

2.600

2.100

4. Grup

2.600

2.100

1.500

1.300

1.090

5. Grup

1.500

1.300

900

890

750

6. Grup

890

750

460

420

320

7. Grup

320

260

170

150

110

 

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

16.250

13.625

10.500

9.375

7.500

2. Grup

10.500

7.500

6.250

5.250

4.625

3. Grup

7.500

5.250

4.625

3.250

2.625

4. Grup

3.250

2.625

1.875

1.662

1.362

5. Grup

1.875

1.625

1.125

1.112

937

6. Grup

1.112

937

575

525

400

7. Grup

400

325

212

187

137

Yukarıda konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, (2005/9817 sayılı BKK uyarınca) büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

 

Özel İletişim Vergisi

(20 seri nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile artırılan tutarlar.)

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan ve 2022 yılı için 117 TL olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi maktu tutarı, yukarıda belirtilen genel tebliğ ile 2022 yılı için belirlenmiş olan % 122,93 yeniden değerleme oranında artırılarak 01.01.2023 tarihinden itibaren 260 TL olarak uygulanacaktır.

 

Damga Vergisi

67 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile; Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2022 yılında uygulanan maktu vergi tutarlarını (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında (% 122,93) oranında arttırılmıştır.

Diğer taraftan, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır da 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 10.732.371,80 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.

2023 yılında uygulanacak damga vergisi tarifesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Harçlar

91 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2022’de uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında (% 122,93) oranında arttırılmıştır.

2023 yılında uygulanacak harç tarifesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Vergi Usul Kanunu

(544 seri nolu Genel Tebliğ ile artırılan tutarlar.)

MADDE NO – KONUSU

PARASAL TUTAR

MADDE 104-İlanın şekli

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

10.900

3- İlanın;

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

10.900-1.090.000

 1.090.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115-Tahakkuktan vazgeçme

129

MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

 

890.000

1.270.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

440.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

890.000

MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti

4.400

MADDE 252-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

12,90

MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

4.400

MADDE 343-En az ceza haddi

 

  - Damga vergisinde

  - Diğer vergilerde

            55,00

110,00

MADDE 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

 

700

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest  meslek erbabı

420

3 - İkinci sınıf tüccarlar

210

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

95

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

55

6- Gelir vergisinden muaf esnaf  

26

II nci derece usulsüzlükler                                   

1- Sermaye şirketleri

 

370

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest  meslek erbabı

210

3 - İkinci sınıf tüccarlar

95

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

55

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

26

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 

15

 

MADDE 353 - Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu vermeme, almama

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

        2.200

     1.100.000

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

  - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

  - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

 

 

 2.200

 110.000

 1.100.000

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

 

1.100

6- Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

 

26.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

 

1.300

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

4.200

840.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri yerine getirmeyenlere

 

5.500

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

                       

4.200

11-Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına;

-          Alt sınır

-          Üst sınır

                       

150.000

1.500.000

MADDE 355-Damga Vergisinde

 

-  Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

9,00

MÜKERRER MADDE 355

 

-    Bilgi vermekten çekinenler ile bu Kanunun 86 (Zirai kazançlar il ve merkez komisyonlarının bilgi isteme yetkisi) , 148 (bilgi verme), 149 (devamlı bilgi verme), 150 (Ölüm Vakalarını ve İntikalleri Bildirme), 256 (defter ve belge ibrazı), 257 (vergi incelemesiyle ilgili ödevler) ve mükerrer 257 nci madde (MB yetkisiyle getirilen diğer ödevler) ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmesi) uymayanlar için ceza

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 7.500

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

    tespit edilenler hakkında

3.700

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

1.900

-   Bu Kanunun 107/A (elektronik tebligat) maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 4.400

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

    tespit edilenler hakkında

2.200

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

1.180

-   Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 

 

5.500.000

 

Katma Değer Vergisi

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır; 2023 yılı için 57.300 TL olarak belirlenmiştir.

(2022’de 25.700 TL idi.)

 

30.11.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM