YAZARLARIMIZ
Hüseyin Yılmaz
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Pareto YMM Ltd. Şti.
huseyin.yilmaz@paretoymm.com2022 Yılında Uygulanacak Bazı Parasal Had ve Oranlar

Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı’nca her yıl bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmakta, hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır.

2021 yılına ait yeniden değerleme oranı, 533 sıra numaralı V.U.K. Genel Tebliği ile % 36,2 olarak açıklanmıştı.

Buna göre, 2022’de uygulanacak parasal limitler, ilgili kanun bazında aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Gelir Vergisi Kanunu

(317 seri nolu Genel Tebliğ ile artırılan tutarlar.)

Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2022 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 9.500 TL olarak tespit edilmiştir.

(2021’de 7.000,00 TL idi.)

Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde (yemek fişi, ticket veya yemek çeki gibi) hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılında uygulanmak üzere 34,00 TL (KDV hariç) olarak tespit edilmiştir. (2021’de 25,00 TL idi.)

Hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 10 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılında uygulanmak üzere 17,00 TL (KDV hariç) olarak tespit edilmiştir. (2021’de 13,00 TL idi.)

Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2022 takvim yılında uygulanmak üzere aylık;

 • Birinci derece engelliler için 2.000 TL,
 • İkinci derece engelliler için 1.170 TL,
 • Üçüncü derece engelliler için 500 TL olarak tespit edilmiştir.

(2021’de uygulanan tutarlar sırasıyla; 1.500, 860 ve 380 TL idi.)

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerde gider yazılabilecek aylık kira bedeli

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1 ve 68/5 numaralı bentlerinde yer alan, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin gider olarak dikkate alınabilecek aylık kira bedeli 2022 takvim yılında uygulanmak üzere 8.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2021’de 6.000 TL idi.)

Binek otomobillere ait ÖTV ve KDV’nin gider kaydedilme sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1 ve 68/5 numaralı bentlerinde yer alan, binek otomobillere ait olup, gider olarak dikkate alınabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 2022 takvim yılında uygulanmak üzere 200.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2021’de 150.000 TL idi.)

Binek otomobillerde amortisman sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/7 ve 68/4 numaralı bentlerinde yer alan, binek otomobiller için amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar, 2022 takvim yılında uygulanmak üzere;

 • ÖTV ve KDV hariç 230.000 TL,
 • Vergilerin maliyet bedeline eklendiği durumlarda 430.000 TL,
 • Binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 430.000 TL olarak tespit edilmiştir.

(Daha önce sırasıyla; 170.000 TL, 320.000 TL ve 320.000 TL idi.)

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 25.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2021’de 19.000 TL idi.)

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82’nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 58.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2021’de 43.000 TL idi.)

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2022 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 3.800 TL olarak tespit edilmiştir. (2021’de 2.800 TL idi.)

Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi, 2022 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Esas Tarife

32.000 TL'ye kadar                                                                                                                                % 15

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası                                                                                    % 20

170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12,400 TL, fazlası                                                                                % 27

880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL, fazlası                                                                              % 35  

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL, fazlası                                                            % 40

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Tarife

32.000 TL'ye kadar                                                                                                                                % 15

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası                                                                                    % 20

250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası                                                                                % 27

880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL, fazlası                                                                              % 35

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL, fazlası                                                            % 40

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 121’nci maddesinde yer alan, vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak vergi indirimi sınırı, 1/1/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 2.000.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2021’de 1.500.000 TL idi.)

Motorlu Taşıtlar Vergisi

(54 seri nolu Genel Tebliğ ile artırılan tutarlar.)

 

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(1/1/2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilenler)

Motor Silindir Hacmi 
(cm³)

Taşıt Değeri (TL)

Satır Numarası

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve  yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm³ ve aşağısı

 

70.600’ü aşmayanlar

1

1313

916

512

386

136

70.600’ü aşıp 123.700’i aşmayanlar

2

1.443

1.443

1.443

1.443

1.443

123.700’ü aşanlar

3

1.576

1.098

615

465

162

1301 - 1600 cm³ e kadar

 

70.600’ü aşmayanlar

4

2.287

1.715

995

703

270

70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar

5

2.517

1.887

1.095

771

295

123.700’ü aşanlar

6

2.746

2.058

1.192

842

322

1601 - 1800 cm³ e kadar

 

177.000’i aşmayanlar

7

4.445

3.476

2.043

1.247

483

177.000’i aşanlar

8

4.851

3.790

2.232

1.362

527

1801 - 2000 cm³ e kadar

 

177.000’i aşmayanlar

9

7.003

5.393

3.170

1.887

742

177.000’i aşanlar

10

7.641

5.886

3.458

2.058

810

2001 - 2500 cm³ e kadar

 

221.000’i aşmayanlar

11

10.506

7.627

4.765

2.846

1.126

221.000’i aşanlar

12

11.462

8.320

5.197

3.106

1.228

2501 - 3000 cm³ e kadar

 

442.300’ü aşmayanlar

13

14.648

12.745

7.961

4.282

1.570

442.300’ü aşanlar

14

15.982

13.902

8.686

4.672

1.713

3001 - 3500 cm³ e kadar

 

442.300’üaşmayanlar

15

22.310

20.075

12.092

6.036

2.211

442.300’üaşanlar

16

24.340

21.898

13.191

6.583

2.415

3501 - 4000 cm³ e kadar

 

708.000’i aşmayanlar

17

35.078

30.291

17.838

7.961

3.170

708.000’i aşanlar

18

38.270

33.043

19.463

8.686

3.458

4001 cm³ ve yukarısı

 

.700’ü aşmayanlar

19

57.415

43.053

25.498

11.460

4.445

840.700’ü aşanlar

20

62.633

46.968

27.817

12.501

4.851

 2-Motosikletler 

100 - 250 cm3’e kadar

245

183

135

83

32

251 - 650 cm3’e kadar

506

383

245

135

83

651 - 1200  cm3’e kadar

1.306

776

383

245

135

1201 cm3 ve yukarısı

3.168

2.093

1.306

1.037

506

Sadece elektrik motoru olan taşıtlar için vergileme

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı

(Taşıt değeri ve yaşına göre, 1 sayılı tablonun 1’inci bölümünün)

70 kW’ı geçmeyenler

1, 2, 3 numaralı satırlarda yazılı verginin % 25’i

70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler

4, 5, 6 numaralı satırlarda yazılı verginin % 25’i

85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler

7, 8 numaralı satırlarda yazılı verginin % 25’i

105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler

9, 10 numaralı satırlarda yazılı verginin % 25’i

120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler

11, 12 numaralı satırlarda yazılı verginin % 25’i

150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler

13, 14 numaralı satırlarda yazılı verginin % 25’i

180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler

15, 16 numaralı satırlarda yazılı verginin % 25’i

210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler

17, 18 numaralı satırlarda yazılı verginin % 25’i

240 kW’ı geçenler

19, 20 numaralı satırlarda yazılı verginin % 25’i

2- Motosikletler

Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı

(Yaşına göre 1 sayılı tablonun 2’nci bölümünün)

6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler

Birinci satırında yazılı verginin % 25’i

15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler

İkinci satırında yazılı verginin % 25’i

40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler

Üçüncü satırında yazılı verginin % 25’i

60 kW’ı geçenler

Dördüncü satırında yazılı verginin % 25’i

                   

 

(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. (31/12/2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilenler)

Motor Silindir Hacmi 
(cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş 

 

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

1.313

916

512

386

136

 

1301-1600 cm³ e kadar

2.287

1.715

995

703

270

 

1601-1800 cm³ e kadar

4.042

3.157

1.860

1.132

438

 

1801-2000 cm³ e kadar

6.368

4.903

2.882

1.715

676

 

2001-2500 cm³ e kadar

9.550

6.933

4.332

2.587

1.023

 

2501-3000 cm³ e kadar

13.318

11.585

7.237

3.891

1.428

 

3001-3500 cm³ e kadar

20.282

18.250

10.992

5.486

2.012

 

3501-4000 cm³ e kadar

31.891

27.537

16.217

7.237

2.882

 

4001 cm³ ve yukarısı

52.195

39.140

23.180

10.416

4.042

 

Sadece elektrik motoru olan taşıtlar için vergileme

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı
(Taşıt değeri ve yaşına göre, 1 sayılı tablonun 1’inci bölümünün)

70 kW’ı geçmeyenler

1. satırda yazılı verginin % 25’i

70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler

2. satırda yazılı verginin % 25’i

85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler

3. satırda yazılı verginin % 25’i

105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler

4. satırda yazılı verginin % 25’i

120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler

5. satırda yazılı verginin % 25’i

150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler

6. satırda yazılı verginin % 25’i

180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler

7. satırda yazılı verginin % 25’i

210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler

8. satırda yazılı verginin % 25’i

240 kW’ı geçenler

9. satırda yazılı verginin % 25’i

 

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarife dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

Azami Toplam Ağırlık

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

1.570

1.037

506

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

2.093

1.306

776

1901 cm3 ve yukarısı

3.168

2.093

1.306

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

3.965

2.368

1.037

26-35 kişiye kadar

4.755

3.965

1.570

36-45 kişiye kadar

5.292

4.488

2.093

46 kişi ve yukarısı

6.348

5.292

3.168

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.’a kadar

1.408

935

458

1.501-3.500 kg’a kadar

2.851

1.652

935

3.501-5.000 kg’a kadar

4.283

3.565

1.408

5.001-10.000 kg’a kadar

4.755

4.038

1.893

10.001-20.000 kg’a kadar

5.715

4.755

2.851

20.001 kg ve yukarısı

7.148

5.715

3.321

- Sadece elektrik motoru olan panel van ve motorlu karavanlardan, motor gücü;

a) 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,

b) 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında, yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında,

- Sadece elektrik motoru olan minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar, yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg’a kadar

26.545

21.225

15.916

12.730

1.151 – 1.800 kg.’a kadar

39.825

31.851

23.887

19.108

1.801 – 3.000 kg.’a kadar

53.108

42.483

31.851

25.482

3.001 – 5.000 kg.’a kadar

66.391

53.108

39.825

31.851

5.001 – 10.000 kg.’a kadar

79.675

63.736

47.795

38.230

10.001 – 20.000 kg.’a kadar

92.957

74.360

55.762

44.597

20.001 kg. ve yukarısı

106.236

84.980

63.736

50.986

Sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

                     

Veraset Ve İntikal Vergisi

(53 seri nolu Genel Tebliğ ile artırılan tutarlar.)

İstisna Tutarları (Md. 4/b,d,e)

(4. maddenin 2. fıkrasına göre, artırım sırasında 1 liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmamıştır.)

 • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 455.635 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 911.830 TL),
 • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 10.491 TL,
 • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 10.491 TL

(2021’de uygulanan rakamlar, sırasıyla 334.534 TL, 669.479 TL, 7.060 TL ve 7.703 TL idi.)

Vergi Tarifesi

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk                               500.000 TL için

1

10

Sonra gelen          1.200.000 TL için

3

15

Sonra gelen          2.500.000 TL için

5

20

Sonra gelen          4.900.000 TL için

7

25

Matrahın               9.100.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

(2021’de uygulanan rakamlar, sırasıyla 380.000, 900.000, 1.900.000, 3.600.000 ve 6.780.000 TL idi.)

Çevre Temizlik Vergisi

(54 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğ ile artırılan tutarlar.)

Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 Kuruş, diğer belediyelerde 50 Kuruş olarak hesaplanacaktır.

 

İş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

6000

4900

3800

3400

2800

2. Grup

3800

2800

2300

1900

1700

3. Grup

2800

1900

1700

1200

950

4. Grup

1200

950

700

600

490

5. Grup

700

600

420

400

340

6. Grup

400

340

210

190

148

7. Grup

148

117

80

68

50

 

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

7500

6125

4750

4250

3500

2. Grup

4750

3500

2875

2375

2125

3. Grup

3500

2375

2125

1500

1187

4. Grup

1500

1187

875

750

612

5. Grup

875

750

525

500

425

6. Grup

500

425

262

237

185

7. Grup

185

146

100

85

62

Yukarıda konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, (2005/9817 sayılı BKK uyarınca) büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Özel İletişim Vergisi

(20 seri nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile artırılan tutarlar.)

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan ve 2021 yılı için 86 TL olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi maktu tutarı, yukarıda belirtilen genel tebliğ ile 2021 yılı için belirlenmiş olan % 36,2 yeniden değerleme oranında artırılarak 01.01.2022 tarihinden itibaren 117 TL olarak uygulanacaktır.

Damga Vergisi

66 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile; Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2021 yılında uygulanan maktu vergi tutarlarını (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında (% 36,2) oranında arttırılmıştır.

Diğer taraftan, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır da 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 4.814.234,00 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.

2022 yılında uygulanacak damga vergisi tarifesine buradan ulaşabilirsiniz.

Harçlar

89 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2021’de uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında (% 36,2) oranında arttırılmıştır.

2022 yılında uygulanacak harç tarifesine buradan ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu

(534 seri nolu Genel Tebliğ ile artırılan tutarlar.)

MADDE NO – KONUSU

PARASAL TUTAR

 

MADDE 104-İlanın şekli

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

4.900

3- İlanın;

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

4.900-490.000

 490.000 ve üzeri

 

MÜKERRER MADDE 115-Tahakkuktan vazgeçme

58

 

MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

 

400.000

570.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

200.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

400.000

 

MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti

2.000

 

MADDE 252-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

5,80

 

MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

2.000

 

MADDE 343-En az ceza haddi

 

  - Damga vergisinde

  - Diğer vergilerde

            25,00

50,00

 

MADDE 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

 

320

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest  meslek erbabı

190

3 - İkinci sınıf tüccarlar

95

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

43

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

25

6- Gelir vergisinden muaf esnaf  

12

II nci derece usulsüzlükler                                   

1- Sermaye şirketleri

 

170

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest  meslek erbabı

95

3 - İkinci sınıf tüccarlar

43

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

25

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

12

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 

6,80

 

MADDE 353 - Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu vermeme, almama

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

        500

     250.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

  - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

  - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

 

 

 500

 25.000

 250.000

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

 

500

6- Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

 

12.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

 

600

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.900

380.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri yerine getirmeyenlere

 

2.500

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

                       

1.900

11-Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına;

 • Alt sınır
 • Üst sınır

                       

68.000

680.000

 

MADDE 355-Damga Vergisinde

 

 • Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

4,20

 

MÜKERRER MADDE 355

 

 • Bilgi vermekten çekinenler ile bu Kanunun 86 (Zirai kazançlar il ve merkez komisyonlarının bilgi isteme yetkisi) , 148 (bilgi verme), 149 (devamlı bilgi verme), 150 (Ölüm Vakalarını ve İntikalleri Bildirme), 256 (defter ve belge ibrazı), 257 (vergi incelemesiyle ilgili ödevler) ve mükerrer 257 nci madde (MB yetkisiyle getirilen diğer ödevler) ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmesi) uymayanlar için ceza

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

 3.400

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

    tespit edilenler hakkında

1.700

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

880

 • Bu Kanunun 107/A (elektronik tebligat) maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

 2.000

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

    tespit edilenler hakkında

1.000

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

530

 • Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 

 

2.500.000

Katma Değer Vergisi

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır; 2022 yılı için 25.700 TL olarak belirlenmiştir.

(2021’de 18.900 TL idi.)

22.12.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM