YAZARLARIMIZ
Hüseyin Yılmaz
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Pareto YMM Ltd. Şti.
huseyin.yilmaz@paretoymm.comGerçek Faydalanıcı Bilgisini Bildirme Zorunluluğu

(528 SAYILI VUK TEBLİĞİ)

13 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 528 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile; bazı gerçek ve tüzel kişilere gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu getirilmiştir.

Konuyla ilgili genel tebliğ özet halinde aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

AMAÇ VE KAPSAM

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu (Küresel Forum) tarafından oluşturulan; şeffaflık ve bilgi değişimi konusunda ülkelerin uyması gereken uluslararası asgari standartlar ve Mali Eylem Görev Gücü tarafından belirlenen tavsiyeler doğrultusunda;

 • Vergi kaçakçılığı ile mücadele açısından gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi,
 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla,

Bazı gerçek ve tüzel kişi gruplarına “gerçek faydalanıcı bilgisini bildirme” yükümlülüğü getirilmektedir.

GERÇEK FAYDALANICI KİMLERDİR?

 • Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları
 • Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler
 • Tüzel kişiliğin gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler
 • Tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler
 • Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler
 • Trust ve benzeri teşekküllerde; kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı sıfatını haiz olanlar ya da bu teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanlar gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir.

(Trust: Bir malvarlığının belirli bir lehtar ya da lehtar grubunun yararlanması için, malvarlığının maliki olan sözleşme kurucusu tarafından, söz konusu malvarlığının yönetimi, kullanımı ya da sözleşmede belirtilen diğer tasarruflarda bulunulması amacıyla sözleşmeyi icra eden bir mütevellinin kontrolüne bırakılmasını hüküm altına alan hukuki ilişkiyi ifade eder.)

KİMLERE GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİ BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLMEKTEDİR?

1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye halinde olanlar dâhil);

 • Kurumlar vergisi mükellefleri
 • Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak
 • Eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi
 • Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri
 • Bankalar
 • Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar
 • Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler
 • Finansman ve faktoring şirketleri
 • Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri
 • Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları
 • Yatırım ortaklıkları
 • Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri
 • Finansal kiralama şirketleri
 • Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar
 • Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile kargo şirketleri
 • Varlık yönetim şirketleri
 • Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler
 • Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
 • Kıymetli madenler aracı kuruluşları
 • Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler
 • İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler
 • Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar
 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler
 • Spor kulüpleri
 • Noterler
 • Savunma hakkına ilişkin hükümler ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere; taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar
 • Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler
 • Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları
 • Kripto varlık hizmet sağlayıcılar
 • Tasarruf finansman şirketleri

BİLDİRİMİN VERİLME ZAMANI

 • Kurumlar vergisi mükellefleri, geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde
 • Diğer mükellefler ile diğer kişiler her yılın Ağustos ayı sonuna kadar elektronik ortamda
 • Yeni mükellefiyet tesisi veya bilgi değişikliği hallerinde, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içerisinde.

DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ YAPTIRIM

 • Gerçek faydalanıcı bilgilerinin, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

İLK BİLDİRİM

Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü bütün mükellefler ile diğer kişilerin, en geç 31 Ağustos 2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda bildirmeleri gerekmektedir.

30.07.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM