YAZARLARIMIZ
Dr.Hayrullah Doğan
Yeminli Mali Müşavir
E. Hesap Uzmanı
DT Denetim Turkey
hdogan@denetimturkey.comİhracatçı Sayılmış Olma, Turizm Konaklama ve Deniz Turizm Tesisleri İşletmelerine Ne Sağlayacak?

BELGELİ KONAKLAMA VE DENİZ TURİZMİ TESİSLERİ İHRACATÇI SAYILDI

05.05.2016 TARİHLİ VE 29703 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN 28.03.2016 TARİHLİ VE 2016/8706 SAYILI BAKANLA KURULU KARARI İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN BELGELİ KONAKLAMA VE DENİZ TURİZMİ TESİSLERİ YURT DIŞINDAN 750.000 (YEDİYÜZELLİ BİN ) AMERİKAN DOLARI VE ÜZERİ DÖVİZ SAĞLAMALARI ŞARTIYLA İHRACATÇI SAYILDI.

1- TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXİMBANK) ’IN İHRACATA YÖNELİK FAALİYETLERİ

Eximbank’ın ihracata yönelik yapabileceği faaliyetler şunlardır:

a) Mal ve hizmet ihracatı ile döviz kazandırıcı faaliyetlere, sevk öncesi ve sonrası aşamalarda kısa, orta ve uzun vadeli alıcı ve/veya satıcı kredileri ile finansman sağlamak.
b) İhracatın finansmanı amacıyla, ihracatçıların yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kurumlarından sağlayacakları krediler için garantiler vermek.
c) İhracatçıların ticari ve siyasi riskler nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarını teminat altına almak ve ihracatçılara bu konuda güvenceler sağlamak suretiyle mal ve hizmet satışını teşvik etmek üzere ihracat kredi sigortası yapmak.
ç) İhracatçıların yurtiçi satışlarını, ortaya çıkabilecek zararlara karşı teminat altına almak amacıyla yurtiçi kredi sigortası imkânı sunmak.
d) İhracatçıların yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından üretilen ve o ülke içerisinde veya o ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan satışları teminat altına almak amacıyla kredi sigortası yapmak.
e) Reasürans imkânlarından yararlanmak ve reasürans imkânı sağlamak
f) İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetlere yönelik olarak yurtiçi yatırım malı imalat ve satışını kredilendirmek.
g) İhracata yönelik marka, patent, bilgi ve teknoloji transferi ile teknik işbirliği alımlarını kredilendirmek. 

TURİZM KREDİ ŞARTLARI

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu’nun 2016/8706 sayılı kararı ile ihracatçı sayılan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan (Bakanlık) belgeli, asli fonksiyonu konaklama hizmeti vermek olan turizm işletmelerine kredi vadesi içinde gerçekleştirecekleri turizm hizmetlerinin finansmanına yönelik kredilerde;

Turizm işletmeleri, yurtdışından getirilen turistlere yurtiçinde verilen her türlü konaklama, yeme-içme, ulaşım, yurtdışı tanıtım ve pazarlama vb. hizmetleri karşılığında kredi imkânından yararlanırlar.

Kredinin Vadesi Nedir?

Kredi vadesi; TL kredilerde azami 360 gün, Döviz kredilerde ise 720 gündür.

Firma Limiti Nedir?

Turizm TL/Döviz kredilerinin anapara bakiyeleri toplamı 25 Milyon ABD Doları’nı aşamaz.

Ne Tür Teminatlar Kabul Edilmektedir?

Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için; kredinin anapara, faiz ve taahhüt riski toplamının % 100'ü oranında,

•Banka teminat mektubu

•Kredi Garanti Fonu Kefaleti (Online Başvuru)

•Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri talep edilir.

Kredide Uygulanan İstisnalar Nelerdir?

Vergi Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB) kapsamında kullandırılan kredilerde, geri ödeme aşamasında tahakkuk eden faiz tutarının %5’i oranında alınan BSMV tahsil edilmez.

Firmalar kredi başvuru belgeleri ile Türk Eximbank Genel Müdürlüğü’ne başvururlar. Başvuruda ibraz edilecek belgelere bankanın resmi internet sitesinden ulaşılabilir. 

2- KARARNAMEYLE İHRACATÇI SAYILMAK, VERGİ KANUNLARINDA İHRACAT İLE İLGİLİ HÜKÜMLERDE BİR DEĞİŞİKLİK GETİRMİYOR.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu’nun 2016/8706 sayılı kararı ile ihracatçı sayılan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan (Bakanlık) belgeli, asli fonksiyonu konaklama hizmeti vermek olan turizm işletmelerinin ihracatçı sayılması, vergi kanunlarında yer alan ihracata ilişkin hükümlerinde bir değişiklik getirmemektedir.

Örneğin, Katma Değer Vergisi Kanununda hizmet ihracı ile ilgili hükümlerin ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararları, bu hükümlerde belirtilen esaslar çerçevesinde aynen uygulanmaya devam edilecektir. 

09.05.2016

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM