YAZARLARIMIZ
Dr.Hayrullah Doğan
Yeminli Mali Müşavir
E. Hesap Uzmanı
DT Denetim Turkey
hdogan@denetimturkey.comE-Arşiv Hakkında Bilinmesi Gerekenler (53 Soru - Cevap)

E-ARŞİV ZORUNLULUĞU 1.1.2016’DA BAŞLIYOR! FİRMALARI BİZ DE GEÇMEK ZORUNDA MIYIZ TELAŞI BAŞLADI.

AŞAĞIDAKİ 53 SORU VE CEVAP İLE HER SEKTÖRDEKİ FİRMANIN DURUMUNA AÇIKLIK GETİRİLDİ.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1.1.2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce e-fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.

Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti,

Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,

433 Nolu Vergi Usul Tebliğinde İnternet Satışı “Mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamının internet üzerinden gerçekleştiği satış biçimini” ifade emektedir.

SORU 1- İNTERNET ÜZERİNDEN 2015 YILINDA SATIŞA BAŞLAYANLARIN DURUMU

2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon üzerinde, ancak internetten satışa 2015 yılında başladık.  1.1.2016’da e-arşiv’e geçmek zorunda mıyız?

Cevap 1- E-Arşiv uygulamasına 1.1.2016 tarihinde zorunlu geçecekler için iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekiyor.

1-İnternet üzerinden satış yapılması,

2- 2014 yılında brüt satış hasılatı (İnternet üzerinden yapılan satışlar dâhil) 5 milyon üzerinde olması,

Ancak 2014 yılında internet üzerinden mal satışınız yoksa yani 2015 yılında internet üzerinden mal satışına başlamış iseniz,  2014 yılı cironuz 5 milyonu aşmış olsa dahi 01.01.2016 tarihinden itibaren e-arşiv kullanma zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

SORU:2- SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNDEN SATIŞ YAPAN OTELLERİN DURUMU

Şirketimiz otel işletmeciliği yapmakta olup kendi internet sitemizden satışımız yoktur. Fakat çalıştığımız seyahat acenteleri, kendi sitelerinden otelimiz odalarının satışını yapmaktadırlar.
Bu durumda biz ciroyu aşıyor olsak da, internet üzerinden satış yapmış oluyor muyuz? Dolayısıyla e-arşiv kapsamında Efatura mükellefi olmamız gerekiyor mu?

Cevap 2- E-arşiv fatura uygulamasına geçme zorunluluğunun şartlarından biri internet üzerinden satış yapmaktır. Gerçekleştirdiğiniz faaliyetin 'internet üzerinden yapılan satış olup olmadığı' hususunu (35 numaralı) Elektronik Ticaretin İzlenmesi ve Ödeme Sistemleri Müdürlüğüne yazıyla başvurarak ya da e-ticaret@gelirler.gov.tr adresine e-posta göndererek bilgi alabilirsiniz

SORU 3- İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-ARŞİV UYGULAMASI

E-Arşiv’e tabiyiz. İhracat yaptığımızda,  ihracat faturalarını nasıl keseceğiz ve gümrüğe nasıl ibraz edeceğiz

Cevap 4-E-arşiv fatura kullanıcıları; e-faturaya kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine ve nihai tüketicilere fatura düzenlemek durumunda oldukları satışlarda e-arşiv faturası düzenlemek zorundadırlar.

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler,   mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamındaki satışları için düzenleyecekleri faturalarını,   1.1.2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenlemek zorundadırlar.

İhracata ilişkin faturaların,  e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük işlemleri Kılavuzu’nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

SORU 4- E-ARŞİV FATURASI İLE BİRLİKTE ÖKC FİŞİ DE ÇIKACAK MI?

Cevap 4-E-arşiv fatura da kâğıt fatura gibi TTK, VUK ve diğer vergi kanunu hükümlerine tabidir.

 Fatura kesme sınırının altındaki işlemler için ÖKC'den perakende satış fişi kesilmeye devam edilecektir.

Bu sınırın üstünde kalan tutarlardaki alışverişlerde ya da alıcının talep ettiği durumlarda,

 e-arşiv faturası kesilmelidir.

E-arşiv faturayı, alışveriş esnasında oluşturup çıktısını alıcıya verdiğiniz takdirde ÖKC'den bilgi fişi düzenlemenize gerek yoktur.

 

SORU 5- 2014 YILI İÇİNDE İNTERNETTEN SATIŞA SON VERENLERİN DURUMU

Şirketimiz 2014 Yılının Eylül ayına kadar internet üzerinden satış yapmıştır.

 Bu tarihten itibaren ise internet satışı bulunmamaktadır.

 2014 yılı gelir tablomuzdaki internet satışı brüt tutarı beş milyon TL'nin altındadır. Ancak diğer perakende satışları da eklediğimizde beş milyon TL tutarı geçmiştir.

2015 yılında ise internetten satışımız bulunmamaktadır.  Bu durumda E-arşive geçme zorunluluğumuz var mıdır?

Cevap 5- E-Arşiv uygulamasına 1.1.2016 tarihinde zorunlu geçecekler için iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekiyor.

1-İnternet üzerinden satış yapılması,

2- 2014 yılında brüt satış hasılatı (İnternet üzerinden yapılan satışlar dâhil) 5 milyon üzerinde olması,

2014 yılında,  İnternet üzerinden yaptığınız mal ve hizmet satışları ile internet üzerinden yapmadığınız mal ve hizmet satışlarınızın brüt tutarlarının toplamı 5 milyon liranın üzerinde olduğundan iki şartı da sağlamaktasınız.  Bu durumda 1.1.2016 tarihinden itibaren e-arşiv faturaya geçme zorunluluğu bulunmaktadır.

2015 yılında internet üzerinden mal ve hizmet satışlarınızın olmaması bu zorunluluğu ortadan kaldırmaz.

SORU 6-E-ARŞİV RAPORUNUN DÜZENLENME DÖNEMİ

433 Nolu VUK Tebliğinde,” düzenlendiği aya ait olan e-arşiv raporundan kasıt fatura tarihinin içinde olduğu ay mıdır,  yoksa e-arşiv sisteminde imzalandığı ay mıdır?

 Örnek olarak; Eylül dönemine ait e-arşiv raporunu 15 Ekim tarihinde GİB’e göndermemizden sonra,   20 Eylül tarihli bir fatura gelirse,  bir sonraki aya (Ekim)  ait e-arşiv raporunu oluşturup 15 Kasım tarihinde GİB’e gönderirken geç gelen bu fatura bilgilerini de Ekim/2015 dönemi raporunda mı göndermeliyiz. Yoksa fatura tarihinin ait olduğu 1-30 Eylül dönemi raporu için ilave bir rapor bölümü mü göndermeliyiz?

Cevap 6-Bahsi geçen konu süreler itibariyle VUK hükümlerine tabi olmakla beraber teknik olarak ilgili faturayı size ulaştığı tarihi içeren raporla birlikte gönderebilirsiniz. Örneğin 16 Ekimde tarafınıza ulaşan 20 Eylül tarihli faturayı 1-31 Ekim içerikli rapora ekleyerek 15 Kasım tarihinde göndermeniz gerekmektedir.

 

SORU 7- ÖZEL ENTEGRATÖR DEĞİŞİMİ

Şirketimiz yaklaşık 9 aydır e-arşiv fatura kapsamında özel bir entegratör firması ile çalışmaktadır. Almış olduğumuz karar gereği özel entegratör firmasında değişiklik yapmak istiyoruz. Süreç nasıl işleyecek ?

Cevap 7-Özel entegratörlerden e-arşiv hizmeti alan mükellefler, istemeleri halinde izin almış başka özel entegratöre geçiş yapabilirler. Bu geçiş ay sonu itibariyle yapılabilir.

 Eğer böyle bir geçiş planlanıyorsa, mükellefin o ayın paketlerini bölmeden bulunduğu özel entegratörle tamamını gönderip, yeni ayda yeni özel entegratörle paketlerini göndermeye devam etmesi gerekmektedir.

 

SORU 8- E-ARŞİV FATURANIN AZAMİ YEDİ GÜN İÇİNDE DÜZENLENMESİ

İnternet üzerinden mal satışı yapmakta ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satışımızın tutarı 5 milyon liranın üzerinde olması nedeniyle 1/1/2016 tarihinden itibaren e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundayız.

Alıcıların kimler olduğu ve ne miktarda mal alacakları belli olmayan ve alıcılara iş yerlerinde teslim edilmek üzere, kendi nakil aracımız ile mal göndermekte, nakil vasıtasına yüklenen tüm mallar için tek bir sevk irsaliyesi düzenlemekte ve düzenlenen sevk irsaliyesinin müşterinin adı ve adresi bölümüne “Muhtelif Müşteriler” ibaresi ile nakil vasıtasının plaka numarası ve sürücünün (satışa yetkili kişinin) adını yazmakta alıcıların talep ettiği miktarda teslim edilen malların faturalarını malın teslimi anında düzenlemekteyiz. Ayrıca, her satış için sevk irsaliyesi düzenlemeyerek, faturaya iş yerinde teslim edildiğine ilişkin şerh vererek satış yapmaktayız.

1/1/2016 tarihinden itibaren, yukarıda bahsedilen "Muhtelif Müşteriler" ibaresi ile düzenlediğimiz toplu irsaliyeler için her bir alıcıya malın teslimi anında satışı yapılan malların teslimi anında fatura düzenlenmesi yerine her bir alıcı için malın teslimi anında yeni bir sevk irsaliyesi veya Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihaz bilgi fişi düzenlenmesi ve teslim edilen mallara ilişkin e-Arşiv faturanın azami yedi gün içinde düzenlenmesi mümkün müdür?

Cevap 8- Ödeme kaydedici cihazlar üzerinden gerçekleştirilen ve e-fatura veya elektronik arşiv faturası ile belgelendirilen satışlarda, 3100 sayılı Kanun ve 426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında yapılan düzenlemelere uygun olarak ödeme kaydedici cihazlardan (yeni nesil dâhil) düzenlenecek bilgi fişi, satış anında düzenlenmek ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanmak şartıyla irsaliye yerine geçer.'

 E-arşiv faturada da kağıt faturalar gibi VUK ve diğer vergi kanunlarına tabi olup aynı hüküm ve süreler e-arşiv fatura için de geçerlidir.

SORU 9-E-FATURAYA GEÇEN ŞİRKET E-ARŞİVE GEÇMEK ZORUNDA MI?

İnşaat ve Taahhüt işleri yapan şirketimiz 01.01.2016 tarih itibariyle E-Fatura ve E-Defter i kullanmaya başlayacak, E-Arşiv 'e geçme zorunluluğumuz varmı?

Cevap 9- İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce efatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.'

 Bu maddedeki iki şartı birden sağladığınızdan e-arşiv faturaya geçmek zorundasınız. İnşaat şirketi olmanız durumu değiştirmez.

SORU 10- FATURANINN ÖZEL ENTEGRATÖRE YÜKLEME SÜRESİ

Özel entegratörden E-Arşiv hizmeti alacak bir mükellef faturayı özel entegratöre ne zaman İşlem anında mı, gün sonunda mı, özel entegratör tarafından raporlanmadan önce mi?

Kasadan satış yapılması durumunda müşteriye e-arşiv faturası verilmeden önce özel entegratöre yükleme zorunluluğu var mı? Yoksa gün sonunda veya ay sonunda yükleme yapılabilir mi? Nihai tüketiciye yapılan satışlarda Yeni Nesil ÖKC ile yapılan ve fatura limit altı işlemler için ayrıca e-arşiv düzenlenmesi gerekmekte midir? 

Parekende sektöründe nihai tüketiciye yapılan satışlarda iade olması durumunda gider makbuzu düzenlenmektedir.

İade olması durumunda gider makbuzu mu düzenleyecek yoksa e-arşiv iade faturası mı düzenleyecek.

Cevap 10-Elektronik Arşiv Raporlarının Başkanlık Sistemine Aktarımı süresi;

 e-Arşiv izni alan mükellefler ve e-arşiv hizmeti verme konusunda başkanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan veri formatı ve standardına uygun e-Arşiv Raporunu aylık olarak oluşturup takip eden ayın 15 nci günü saat 24:00’a GİB sistemine e-Arşiv Kılavuzu Aralık 2014 Versiyon: 1.1 21/26 aktaracaklardır.

E arşiv raporu başkanlık sistemine aktarılmadan önce faturalarınızı özel entegratörlere iletmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla e-arşiv faturaların müşteriye verilmeden önce özel entegratöre aktarılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Fatura düzenleme limiti altında kalan satışlar için e-arşiv fatura düzenlenmesine gerek yoktur, perakende satış fişi ile işlem yapılabilir.

SORU 11- E-ARŞİV FATURASININ İRSALİYE YERİNE GEÇMESİ

Kendi araçlarınızla müşterilerinize sevk ettiğimiz ürünler için e arşiv faturası üzerine irsaliye yerine geçer ibaresini eklememiz ayrıca sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırır mı? Yoksa faturanın malın teslimi anında düzenlenmesinden kasıt müşterilerimize iş yerimizde yapmış olduğumuz teslimler midir?

Cevap 11-Alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin yazılması zorunludur.

 KDV Kanunu 2. Maddesi; 'Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir. Bu durumda, kendi araçlarınızla müşterilerinize sevk ettiğiniz ürünler için e arşiv faturası üzerine irsaliye yerine geçer ibaresini eklemeniz ayrıca sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğunuzu ortadan kaldırır.

 Öte yandan VUK ve TTK da fatura için belirlenen hükümler e fatura ve e arşiv fatura için de geçerlidir.

SORU 12— ARŞİV RAPORLARINDA, PAKET NUMARALARI BİRBİRİNİ TAKİP ETMEK ZORUNDA MIDIR?

Arşiv raporlarında, paket numaraları birbirini takip etmek zorunda mıdır? Örneğin, aynı dönem içerisinde birden fazla paket oluşturduğumuz firmalar için, herhangi bir paketin başarılı olmaması durumunda bir sonraki paketi gönderebiliyor muyuz? Bu paket daha sonra iptal olduğunda, aynı numaralı paketin size tekrar iletilmesi gerekmekte midir? Bölümlerde yer alan başlangıç ve bitiş tarihlerinin müteselsil olması nasıl takip edilmektedir?

Örneğin;

Rapor Sıra No - BasTar - BitTar

    1 - 01/01/2015 - 05/01/2015

    2 - 06/01/2015 - 10/01/2015

    3 - 11/01/2015 - 13/01/2015

 2 numaralı rapor hata alırsa, bu rapor paketi daha sonra, farklı bir ID ile yeniden oluşturuluyor olacak ve bölümdeki tarih aralığı daha sonra gönderilmiş olacak. Bu şekilde uygun mudur?

Cevap 12-Uygulamada part numaraları birbirlerini takip etmelidir.

 Herhangi bir part hatalı olursa hatalı partı yeniden oluşturarak yeniden yükleyebilirsiniz. Düzgün yüklenen partları silmeden hatalı partı yeniden oluşturarak yeniden yükleyebilirsiniz.

SORU 13- E-ARŞİV UYGULAMASINA GEÇEN MÜKELLEFİN DAHA ÖNCE MATBAADA BASTIRDIĞI FATURALARIN KULLANILMASI?

01.01.2016 tarihinden önce matbaadan bastırılmış olan birçok faturamız mevcuttur. e-Arşiv uygulamasına geçiş yaptığımızda bu faturaları da kullanabilir miyiz?

Cevap 13- e-arşiv faturası uygulamasına geçildikten sonra zorunluluk ya da gönüllülük esası uygulamada bir fark yaratmamaktadır. Her iki şekilde de e-arşiv faturası uygulamasına geçildikten sonra sadece e-arşiv faturası düzenlenebilmektedir.

 

SORU 14- E-ARŞİV FATURASININ İRSALİYE YERİNE GEÇMESİ

1.E-Arşiv faturası üzerinde düzenlenme tarih ve düzenlenme zamanı bulunmaktadır. İnternetten yapılan bir satışın müşteriye kargolanması sürecinde, oluşturulan e-arşiv faturasının üzerinde "irsaliye yerine geçer" ibaresi olan çıktısının alınarak ürün ile beraber gönderilmesi yeterli midir? Yolda denetimlerde bu çıktı kullanılabilir mi? Yoksa ayrıca irsaliye düzenlenmesi gerekmekte midir?

 2. Kasada yapılan satışlarda ürün teslim edilirken kâğıt fatura verme zorunluluğu var mıdır? Yani müşteri satın aldığı bir ürün için kâğıt fatura istemez sadece elektronik ortamda iletilmesini talep ederse yine de bilgi fişi veya irsaliye vermek gerekir mi?

Cevap 14-1- 433 seri numaralı VUK Genel Tebliğinin ilgili maddelerine uygun olan durumlarda malla birlikte gönderilen 'İrsaliye yerine geçer' ibareli e-arşiv faturası yeterlidir, ayrıca irsaliye düzenlemeye gerek yoktur.

2- Kasada yapılan satışlarda düzenlenen e-arşiv faturanın çıktısı, bilgi fişi ya da irsaliye düzenlenmesi gerekmektedir. Müşterinin talebi doğrultusunda e-arşiv faturası sadece elektronik ortamda da iletilebilir.

SORU 15- 2014 YILI 5 MİLYONLUK HADDE İNTERNET DIŞI SATIŞLARIN DÂHİL OLMASI

 Firmam TV ve internet üzerinden mal satışı yapıyor. 2014 yılında hasılatım 5 milyon üzerinde fakat İnternet satışım sadece 40 bin TL. Bu durumda 1.1.2016 tarihinde e-arşive geçmek zorunda mıyım?

Cevap 15- İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce e-fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu iki şartı birlikte taşıdığınız için  1.1.2016 tarihine kadar e arşiv kullanma zorunluluğunuz bulunmaktadır.

SORU 16- 2014 YILI İNTERNET SATIŞI YOK ANCAK 5 MİLYON ÜZERİNDE DİĞER MAL SATIŞI OLMASI DURUMUNDA E-ARŞİV

2014 Brüt Satış hasılatımız 5 milyon lira üzerinde. Fakat internet satışımız yok.

İnternet satışına 01.01.2016 tarihinde başlayacağız. Bu durumda 01.01.2016 tarihinde E-Arşiv kullanma zorunluluğumuz başlıyor mu?

Cevap 16-İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1.1.2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.  Bu maddedeki iki şartı birden sağlayanların e-arşiv faturaya geçme zorunluluğu bulunduğundan, 2014 yılında internet üzerinden satışı bulunmayanların 01.01.2016 tarihinden itibaren e-arşiv kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

SORU 17- İNTERNET SİTELERİNİ TANITIM AMAÇLI KULLANAN MÜKELLEFLERİN E-ARŞİVE GEÇMESİ

Sahibinden.com,  gittigidiyor.com,  araba.com vs. İnternet sitelerinin sayfaları, tanıtım amaçlı kullanılmaktadır. Firmamızın2014 yıllık cirosu Beş Milyon TL geçmektedir. Bu durumda E Arşive geçilmesi zorunlu mudur?

Cevap 17- İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1.1.2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.

 E-arşiv kullanma zorunluluğu kapsamında olmanız için bu iki şartı birlikte taşıyor olmanız gerekmektedir.

433 Nolu Vergi Usul Genel tebliğinde,” İnternet Satışı Mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamının internet üzerinden gerçekleştiği satış biçimini,” ifade ettiği açıklanmıştır.

İnternet siteleri sadece tanıtım(reklam )  amaçlı kullanıyorsa, ürün siparişi ve satın alma işleminde kullanılmıyorsa internet üzerinden ticaret olarak değerlendirilemeyecek ve e-arşive tabi olunmayacaktır.

 

SORU 18- 2014 YILI 5 MİLYONLUK CİRO SADECE İNTERNET SATIŞI MI OLMALI?

-1. E Arşive geçme zorunluluğu olanlar için 5milyon TL ciro şartı sadece internet Ticaret cirosu mudur? Yoksa şirketin 2014 yılında yaptığı ciro mudur?

2. Eğer ki 2014 yılı şartlarını sağlayıp E- Arşive geçme zorunluluğu bulunan mükellefler, 2015 yılında İnternet Ticaret satışlarını kapatırsa hala E-Arşive geçmek zorunda mıdır?

3. E-Arşive geçtikten sonra mağazalarda nihai tüketiciye yapılan satışlarda alıcının isteğine bağlı olarak E-fatura değil de kâğıt fatura kullanımına devam edilebilir mi?

Cevap 18-

1- 2014 yılı gelir tablonuz brüt satış hasılatı tutarı ( şirketinizin toplam satış hasılatı) 5 milyon lira ve üzerindeyse ve internet satışınız da varsa 01.01.2016 tarihinden itibaren e-arşiv fatura sistemine geçmeniz gerekmektedir.

2- 2015 yılında E-ticaret satışlarınızı sonlandırmanız e-arşiv uygulamasını kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

3- E-arşiv faturaya kayıtlı kullanıcılar diledikleri zaman kâğıt fatura düzenleyemezler, irsaliyeli fatura oluşturamazlar.

SORU 19- E-FATURA KULLANICISINA E-ARŞİV FATURASI KESİLMEK ZORUNLU MU?

Cevap 19- 397 seri numaralı VUK Genel Tebliği kapsamında olan e-fatura uygulayıcıları e-fatura kullanıcılarına yalnızca e-fatura düzenleyebilirler. Düzenlenen e-faturalarda iade bölümü bulunmayacaktır.

 Çünkü e-fatura kullanıcıları aralarında yaptıkları işlemlerde iade faturası düzenleyeceklerdir.

Soru 20- E Arşiv Faturanın İptali

Elektronik ticaretle ilgili faaliyet gösteren bir firmayız. E-fatura ve e-arşiv fatura kesmek için gereken bilgileri firmalar internet üzerinden sipariş oluştururken giriyorlar. Bir firma geçmiş aylarda vermiş olduğu 50 sipariş (50 fatura) bilgileri (vergi kimlik no) yanlış girdiği için E fatura kesilmesi gerekirken, E arşiv fatura kesilmiş. Geçmiş aylarda kesilen bu faturaları e fatura olarak tekrar düzenlememiz adına kesilen e arşiv faturalarını ne yapmalıyız? Düzeltmeyi nasıl yapabiliriz?

Cevap 21- E-arşiv faturaları iptale çekip iptal edildiği ayın e-arşiv raporuna ekleyebilirsiniz.

SORU 22- E-ARŞİV FATURALARININ MAİL YOLUYLA EK OLARAK GÖNDERİLMESİ

Cevap 22-www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardının kullanılması ve söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünün eklenmesi koşuluyla...' ibaresinde ''e-arşiv faturanın basılabilir görüntüsünün eklenmesi'' hususu da açıkça belirtmiştir.

SORU 23- E-FATURA KULLANICISI OLMAYAN MÜKELLEFE E-ARŞİV FATURASI GÖNDERİLMESİ

e-Fatura kullanma zorunluluğu olmayan mükelleflere düzenleyeceğim e-Arşiv faturasını e-posta ile iletmem uygun olur mu?

Cevap 23- e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturanın kâğıt ortamında teslim edilmesi esastır. Ancak e-arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturalar, alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardının kullanılması ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünün eklenmesi koşuluyla e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere elektronik ortamda da iletilebilecektir.

433 seri numaralı VUK Genel Tebliğine göre,  alıcının talebi var ise e arşiv fatura sadece elektronik ortamda iletebilir kağıt çıktı göndermek zorunda kalmazsınız. Alıcının bu talebi tarafınıza herhangi bir elektronik iletiyle iletmesi ya da yazılı olarak talep etmesi şeklinde olabilir.

 

SORU 24- İNTERNET SİTELERİ ÜZERİNDEN SİPARİŞ ALANLAR E-ARŞİVE TABİ OLMASI

-Yemek Sepeti internet sitesi üzerinden alınan siparişlerin,

-İnternet üzerinde işlem yapan Borsa Aracı kurum, esas faaliyeti dışında arızi olarak internet üzerinden Demirbaş Satışı,

-Başka firma tarafından kurulan internet sitesi üzerinden firmamız ürünlerinin satışı halinde,

-Test amaçlı kurulmuş ve müşteri uygulaması henüz başlamamış İnternet sitesinin varlığı halinde,

-Otel Web sitesi üzerinden Online Rezervasyon işlemi yapılması halinde,

-Turizm amaçlı faaliyet gösteren başka internet siteleri üzerinden otel rezervasyonu yapılması halinde,

 E-Arşiv sistemine tabi olunacak mı?

Cevap 24-

Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi (online)  iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti,

Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,

433 Nolu Vergi Usul Genel tebliğinde,” İnternet Satışı Mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamının internet üzerinden gerçekleştiği satış biçimini,” ifade ettiği açıklanmıştır. Una göre;

-Yemek Sepeti internet sitesi üzerinden sipariş alan mükellef, bu satışların 2014 yılı cirosu 5 milyon aşarsa 1.1.2016 tarihinden itibaren e-arşiv’e tabi olacak.

-İnternet üzerinde işlem yapan Borsa Aracı kurum, esas faaliyeti dışında arızi olarak internet üzerinden Demirbaş Satışı varsa şartları taşıyorsa e-arşive tabi olacak.

-Başka firma tarafından kurulan internet sitesi üzerinden firmamız ürünlerinin satışı halinde, 2014 yılı ciro haddinin aşılması şartıyla e-arşive tabi olunacak. İnternet sitesinin sahipliği şartı aranmayacak.

-Test amaçlı kurulmuş ve müşteri uygulaması henüz başlamamış İnternet sitesinin varlığı halinde,1.1.2016 tarihinde e-arşive geçme zorunluluğu yok.

-Otel Web sitesi üzerinden Online Rezervasyon işlemi yapılması halinde, 2014 yılı cirosunun online satışlarla birlikte 5 milyon olması halinde 1.1.2016 tarihinde e-arşive geçilecek.

-Turizm amaçlı faaliyet gösteren başka internet siteleri üzerinden otel rezervasyonu yapılması halinde, bu tür rezervasyon dâhil 2014 ciro 5 milyon ise e-arşive geçilmesi zorunlu.

SORU 25- E-ARŞİV UYGULAMASINDA İRSALİYE VE FATURA AYNI ANDA MI DÜZENLENECEK

e-Arşiv'e geçtikten sonra depoda hazırlanan koliler müşteriye irsaliye ile iletiliyor. Fatura irsaliye ile aynı anda oluşmuyor. Malı irsaliye ile gönderip,  faturayı mail olarak müşteriye iletebilir miyiz? 

Cevap 25- 433 seri numaralı VUK Genel Tebliğinde belirtilen kurallar çerçevesinde faturayı elektronik ortamda gönderebilirsiniz

SORU 26- İNTERNET ÜZERİNDEN PİZZA SİPARİŞİ ALAN MÜKELLEFLERDE E-ARŞİV

Şirketimiz pizza satışı yapmakta olup, müşterilerimiz telefon veya internet üzerinden bize siparişlerini bildirmekte, alınan siparişler müşterinin evi veya iş yerine teslim edilerek, büyük oranda tahsilat kapıdan mobil pos cihazları ile yapılmaktadır. Kısmen bir kısım müşteri, sipariş verdikleri bazı web sitelerinin online tahsilat bölümünden ödemelerini yapmaktadırlar. (Örn. yemek sepeti vb.)

Cevap 26- Gerçekleştirdiğiniz faaliyetin Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında kanuna göre,  elektronik ticaret kapsamında olup, 2014 yılı cironun en az 5 milyon olması halinde 1.1.2016 tarihinde e-arşiv uygulamasına tabisiniz.

SORU 27- ŞUBEYE MAL SEVKİNDE KÂĞIT İRSALİYE DÜZENLENECEK Mİ?

 Kendi şubeleri arasında malları sevk ederken (dâhili sevk irsaliyesi) düzenlenmektedir.

E-arşiv sonrasında kendi içimizdeki malların aktarımı için dâhili sevk düzenlenmesi kâğıt ortamında aynen devam edecek mi?

Cevap 27- E-arşiv fatura uygulaması sevk irsaliyesinin düzenlenmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmamakta sadece bir takım kolaylıklar sağlamaktadır.

 Örneğin; Vergi Usul Kanunu 433 seri numaralı tebliğinde, e-Fatura Uygulamasından yararlanma hakkı olup henüz kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen fatura kâğıt ortamında teslim edilir. Bu kapsamda, alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması zorunludur.'' ayrıca e-Arşiv Uygulamasından yararlanan mükellefler irsaliyeli fatura düzenleyemezler.

VUK 230 uncu maddesinin 5 numaralı bendinde ise "... Malın, bir mükellefin birden çok işyerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir..." hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla şubeler arası mal sevkiyatında internet üzerinden satış söz konusu olmadığından sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğunuz ortadan kalkmamaktadır.

SORU 28- İNTERNET ÜZERİNDEN DE BEYAZ EŞYA SATIŞI OLANLARIN DURUMU

2014 Yılında Brüt Satışlarımız 8.000.000 TL dır Perakende olarak Beyaz eşya, zücaciye, halı satışı yapmaktayız. Fazla olmamakla beraber bazı ürünler internet ortamında satış yapılmıştır. 2016 yılında e-arşiv uygulamasına geçmek zorunluluğu varmı? Varsa Önce e-Fatura, E-defter ve E-arşiv mi olacaktır. ?

Cevap 28-  İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1.1.2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce e-fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.  Bu iki şartı birlikte taşıdığınız için 1.1.2016 tarihine kadar e arşiv kullanma zorunluluğunuz bulunmaktadır.

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

 E-arşiv fatura kullanıcısı olmak için öncelikle e-fatura kullanıcı olmak gerekmektedir, ancak e-defter uygulamasına geçme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

SORU 29- İNTERNET FİRMASINA ÜRÜN SATANLARIN E-ARŞİV DURUMU

 İnternet üzerinden satış yapan ve 2014yılı brüt satış tutarı 5 milyonu geçen mükellefler,  bu satışlarını internet üzerinden ürün satışı yapan firmalara yapması halinde e-arşiv uygulamasına tabi olacak mı?

 Cevap 29-İnternet üzerinden satış yapan firma olmadığınızdan zorunlu e-arşiv uygulamasına tabi değilsiniz.

Ürünlerinizi satın alıp internet üzerinden satan firma şartların oluşması halinde 1.1.2016 tarihinde e-arşiv uygulamasına tabi olacak.

 

SORU 30- TEST AMAÇLI OLUŞTURULAN İNTERNET SİTESİ

Test amaçlı oluşturulmuş henüz müşteri uygulamasına başlanılmayan internet sitesinin E-Arşiv sistemine tabi olma durumu,

Matbaacılık faaliyeti ile iştigal eden 2014 yılında 5. Milyondan fazla cirosu olan şirketimizin, İnternet üzerinden müşterilerinden sipariş almak ve satış yapmak üzere 2014 yılında oluşturduğu ayrı bir internet sitesi, hala test aşamasında olup teknik sebeplerden dolayı (bir,iki test amaçlı kullanım dışında) tam olarak kullanılmaya başlanılmamıştır.

 E- Arşiv Uygulamasına geçiş zorunluluğu kapsamında;

 1- Test amacıyla kurulmuş ve fiili olarak müşteri kullanımı ve uygulaması henüz başlatılmamış İnternet sitesi tebliğ kapsamında dikkate alınacak mıdır?

 2- Ayrıca İnternet sitesini 2015 yılında tam olarak kapatmamız halinde tebliğ kapsamında E.Arşiv zorunluluğumuzun değerlendirilmesini rica ederiz.

Cevap 30- 2014 yılında,  İnternet üzerinden mal ve hizmet satışlarınız bulunmakta ve toplam mal ve hizmet satışlarınızın brüt tutarlarının toplamı 5 milyon liranın üzerinde olduğundan iki şartı da sağlamaktasınız.  Bu durumda 1.1.2016 tarihinden itibaren e-arşiv faturaya geçme zorunluluğu bulunmaktadır. İnternet sitesi deneme süresi içinde olmakla birlikte fiilen satış yapılmış olduğundan e-arşiv zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

2015 yılında internet üzerinden mal ve hizmet satışlarınızın olmaması bu zorunluluğu ortadan kaldırmaz.

SORU 31- ONLİNE OTEL REZERVASYONU YAPILMASI

E-fatura mükellefi olan bir otelin web sayfasında Online Rezervasyon butonu var. Siteyi ziyaret eden kullanıcılar burayı tıkladıktan sonra Konaklayacağı tarihleri seçerek (örneğin 1 ay sonrası) rezervasyon yaptırıyor ve Kredi Kart bilgilerini girerek işlemi sonlandırıyor.

Rezervasyon esnasında, Müşteriden sadece Ön ödeme alınıyor, Faturası ise müşteri konaklama yapıp otelden ayrılırken kesiliyor.

Web sayfası üzerinden satış yapıldığı anda fatura kesilmediği için Bu işletme yine de e-arşive geçmek zorunda mıdır?

Cevap 31- 2014 yılında bu şekilde online otel hizmetinizin bulunması ve bunla dahil toplam cironuzun 5 milyon ve üzeri olması halinde, 1.1.2016 yılında zorunlu e-arşive geçmeniz gerekir.

SORU 31- BAŞKA İNTERNET SİTELERİNDEN OTEL REZERVASYONU ALINMASI

Turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketimize ait internetten satış sitemiz yok.

Ancak İnternet üzerinden; booking.com, bookinturkey.com, expedia.com, venere.com, easytobook.com, hotel.de, iati.com, otelz.com, otelrezervasyonsistemi.com, reseliva.com, travelclick.com, booklogic.com gibi sitelerden rezervasyon almaktayız.

Bu durumda e-arşiv sistemine girmek zorunluluğumuz doğar mı?

Faturayı kimin kestiği bu noktada önemli mi?

Cevap31- Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan aracı hizmet sağlayıcılardan aldığınız hizmet elektronik ticaret kapsamına girmektedir. Dolayısıyla aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla internet üzerinden otel hizmeti satmaktasınız. Bu nedenle 2014 yılı cironuzun 5 milyonu aşması şartıyla 1.1.2016 yılında e-arşive girmek zorunlu.

 

SORU 32- YEMEK SEPETİ İNTERNET SİPARİŞLERİ ALAN MÜKELLEFLERİN E-ARŞİV ZORUNLULUĞU

Firmamız yemeksepeti.com’dan sipariş almakta, E-arşiv mükellefiyetimiz doğar mı? İnternet üzerinden satışlarda faturayı kimin kestiğinin önemi var mı?

Cevap 32- Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan aracı hizmet sağlayıcılardan aldığınız hizmet elektronik ticaret kapsamına girmektedir. Dolayısıyla aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla internet üzerinden yemek  hizmeti satmaktasınız. Bu nedenle 2014 yılı cironuzun 5 milyonu aşması şartıyla 1.1.2016 yılında e-arşive girmek zorunlu.

 

SORU 33- E-FATURAYA TABİ OLMAYAN E-TİCARET FİRMASININ E-ARŞİV GEÇMESİ

E-Ticaret işletmemiz i e-fatura ya tabi değil,  e-arşiv sistemi geçmek zorunlu mu?

Zorunlu ise sadece e-arşiv sistemini mi kullanacak yoksa beraberinde e-faturaya da tabi olunacak?

Cevap 33-İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1.1.2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce efatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir. E arşiv faturaya geçmek için de öncelikle e faturaya geçmek gerekmektedir. 

SORU 34- E-ARŞİV UYGULAMASI E-DEFTER UYGULAMASINI GEREKTİRİR Mİ?

 İnternet satışı nedeniyle 2016 itibariyle e arşiv fatura kullanma mükellefiyeti doğan bir firma, e fatura mükellefiyeti doğmasa bile e defter kullanma zorunluluğu doğar mı?

Cevap 34-  E-arşiv fatura uygulamasından yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla 1.1.2016 tarihi itibariyle e-arşiv fatura kullanma zorunluluğu bulunan mükelleflerin öncelikle e-fatura uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. Bu mükellefler için e-defter mecburiyeti bulunmamakta olup istedikleri takdirde e-defter başvuru şartlarını taşımaları halinde e-defter uygulamasına geçebilmektedirler.

 

SORU 35- E-ARŞİV UYGULAMASINDAN ÇIKMAK MÜMKÜN MÜ?

Cevap 35-İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1.1.2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Bu iki şartı birlikte taşıyan mükellef sonradan şartları karşılayamasa da mükellefiyeti sonlanana kadar e-arşiv kullanıcısı olmaya devam edecektir. Bu nedenle faaliyet devam ederken e-arşiv uygulamasından çıkmak mümkün değil.

 

SORU 36-  İNTERNET ÜZERİNDEN HEDİYE SATIŞLARINDA E-ARŞİV FATURA

 İnternet sitesinden yapılan hediye satışlarında,  paketlerle birlikte belge gönderme zorunluluğu var. Ancak hediye olduğu için fiyat bilgisi bulunan bir belgenin paket birlikte gitmesi istenen bir durum değil. Bu durumda kâğıt fatura sürecinde irsaliye, hediye ile birlikte gönderiliyor, fatura da muhatabına iletiliyor.

Cevap 36- E-arşiv faturasında sevk irsaliyesinin seri numarasını ve tarihini belirtmek şartıyla malı sevk irsaliyesiyle gönderebilirsiniz

 

SORU 37- E-ARŞİV UYGULAMASINDA E-FATURAYA TABİ OLMAYANLARA KÂĞIT FATURA DÜZENLENMESİ

Cevap 37-  e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturanın kâğıt ortamında teslim edilmesi esastır. Ancak e-arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturalar, alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardının kullanılması ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünün eklenmesi koşuluyla e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere elektronik ortamda da iletilebilecektir.

 

SORU 38- VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYANLARA E-ARŞİV FATURANIN TESLİMİ

Cevap 38- e-Arşiv Uygulaması kapsamında,  vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen fatura, alıcının rızasına bağlı olarak kâğıt veya elektronik ortamda teslim edilir. Vergi mükellefi olmayan alıcı tarafından elektronik ortamda teslimi istenen fatura internet dâhil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla iletilebilir. Vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda fatura, malın teslimi ya da hizmetin ifası anında elektronik ortamda iletiliyorsa müşteriye bu faturanın kâğıt çıktısı verilir. Bu durumda çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Bu imkândan yararlanabilmek için faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur.

SORU 39- BAŞKASINA AİT İNTERNET SİTESİNDEN SATIŞ YAPILMASI

Firmamız N11.com üzerinden satış yapmakta ve 2014 brüt satışı 5 milyon üzerindedir. Firmamıza ait bir internet satış sitesi bulunmamaktadır. N11.com sitesi üzerinden satış yapmamızdan dolayı  E Arşiv uygulamasına geçmek zorunda mıyız?

Cevap 39- İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1.1.2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce e-fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.'' Dolayısıyla firmanızın 1.1.2016 tarihine kadar e arşiv uygulamasına geçme hazırlıkları tamamlanmalıdır. İnternet sitesine sahip olmamak engel değildir.

 

SORU 40- E-ARŞİV UYGULAMASINDA FATURANIN GÖNDERİLMESİ

 Mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında elektronik belge biçiminde oluşturdukları faturayı alıcısına kâğıt ortamında teslim ederler.

Kâğıt masrafından ve posta masrafından da tasarruf etmek amacıyla Vergi mükellefi olan müşterilerimize e-arşiv faturayı elektronik ortamda gönderebilir miyim?

Cevap 40- E-Arşiv Uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler;

7.1 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi  

e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturanın kâğıt ortamında teslim edilmesi esastır. Ancak e-arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturalar, alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardının kullanılması ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünün eklenmesi koşuluyla e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere elektronik ortamda da iletilebilecektir. Öte yandan, alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin yazılması zorunludur.

7.2 E-Arşiv Uygulaması kapsamında, bu Tebliğin 3-c bendine göre vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen fatura, alıcının rızasına bağlı olarak kâğıt veya elektronik ortamda teslim edilir. Vergi mükellefi olmayan alıcı tarafından elektronik ortamda teslimi istenen fatura internet dâhil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla iletilebilir.

 Vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda fatura, malın teslimi ya da hizmetin ifası anında elektronik ortamda iletiliyorsa müşteriye bu faturanın kâğıt çıktısı verilir. Bu durumda çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Bu imkândan yararlanabilmek için faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur.

Dolayısıyla alıcı firmaların e arşiv faturalarını elektronik ortamda almak istediklerini herhangi bir iletişim aracıyla dahi olsa talep etmeleri firmanızın düzenlediği e arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmeniz için yeterlidir.


SORU 41-  E-FATURA VE E-DEFTER KULLANICISIYIZ

e-arşiv için herhangi bir özel entegrasyon kullanma şartı varmı?

2-zaman damgasını kullanıyoruz sadece e-defter için mi geçerli?

Cevap 41- 1-E- arşiv fatura için özel entegratör kullanabilir dilediğiniz takdirde uygulamayı kendi bilgi işlem sisteminiz üzerinden kullanmak için www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-Arşiv Başvuru Kılavuzu’nda açıklanan koşullara uygun olarak başvuru yapabilirsiniz.

2- Zaman damgasını e- arşiv raporları için de kullanabilirsiniz.

 

 SORU 42- E-ARŞİV FATURA SADECE İNTERNET SATIŞLARI İÇİN Mİ DÜZENLENECEK?

E-arşiv izni aldıktan sonra (aynı zamanda e-fatura kayıtlı kullanıcısıyız) sadece internet üzerinden yapılan satışlarımızda mı bu izne göre faturalarımızı düzenleyeceğiz? Yoksa tüm satışlarımıza; e-faturaya kayıtlı olmayan mükelleflere veya Parekende satış yapılan tüketicilere de bu sistemde mi düzenlemeliyiz? Yâda onlara kâğıt ortamında fatura ve Parekende satış fişi düzenlemeye devam edecek miyiz?

Cevap 42-Bu Tebliğ kapsamında e-Arşiv Uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler;

a) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan Tebliğe göre e-fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

b) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.

c) Vergi mükellefi olmayanlara ise e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.

E-Arşiv faturası sadece internet üzerinden satışlar için geçerli değildir.

 

SORU 43- KENDİ MAĞAZASINDAN VE İNTERNET İLANLARI İLE SIFIR VE 2. EL ARAÇ SATIŞINDA E-FATURA

 2014 brüt satış hasılatımız 5 milyon TL üzerinde.  Sahibinden.com vb. sitelerde ilan yayınlayarak satış yapıldı.  Bu durumda 1.1.2016 da zorunlu olarak e-arşiv e geçecek miyiz?

Cevap 43-  Araç satışları noterden yapıldığından internet üzerinden araç satışı yapılamayacağı sadece tanıtıcı ilan verileceği, bu itibarla elektronik ticaret kapsamında olmadığı düşünülmektedir. Dolayısıyla e-arşiv uygulaması zorunluluğu olmayacaktır.

 

SORU 44- E-ARŞİV FATURA İPTALİ

E-arşiv faturayı gönderdikten sonra kaç günde iptal edebilirim.  Bireylere satış yapılıp,  fatura kesilip gönderilen ürün iade edildiğinde,   süre 8 günün çok üstünde olduğundan müşteri birey olduğu için iade faturası kesemiyor.

Cevap 44- VUK ve TTK da fatura için belirlenen hükümler e fatura ve e arşiv fatura için de geçerlidir. İtiraz ve iade işlemlerinde söz konusu kanunların ilgili hükümlerine göre yapılmalıdır. Diğer taraftan internet ile yapılan satışlarda müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını alır ve iadeye ilişkin bölümü doldurarak mal ile birlikte malı satana geri gönderir. Yani e-arşiv faturada iade bölümü bulunmaktadır.

 

SORU 45- İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YOKSA E-ARŞİV ZORUNLU MU?

Cevap 45-İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1.1.2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.

433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği' nin 10. maddesinde belirtildiği üzere e-Arşiv Uygulaması zorunluluğunun doğması için yukarıda sayılan iki şartın birlikte sağlanması gerekmektedir. Bu iki şart gerçekleş ise e-arşiv zorunluluğu yoktur. Mükellef isterse geçebilir.

 

SORU 46- 2015 YILINDA İNTERNET SATIŞINA SON VERENLER İÇİN E-ARŞİV ZORUNLULUĞU VAR MI?

2014 yılında 5 milyon üzeri brüt satışımız ve internetten satışımız vardı, ancak 2015 yılı içerisinde internet satışlarımıza son vermiş bulunmaktayız. E-Arşiv'e geçme zorunluluğumuz var mıdır?

Cevap 46- 433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği' nin yayım tarihi itibariyle söz konusu şartları taşıyor olmanız e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluğu getirmektedir.

2015 yılında internet satışlarına son verilmesi E-arşiv uygulamasına geçişten kurtarmaz.

 

SORU 47- MÜSTAHSİL MAKBUZLARI E-ARŞİV KAPSAMINDA MI?

Üreticiden almış olduğumuz ürünlerin karşılığında VUK gereği müstahsil makbuzu düzenlemekteyiz. Müstahsil makbuzlarını e-arşiv kapsamında düzenleyebilir miyiz?

Cevap 47- e-Arşiv Fatura Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen "Fatura" belgesi kapsamındadır. Dolayısıyla müstahsil makbuzunun yerine e-Arşiv fatura düzenlenmesi söz konusu değildir.

SORU 48- İNTERNET SATIŞI VE 5 MİLYON CİRO ŞARTI BİRLİKTE Mİ ARANACAK?

Cevap 48- İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1.1.2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Bu maddeye göre iki şartı birlikte sağlıyorsanız 1.1.2016 tarihinde e arşiv fatura kullanma sorumluluğunuz doğmaktadır.

İki şarttan birisinin olması yeterli değil. Yani 2014 yılı internet satış var, 5 milyon ciro yok. 5 milyon ciro var internetten satış yok. Her iki durumda e-arşiv zorunluluğu yok.

 

SORU 49- E-FATURAYA KAYITLI OLANLAR İÇİN E-ARŞİV ZORUNLULUĞU YOK MU?

Cevap 49- İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1.1.2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Arşiv Uygulamasına geçmenin ön koşulu e-Fatura Kayıtlı kullanıcısı olmaktır. Dolayısıyla e-Arşiv uygulamasına geçmek için e-fatura uygulamasına da geçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle e-fatura kullanıcısı olmak e-arşiv muafiyeti getirmez.

 

SORU 50- E-FATURA MÜKELLEFLERİ İÇİN E-ARŞİV FATURAYA GEÇİŞ ZORUNLU MU?

e-fatura uygulamasına tabi olan mükellefler ihtiyari ve zorunlu olarak e-arşiv fatura uygulamasına ne zaman geçiş yapacaklardır?

Cevap 50- e-Arşiv Uygulaması zorunluluğu; Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler için en geç 01.04.2015'e kadar, İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira  olan mükellefler için ise 01.01.2016'ya kadar zorunlu geçiş vardır.

Diğer mükellefler için e-Arşiv Uygulaması ihtiyari bir uygulamadır, isterlerse geçerler.

 

SORU 51- ENTEGRATÖRLER E-FATURA KULLANICILARI İÇİN E-ARŞİV ZORUNLU DİYORLAR DOĞRU MU?

Cevap 51-  Aşağıdakilerin dışında kalan mükellefler ihtiyari olarak e- arşiv uygulamasına geçebilirler, zorunluluk yoktur.

-İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.

-Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, 433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayım tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadır. 

Yukarıdakilerin dışında olanlar için e-arşiv zorunluluğu yoktu ihtiyaridir.

 

 SORU 52- 2015 YILINDA İNTERNET SATIŞLARINA SON VERENLER

2014 dönemi brüt satışımız 5 Milyon TL'nin üzerinde gerçekleşecek. Bu dönem itibarı ile internet satışımız var ancak 31.12.2015 tarihi itibarı ile e-ticaret işimizi bitirmeyi düşünüyoruz. E-arşiv zorunluluğumuz olacak mı?

 Cevap 52- 433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği' nin yayım tarihi itibariyle İnternet üzerinden satış yapıyor ve 2014 Brüt satış hasılatınız 5 milyon ve üzerinde ise 31.12.2015 de mükellefiyetiniz devam ediyor ise internet üzerinden satış faaliyetiniz son bulsa da e-arşive başvuru yapma zorunluluğunuz bulunmaktadır. 31.12.2015 tarihinde internet satışlarına son vermek e-arşiv zorunluluğundan kurtarmaz.

 

SORU 53- "SAHİBİNDEN.COM.","GİTTİ GİDİYOR" GİBİ SİTELER ÜZERİMDEN SATIŞ YAPANLARIN DURUMU

 Ürünün pazarlamasını ve tanıtımını yukarıdaki firmalar yapıyor. Satışın gerçekleşmesi durumunda faturasını alıcıya şirketimiz kesiyor.  2014 yılı e-ticaret dâhil toplam ciromuz 5 milyon üzerinde. 01.01.2016 tarihi itibarı ile e-arşive geçecek miyiz?

Cevap 53- İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yaptığınız ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatınız 5 milyon lira üzerinde olduğu için 1.1.2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

18.11.2015

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM