YAZARLARIMIZ
Dr.Hayrullah Doğan
Yeminli Mali Müşavir
E. Hesap Uzmanı
DT Denetim Turkey
hdogan@denetimturkey.comŞirkete Sermaye Olarak Koyduğunuz Gayrimenkul Tapuda Şirket Adına Kayıtlı Değil mi? Şimdi Kaydettirme İmkânı Doğdu

Alacaklılar Gayrimenkulün Şirket Adına Tescilini Tapudan Talep Et Alacağını Tahsil Et

Şirkete sermaye olarak konan ve aktife kaydedilen bazı gayrimenkuller bazı nedenlerle tapuda şirket adına kaydedilmemiş olabilmektedir. Genelde bu tür gayrimenkuller tapuda ortaklar adına kayıtlıdır.

Ancak şirketin aktifinde kayıtlı olmakla birlikte tapuda şirket adına tescil işlemi yapılmadığından bu durum şirketin bankalardan kredi almada teminat gösterme, bazı vergisel ve diğer teşviklerden yararlanamamasına neden olmaktadır.

Uygulamada en çok karşılaşılan taşınmazların satışında kurumlar vergisi mükelleflerinin yararlandığı kurumlar vergisi istisnası uygulamasında karşılaşılan durumdur.

Bu sorun ile en fazla organize sanayi bölgelerinde faaliyet faaliyet gösteren şirketler karşılaşmaktadır. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun birinci fıkrasının (e) alt bendinde, kurumların, en az iki tam yıl süreyle yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilerek vergilenmemektedir.

Ancak bu istisnanın uygulanabilmesi için taşınmazın şirket adına kayıtlı olması gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığının uygulamasına göre, şirketin aktifine kayıtlı olmakla birlikte tapuda şirket adına tescili yaptırılmamış olan gayrimenkullerin en az iki yıldan beri şirketin aktifine kayıtlı olduğu ve şirketin faaliyetlerinde fiilen kullanıldığının şirketi kayıtları ile tevsik edilmesi halinde, bu gayrimenkul tapuda şirket adına kaydettirilir ve satışı yapılarak elde edilen kazancın %75’i kurumlar vergisinden istisna edilir. İki yıllık sürenin hesabında şirket aktifinde geçen süre de dikkate alınır.

Bilindiği üzere 1.Temmuz.2012 tarihinde yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girecektir. Bu kanunun yürürlüğü ve uygulama esasları 14.1.2011 tarihli ve 6103 sayılı kanunda belirlenmiştir.

Anılan kanunun 16’ncı maddesinde “Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği girdiği tarihten önce bazı taşınmazlar bir şirkete sermaye olarak konulmuş, ancak bunların tapu sicilinde tescillerinin şirket adına yapılmamış olması halinde, şirket alacaklıları, ortakları veya pay sahipleri tescil isteminde bulunabilecekleri gibi, tescilin, ticaret sicili müdürlerince yaptırılması talimatını Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı da verebilir. Tescil ile diğer harç ve masraflar, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde şirketten alınır.” Hükmüne yer verilmiştir.

Yeni Türk Ticaret Kanununun bu hükmü, şirket aktifine kayıtlı olan ancak tapuda şirket adına tescil işlemi yapılmamış olan taşınmazlar için iki sonuç doğurmaktadır.

1-Ortaklar veya şirket alacaklıları isterlerse aktiflerinde yer alan bu taşınmazları kolaylıkla tapuda şirket adına kaydettirebileceklerdir.

2-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı şirket alacaklıları ve ortaklarının talebine bakmaksızın ticaret sicili müdürlerine talimat vererek doğrudan yaptırabilir.

Bizce Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirmiş olduğu açıklık ve ortakların haklarının korunması ilkeleri kapsamında doğrudan ilgili bakanlık tarafından yaptırılması daha doğru olacaktır. 

05.04.2012

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM