YAZARLARIMIZ
Hasan Ekizoğlu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
hasan.ekizoglu@cfofinans.comBelediye Hizmetlerinin Götürülmediği Mücavir Alanlarda Konumlanmış OSB Tüzel Kişilikleri ve Katılımcılarının Elektrik Tüketim Vergisi Muafiyeti

Elektrik Tüketim Vergisi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 34 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre özetle;

Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulunan firmalar için tedarik edilen elektrik faturasında yeralan  Elektrik Tüketim Vergisi %1 oranında uygulanmakta olup, elektrik fiyatlarının ulaşmış olduğu seviye  itibariyle elektrik faturalarındaki sözkonusu vergi tutarı OSB’nin büyüklüğüne bağlı olarak yıllık 20-25 milyon lirayı, bazı büyük OSB’lerde bu rakamlardan daha fazlasını bulabilmektedir.  Bu bedel tedarikçi firma tarafından ilgili yerdeki Belediye’ye beyan edilerek ödenmekte ve OSB tarafından abonelerine yansıtılmaktadır. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 104. Maddesi aşağıdadır;

Bu Kanunun mücavir alanlarda uygulanabilmesi:

Madde 104 – (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985 – 3239/127 md.) Bu Kanunda yer alan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile Bina, İnşaat, İşyeri Açma İzni, İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçların mücavir alanlarda uygulanabilmesi için belediye hizmetlerinin bu mahallere götürülmüş olması şarttır.

Bu hükmün uygulanabilmesi için mücavir alanlara götürülmesi gerekli bulunan hizmetlerin kapsam ve niteliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tayin ve tespit edilir.(2)”

Bu kanunun uygulamasına ilişkin 2 no.lu tebliğin 2 ve 3. Maddesi aşağıda verilmiştir;

2. Belediye Gelirleri Kanununun 104 ncü maddesinde sayılan vergi ve harçların mücavir alanlarda uygulanabilmesi için belediyece bu alanlara,

a) Taşıtların mahallin özelliklerine göre gidebileceği yolun yapılmış ve bakıma alınmış olması,

b) Mücavir alanda temiz ve sağlığa uygun içme ve kullanma suyu bulunması şarttır.

3. Yukarıdaki maddede yazılı genel şartların yerine getirilmiş olması halinde mücavir alanda ilgili belediyece,

a) …. b) ……

c) Tesislerin abonelere dağıtım yapabilecek duruma getirilmiş olması şartı ile Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi,(*)

37 no.lu tebliğin 2. Ve 3. Maddeleri aşağıdadır;

2. Verginin Konusu

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, elektrik ve havagazı tüketim vergisine tabi bulunmaktadır.

Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında tüketilen elektrik ve havagazı ile belediye hizmetlerinin götürülmediği mücavir alanlarda tüketilen elektrik ve havagazı, vergiye tabi değildir.

2464 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre, elektrik ve havagazı tüketim vergisinin mücavir alanlarda uygulanabilmesi için belediye hizmetlerinin bu mahallere götürülmüş olması şarttır.

Bu kapsamda mahalline götürülmesi gereken belediye hizmetleri; taşıtların mahallin özelliğine göre gidebileceği yolun yapılması veya bakıma alınması ile temiz ve sağlığa uygun içme ve kullanma suyu temin edilmesidir.

İlgili belediyeler veya valilikler kendi mülki veya mücavir alan sınırlarındaki değişiklikleri, değişikliğin vuku bulduğu tarihi izleyen 15 gün içinde elektriği tedarik eden veya havagazı dağıtımı yapan kuruluşlara bildirirler.

3. Mükellef ve Sorumlu

Elektrik ve havagazı tüketim vergisinin mükellefi elektrik ve havagazını tüketenlerdir.

20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa(5) göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine yatırılmasından sorumludurlar. Organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektrik enerjisinin vergisini organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine elektriği temin eden kuruluşlar öder.

Buna göre, organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektriğin, elektrik ve havagazı tüketim vergisinin sorumlusu, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine elektriği temin eden kuruluştur.”

Bu tanımlamalara göre OSB’de Elektrik  Tüketim Vergisi alınabilmesi için Belediye tarafından aşağıdaki 2 hizmetin birlikte verilmesi gerekmektedir; 

a) Taşıtların mahallin özelliklerine göre gidebileceği yolun yapılmış ve bakıma alınmış olması,  

b) Mücavir alanda temiz ve sağlığa uygun içme ve kullanma suyu bulunması. 

Mücavir alanlarda bulunan bazı OSB’lerde yol hizmeti bulunurken bunun yanında Belediye tarafından içme ve kullanma suyu hizmeti verilmiyor olması,  Elektrik Tüketim Vergisine tabi tutulmaması için  yeterli bir dayanak teşkil ettiğinden, öncelikle ilgili Belediye ile konu hakkında irtibata geçilmesi ve yazılı bir şekilde sözkonusu hizmetlerin ikisinin birden Belediye tarafından verilmediğinin teyit edilmesi, akabinde konunun elektrik tedarik şirketine intikal ettirilmesi önem arzetmektedir. Elektrik  tedarik firmasının OSB’ye düzenlediği faturalarda %1 tutarındaki tüketim vergisinin kaldırılması ile OSB katılımcısı firmaların elektrik maliyeti %1 azalmış olacaktır.

Ancak ne yazık ki, OSB’lerin kurucuları arasında büyük çoğunlukla belediyeler yeralabilmekte ve temsili de olsa sermayedar konumunda bulunmakta, dolayısıyla OSB’lerin Müteşebbis Heyetlerinde veya yönetim kurullarında temsilci olarak üye bulundurmakta, bu nedenle bazı OSB’ler Belediyeyi rahatsız etmemek için katılımcılara %1 daha pahalı elektrik satmaktadır.

10.07.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM